e-toplum 15 TEMMUZ 2013 / 08:03

Girişimcilik ve yenilikçiliğin galibi ODTÜ

TÜBİTAK tarafından, üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıralandığı ‘Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’ni, TÜBİTAK’ta düzenlenen basın toplantısında; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün açıkladı. Ergün, endeksin üniversitelerin eğitim kalitesini incelemediğini, girişimcilik ve yenilikçilik konusuyla sınırlı tutulduğunu dile getirdi.

Türkiye’de ilk kez geçtiğimiz yıl TÜBİTAK tarafından hazırlanan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi ile ülkemizin en girişimci ve yenilikçi 50 üniversitesi duyuruldu. Endeks, üniversiteleri girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıralayarak, üniversiteler arası girişimcilik ve yenilikçilik odaklı rekabetin artmasına böylelikle girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı sağlıyor. Endeks ile üniversiteler, bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, işbirliği ve etkileşim, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ekonomik katkı ve ticarileşme boyutları altında 23 göstergeye göre sıralanıyor. Geçen yıldan itibaren her yıl açıklanma kararı alınan Endeks çalışmalarına, YÖK ve TÜİK’in yanı sıra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TPE, Kalkınma Bakanlığı, TÜBA, TTGV ve KOSGEB katkı sağladı.

Teknoloji üreten bir toplum olmaya doğru evrilmeliyiz
Basın toplantısında Nihat Ergün, “Bu endeksi bu sene özellikle, öğrencilerin üniversite tercih sıralamalarını yapmadan önce onlara yardımcı olmak amacıyla açıkladık. Üniversite mezunu gençlerimizin ister kamuda ister özel sektörde iş aramasını değil, yenilikçi, inovatif iş kurmalarını istiyoruz. Bu endeksten sonra Girişimcilik dersi koyan üniversitelerin sayısında artış oldu. Teknoloji üreten bir toplum olmaya doğru evrilmeliyiz. Üniversite - sanayi işbirliğini ayrılmaz bir parça olarak görmemiz gerekiyor” açıklamasını yaptı. Ergün, teknogirişim sermaye desteğinden 3 yılda 1134 kişinin yararlandığını, üniversite ve sanayi ikilisini birbirinden ayrılmaz parçalar olarak görmek gerektiğini söyledi.
ODTÜ, Sabancı, Bilkent, Boğaziçi…
Nihat Ergün, öğretim üyesi sayısı 50’nin altına olan üniversiteleri endekse dahil etmediklerini, 136 üniversite arasından ilk 50 üniversiteyi seçtiklerini kaydetti. Yaptıkları bu sıralamanın en başarılı üniversiteleri gösteren bir sıralama olmadığını vurgulayan Ergün, endeksin üniversitelerin eğitim kalitesini incelemediğini, girişimcilik ve yenilikçilik konusuyla sınırlı tutulduğunu dile getirdi ve “Bu sene 86 puanla Orta Doğu Teknik Üniversitesi girişimcilik ve yenilikçilik konusunda birinci oldu. Endekste 85.8 puanla Sabancı Üniversitesi ikinci, 82.7 puanla İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi üçüncü, 76.3 puanla Boğaziçi Üniversitesi dördüncü oldu” dedi. Nihat Ergün, ilk 50 sıralamasında geçen seneye oranla, Ankara Üniversitesi, Fatih Üniversitesi ve Sütçü İmam Üniversite’nin büyük sıçrama yaptığını vurguladı.

İlk 50 üniversite
ODTÜ, Sabancı, İhsan Doğramacı Bilkent, Boğaziçi, İTÜ, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Özyeğin, Koç, TOBB Ekonomi ve Teknoloji, Hacettepe, Selçuk, Gazi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Ege, Yıldız Teknik, Anadolu, Çukurova, Yeditepe, Çankaya, Atılım, Erciyes, Süleyman Demirel, Kocaeli, Bahçeşehir, Akdeniz, Ankara , Mersin, Gaziantep, Uludağ, Karadeniz Teknik, Düzce, Dokuz Eylül, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Fırat, İzmir Ekonomi, İstanbul, Atatürk , Niğde, Fatih, Melikşah, Okan, Pamukkale, Işık, Ondokuz Mayıs, Kadir Has, Afyon Kocatepe, Gaziosmanpaşa, Başkent, Eskişehir Osmangazi ve İstanbul Şehir Üniversitesi.
ETİKETLER : Sayı:930

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics