e-toplum 04 ARALIK 2011 / 11:59

Girişimlerde bilgisayar kullanımı yüzde 94’e ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her yıl gerçekleştirilen Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması’nın 2011 verileri açıklandı. Araştırmaya göre on girişimden dokuzu genişbant internet kullanırken bilgisayar kullanım oranı ise yüzde 94’e ulaştı.

Girişimler büyüdükçe internet kullanımı artıyor
On ve daha fazla çalışanı bulunan girişimin yer aldığı araştırmada girişimlerin yüzde 92,4’ünün internet erişimine sahip hale geldiği ortaya kondu. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen araştırmada ise bu oran yüzde 90,9 olarak gerçekleşmişti. İnternet erişim oranı 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde yüzde 99 iken, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 96,7, 10-49 çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 91,4 olarak belirlendi.
Girişimlerde bilgisayar kullanım oranı 2010 yılında yüzde 92,3 iken 2011 yılında yüzde 94’e yükseldi.

Araştırma bağlantı tiplerini de ortaya koydu
Araştırma verilerine göre 2011 yılı Ocak ayında girişimlerin yüzde 91,5’i internete erişiminde genişbant kullandı. DSL bağlantı (ADSL, VDSL vb.) yüzde 89 ile girişimler tarafından internete erişimde en çok kullanılan genişbant bağlantı tipi olurken telefon hattı ile çevirmeli bağlantı veya ISDN gibi genişbant olmayan bağlantı tiplerini kullanan girişimlerin oranı ise yüzde 11,5 oldu.
Türk Ticaret Kanunu’nda bu yıl gerçekleştirilen değişiklikle işletmeler için zorunlu hale gelen ve önümüzdeki yıl yürürlüğe girmesi beklenen web sitesi zorunluluğu araştırmaya da yansıdı. Araştırmada 2010 yılında yüzde 57,8 olan web sayfası sahipliği bu yıl yüzde 59,9 seviyesine ulaştı. Daha önce gerçekleştirilen 2007 araştırmasında ise bu oran yüzde 63,6 iken 2008, 2009 ve 2010 yıllarında girişimlerin web sahipliği oranı 3 yıl düşüş göstermişti.

Kamuda kağıt evrak
talebi e-Devleti az kullandırıyor
2010 yılında girişimlerin kamu kurum ve kuruluşları ile iletişimde interneti kullanma oranı yüzde 76,8 olarak gerçekleşti. Bu oran 2009 yılında yüzde 66,1 olmuştu. İnternet erişimine sahip girişimlerin tamamı baz alındığında ise bu oran yüzde 83 olarak gerçekleşti.
İnternet erişimine sahip girişimler kamu kurum ve kuruluşları ile iletişimde interneti en çok yüzde 93,3 ile kamu kurum ve kuruluşlarının web sayfasından/sitesinden bilgi almak ve yüzde 85,4 ile form almak/indirmek için kullandı.
Kamu kurum ve kuruluşları ile elektronik iletişimi sınırlayan en önemli nedenler arasında yüzde 39,2 ile “ihtiyaç duymama” ve yüzde 34,2 ile “elektronik işlemlerin hala kâğıt evrak veya yüzyüze görüşme gerektirmesi” olarak belirtildi.
Araştırmada internet erişimine sahip girişimlerin yüzde 11,7’si ise 2010 yılında kamu kurum ve kuruluşlarının elektronik satın alma sistemine mal ve hizmet teklifi verdiği belirlendi.
ETİKETLER : Sayı:848

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics