e-toplum 16 EYLÜL 2013 / 08:01

GLOBELICS Konferansı’na Ankara ev sahipliği yaptı

11 - 13 Eylül 2013 tarihleri arasında ODTÜ’de düzenlenen GLOBELICS 2013 Konferansı, ‘Artan küreselleşme çağında girişimcilik, inovasyon politikası ve kalkınma’ başlığıyla toplandı.

Bugüne kadar Çin, Rusya, Hindistan, Senegal, Arjantin gibi ülkelerde organize edilen GLOBELICS konferansının 11.’si; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi (ODTÜ TEKPOL), Yıldırım Beyazıt Üniversitesi REKMER Rekabet Araştırma Merkezi, GLOBELICS (The Global Network for the Economicsof Learning, Innovation and Competence Building Systems) ve Ankara Kalkınma Ajansı, ortaklığıyla gerçekleştirildi. Konferansta 45 farklı ülkeden üç yüze yakın araştırmacı ve politika yapıcı bir araya geldi.
Konferansın açılış konuşmaları; ODTÜ TEKPOL Müdürü Erkan Erdil, GLOBELICS Başkanı Jose Eduardo Cassiolato, ODTÜ Rektörü Ahmet Acar, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Metin Doğan, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Süleyman İslamoğlu ve TUBİTAK Başkanı Yücel Altunbaşak tarafından yapıldı. İnovasyon, girişimcilik ve bölgesel kalkınma dâhil 7 özel oturum ve 50 paralel oturumun gerçekleştirildiği konferansta toplam 170 akademik bildiri sunuldu. Gelişmiş ülkelerde ve gelişen ekonomilerde, inovasyon ve teknolojik değişim süreçlerinin ekonomik ve toplumsal yapıya yansımalarını araştırmak amacıyla, dünyanın çeşitli bölgelerindeki akademisyenlerce oluşturulmuş bir ağ olan GLOBELICS’in düzenlediği konferansa Avrupa, ABD, Güney Amerika, Ortadoğu ve Afrika’dan konusunda uzman uluslararası üne sahip davetli konuşmacılar katıldı.

Bilginin içinde kaybettiğimiz bilgelik
Cassiolato, konuşmasında T.S. Eliot’un 1930 yılında yazdığı bir şiirden alıntı yaparak bugünkü durumumuza gönderme yaptı: “Bilginin içinde kaybettiğimiz bilgelik nerede?”
Konferansta; bilim, teknoloji ve inovasyon politikaları, finans kurumları, fikri mülkiyet hakları, inovasyon ve kalkınma, sektörel inovasyon sistemleri, sanayi politikası ve bölgesel kalkınma, ulusal ve bölgesel inovasyon sistemleri, girişimcilik ve inovasyon yönetimi, inovasyon ve kalkınma gibi inovasyon ve kalkınma alt temaları işlendi.
ETİKETLER : Sayı:938

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics