e-toplum 17 ARALIK 2014 / 12:04

Hizmet kalitesini yükseltmek önceliğimiz

Geçtiğimiz 20 yıllık dönem, bilişim alanında özellikle de telekomünikasyon teknolojilerinde etkisini sürekli bir ivmeyle artıran köklü bir değişime sahne oldu Mobil iletişimin ve internetin eş zamanlı olarak yaygınlaşmaya başladığı bu dönemin son çeyreğinde, bu iki teknolojinin birleşerek küresel genişbant internet olgusuna evrildiğini görmekteyiz.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Naci Koru

Bunun günlük yaşam pratiklerimizden üretim yöntemlerine, bilginin yaratılması ve paylaşımından toplumsal hareketlerin şekillenmesine birçok alanda geri dönüşü olmayan ve derin bir etkiye sahip olduğuna tanıklık etmekteyiz. Türkiye de, dünyadaki siyasi ve ekonomik ağırlığını son on yılda hızla arttıran ve önümüzdeki on yıl için kendisine büyük hedefler belirlemiş bir ülke olarak, gerçekleştirilen yatırımlar ve bilişim alanında sahip olduğu uzman kadrolar sayesinde bu değişime önemli ölçüde ayak uydurdu. Bu aşamadan sonra, yeni teknolojilerin kullanımında küresel eğilimleri doğru analiz etmeye ve bu alanda öncü aktörler arasında yer almak için gerekli adımları zamanlı bir şekilde atmaya ihtiyaç olacak. Bugün dünyada katma değer olarak niteleyebileceğimiz şeyler arasında en hızlı hareket eden unsurun iş gücü, mal ya da hizmetler değil, bilgi olduğunu görüyoruz. Küresel genişbant bağlantının beraberinde getirdiği, ‘Nesnelerin İnterneti’, bulut teknolojisi ve büyük veri gibi kavramların önümüzdeki dönemde belirleyici rol oynayacağına inanıyoruz. Dünyada ekonomik gelişmişlik ve yüksek yaşam standartlarına sahip ülkelerin aynı zamanda bilgi toplumu endekslemelerinde de ön sıralarda geldiğinin bilincinde olarak, ülkemizin de kamuda ve özel sektörde yeni bilişim teknolojilerinden azami ölçüde yararlanmak ve hatta yeniliklerin öncüsü konumuna gelmek suretiyle dünya sahnesinde hedeflediği etkinliğe erişebileceğine inanıyoruz. Eğitimden sağlığa, savunma sektöründen belediye hizmetlerine her alanda, yeni teknolojilerin getirdiği imkânlar sayesinde bir yandan kaliteli, hızlı ve daha düşük maliyetli üretim yöntemleri geliştirip rekabetçi gücümüzü artırmak, bir yandan da halkımızın yaşam standartlarını ve vatandaşlarımıza sunulan hizmetin kalitesini yükseltmek ana önceliğimiz olmalı.

BThaber’e kamuya da ağırlık verdiği için teşekkürler…

Yeni teknolojilerin hayatımıza ne gibi kolaylıklar getirebileceğini, hizmetlerin etkin sunulmasında performansımızın nasıl artırılabileceğini doğru tespit edebilmemiz için, bunların nerede, hangi yöntemlerle hayata geçirildiğine dair deneyimlerin paylaşılması çok önemli. Biz, özellikle bir kamu kurumu olarak BThaber Gazetesi'nin bu bağlamda bir boşluğu doldurduğuna inanıyoruz. Ülkemizde, bilgisayar ve diğer elektronik cihazlarla yazılım alanlarında yaşanan güncel gelişmeleri okuyucuya sunan çok sayıda yayın zaten yayımlanmaktaydı ve biz de bundan memnuniyet duymaktayız. Bununla birlikte, esasen bilişim ürünleri pazarındaki en büyük alıcı olan kamu sektörüne daha fazla ağırlık vermenizden ve yenilikçi uygulamalar alanında kamu kurumları arasında belli bir konuma getirmeye çalıştığımız Dışişleri Bakanlığımızın çalışmalarına gösterdiğiniz ilgiden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz.

 
ETİKETLER : 1000

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics