e-toplum 20 MAYIS 2012 / 13:46

IBITIG, İstanbul’un bilgi ve iletişim teknolojisiyle kalkınması için önerilerini sundu

TBV’nin, İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile İstanbul’u dünya çapında daha rekabetçi ve daha yenilikçi bir kent yapmaya yönelik oluşturduğu ‘İstanbul Bilgi Toplumu İzleme Grubu’(IBITIG) İstanbul Bilgi Toplumu için Öneriler-1 raporunu tamamladı.
Ayrıntılı öneriler içeren raporun ana fikrinde, “BİT sektörünün, İstanbul’un en önemli sorunu sayılan ulaşımın iyileştirilmesine yönelik çözümler üretmesi, hem bu sorunun çözümüne doğru bir adım olur, hem de BİT sektörünün akıllı ulaşım teknolojilerinde Ar-Ge ve inovasyona odaklanmasını sağlar” görüşü öne çıkıyor. BİT sektörünün “İstanbul için Akıllı Ulaşım Teknolojileri”ne odaklanması sağlanarak, İstanbul’un en büyük dezavantajının, bir avantaja dönüşebileceği belirtiliyor. Önerilen çözümler kapsamında, “Kullanıcı yönlendirmeli açık inovasyon işbirliği”nin sağlandığı bir çekirdek işbirliği modeli ve onunla bağlantılı üniversite-sanayi-vatandaş işbirliğini ürüne dönüştürme, artımlı inovasyonla yıkıcı inovasyona yatırım yaklaşımı, Ar-Ge verimliliğinin ölçülmesine yönelik yeni gösterge önerilerinin altyapısının hazırlanması ve pilot uygulamaların bölgesel ve yerel bazda gerçekleştirilebileceği, bu raporla öngörülüyor.
İstanbul’da iyileştirilmesi gereken sorunlar düşünüldüğünde; turizm, kültür, katılımcılık, sağlık, eğitim, enerji verimliliği, afet yönetimi, ve ulaşım gibi birçok konu arasında, bir sorunun İstanbul’un can damarı olduğu ve BİT sektörünün bu soruna bütünsel olarak yaklaşarak, her BİT alanını da içerecek şekilde odaklanmasını sağlamanın “en doğru çözüm” olduğu kanısına varıldı. Bu alan ‘Ulaşım’ olarak belirlendi. En sorunlu ve en zor çözülecek konuya tüm İstanbul BİT sektörü odakladığında, İstanbul BİT sektörünün de çözüm arama-üretme sürecinde ivme kazanabileceği öngörülüyor.
BİT sektörünün yüzde 90’ından fazlasının İstanbul’da yer alması, İstanbul’daki ciddi potansiyeli ortaya koyuyor. Bu doğrultuda, ‘İstanbul Bilgi Toplumu İzleme Grubu’ BİT sektörünü ve Türkiye’de Ar-Ge ve inovasyonu geliştirecek çözüm ve model önerilerinin üstüne, İstanbul ‘Akıllı Şehir’ kavramını koyarak öncelikle BİT sektörü için “yaşayan bir laboratuvar” sistemini oluşturabileceği savunuluyor. Rapora www.istanbulbilgitoplumu.org adresinden erişilebiliyor.
ETİKETLER : Sayı:872

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics