e-toplum 07 EKİM 2013 / 08:02

İlk 10 ekonomi için e-Devlet şart

Başbakanlık ve TÜBİTAK işbirliğiyle Ankara’da 2 Ekim tarihinde ‘e-Devlet Projelerinde Başarı Etkenleri: Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi’ toplantısı düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmalarını; TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Murat Kahraman Güngör, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Murteza Balcı ve TÜBİTAK BİLGEM YTE e-Dönüşüm ve e-Devlet Danışmanı, e-Dönüşüm Birim Yöneticisi Mustafa Afyonluoğlu gerçekleştirdi. Güngör, tecrübenin yönetimdeki öneminin altını çizerek “İhtiyaç halinde veriye hemen ulaşılması çok önemli. Bu noktada da veri güncel mi, doğru mu soruları ortaya çıkıyor. Aynı zamanda geçmiş veriler de bize gerekiyor ki bunların hepsi başarılı bir e-Dönüşüm ile mümkün. TÜBİTAK olarak e-Dönüşüm alanında kurumlara destek olma hedefimiz her zaman sürüyor” dedi. Devletin vatandaşa 15 bin çeşit hizmet verdiğini kaydeden Balcı, “Hizmetleri; çağın, zamanın ruhuna uygun hale getirmek zorundasınız. Bugün yapılan bir sistem bir hafta sonra eskimiş olacak. Bu nedenle bütüncül ve dinamik bakış açısı önemli. İncelediğimiz örneklerde; vatandaştan istenen yüksek adetteki gereksiz evrakların kaldırılmasının, hizmeti veren ve hizmeti alan için hiçbir şey değiştirmediğini gözlemledik. Bu durum vatandaş için hem nakitten hem vakitten kazanç demek. Türkiye’nin ilk 10 ekonomiye girmesi, e-Devlet adımlarıyla gerçekleşebilir” şeklinde konuştu.
Toplantıyı; deneyim paylaşımı etkinliği olarak planladıklarını aktaran Afyonluoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “e-Devlet projeleri aslında teknoloji projelerinden öte, kurumun kültürüyle, insan kaynağıyla ilgili. e-Devlet projelerinde hataları bulup, bunları fırsata, başarıya çevirmeliyiz. Başarısız projelerde acaba biz neyi atlıyoruz? Gereksinmelerimizi doğru olarak tesbit edebiliyor muyuz? En büyük sorun; geliştirme esnasında yaşanıyor. Türkiye’deki projelerin yüzde 74’ünün verilen sürede bitirilmediğini görüyoruz. Hizmet modeline dikkat edilmiyor. Kağıt ortamındaki hatalar, bilgisayar ortamına taşınıyor. e-Dönüşüm yol haritası planlaması yapmalıyız. Projeye başlamadan kurum hafızasında öncelikle yer alması gerek. TÜBİTAK olarak çok eksenli dönüşüm analizi yapılmasına katkı sağlıyoruz.”

Teknokratlar gizli kahramanlar
Toplantının ikinci bölümünde ‘Farklı İhtiyaçlar, Farklı Yaklaşımlar: Başarılı Proje Yönetimi Örnekleri’ paneli düzenlendi. Panel oturum yöneticiliğini, Başbakanlık e-Devlet Danışma Grubu Başkanı Dr. A. Ramazan Altınok üstlendi. Maliye Bakanlığı Muhasebe Yazılım ve Uygulama Daire Başkanı Mahmut Varol, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkan Yardımcısı Ali Rıza Çam, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı İlhan Uran, KİK Elektronik İhale Daire Başkanı Ferruh Solak panelin konuşmacılarıydı. UYAP sisteminin bulut teknolojilerine güzel bir örnek olduğunu dile getiren Çam, yaklaşık 30 kurumla bütünleştirmeleri olduğunu söyledi ve “Temel usul yasaları UYAP’a göre revize edildi, personelin özlük haklarında düzenlemeler yapıldı. Yargılama giderlerinde ciddi tasarruf elde edildi” dedi.

EKAP ile 2011-2012 yıllarında 3,3 milyar TL tasarruf sağlandı
Uran, e-İçişleri projesiyle veriden her türlü analize imkân tanıyan hedefleri olduğunu belirterek, şeffaf ve hesap verebilir kamu yönetimi anlayışı geliştirdiklerini, ‘Tek Adımda Hizmet’i yaygınlaştırdıklarını aktardı. “Analiz ve Sistem Tasarımı’nda üst yönetimin desteği olmazsa, projenin geliştirilmesi sağlanamaz” diyen Uran, sistemin başka sistemlerle bütünleştirilmesinde, diğer yapıların da incelenmesinin e-Devlet anlayışı için önemine dikkat çekti. Solak, EKAP projesini anlatarak, bin sayfalık mevzuatı sayısallaştırdıklarını söyledi. Sistemin mükerrerliğe imkân vermediğinin altını çizen Solak “Kağıdı ve insanı bu süreçten kaldırarak ihalede usulsüzlük yargısını ortadan kaldırmak istiyoruz. EKAP ile ihalelere katılım arttı ve 2011-2012 yıllarında 3,3 milyar TL tasarruf sağladık. Proje hedeflerine ulaşmada aşamalı bir yol takip edildi” açıklamasını yaptı. Altınok da teknokratların fedakârlığını vurgulayıp maden işçileri benzetmesi yaparak paneli sonlandırdı.
ETİKETLER : Sayı:941

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics