e-toplum 08 NİSAN 2011 / 23:45

İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması için başvuru zamanı

Türkiye bilişim sektöründe şirketlerin konumu ve pazarın durumunu ortaya koyması açısından çok önemli bir referans kaynağı olan “İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması ve Yayını” için bu yıl da süreç başladı.
Şirketlerin resmi belgelere dayalı olarak ciro performanslarına göre sıralandığı araştırma, güvenilir bir kaynak olma özelliği taşıyor. Araştırma sonuçları, sektörün büyüklüğü konusunda ortaya koyduğu önemli bulgularla İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması Yayını’nı da sektör açısından önemli bir bilgi merkezi haline getiriyor. Bilgi formlarının şirketlere gönderildiği araştırmaya, formları 22 Nisan tarihine kadar doldurarak İnterpromedya’ya ulaştıran bilişim şirketleri katılabilecek.
İnterpromedya Araştırma Hizmetleri Grubu tarafından gerçekleştirilen araştırma, bu yıl birtakım yenilikleri de içeriyor. Bu çalışmanın bağımsız, güvenilir ve alanında uzman bir araştırma olarak öne çıktığını vurgulayan İnterpromedya Araştırma Hizmetleri Grup Müdürü Özlem Unan, İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması ve Yayını’nın, Türkiye bilişim sektörünün aynası görevini gördüğünü ve bu alanda en kapsamlı ve tek referans kaynağı olduğuna dikkat çekti. Unan, şöyle konuştu: “Araştırmamız ekseninde şekillenen yayınımız, yurtiçi ve yurtdışında Türkiye bilişim sektörünün referans niteliğindeki ilk ve tek yayını. Ayrıca araştırma, kamu ve özel sektörün BT ve satın alma yöneticilerinin masasına giden bir yayın. Bir satın alma için de çok önemli bir referans kaynağı. Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen yabancı şirketler tarafından da takip ediliyor ve  yabancı şirketlere kendini tanıtmak isteyen Türk bilişim şirketleri için de önemli bir platform sunuyor. Araştırma yayınımız da ticari ataşelik, konsolosluklar ve yatırım danışmanlığı şirketleri tarafından takip edilen bir yayın olarak konumlanıyor.”

CEO anketi, pazarla ilgili yeni bilgileri ortaya çıkaracak
Bu yıl araştırma kapsamında birtakım önemli yenilikler yer alıyor. Bu yeniliklerden biri de CEO Anketi. Bu yıl ilk kez CEO anketinin de araştırmada yer alacağına dikkat çeken Unan, ankette kullanılan soruların şirketler açısından çok önemli olabilecek yeni bilgileri ortaya koyacağını vurguladı.Unan, şöyle konuştu: “Üzerinde durduğumuz konulardan biri Ar-Ge. CEO’lara Ar-Ge harcaması yapıp yapmadıkları, Ar-Ge harcamalarının ciroları içindeki payı gibi sorular yönelttik. Hedefledikleri sektörler, büyüme stratejileri gibi sorularla 2011 yılında hangi süreçlerden ne ölçüde etkilendiklerini de sorguladık. Araştırma sonuçları bilişim sektörünün eğilimleri ve şirketlerin gelecek politikaları ve yarınına ilişkin ipuçlarını da ortaya koyacak.” Araştırmaya katılan herkesi bilgi formunu doldururken CEO anketini de doldurmaya davet eden Unan, formların www.interpromedya.com.tr/bilisim 500 adresinden indirilerek doldurulabileceğini ayrıntılı bilginin de bilisim500@interpromedya.com.tr adresinden alınabileceğini belirtti.

Ilk500Bu yıl yayın, bölgesel pazar verileri ve yeni bilgilerle zenginleşecek

Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan “İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması Yayını” bu yıl daha geniş bir içeriğe sahip olacak. Bu yıl isteyen herkes tarafından CD ortamında da temin edilebilecek olan yayında, İlk 500 Bilişim Şirketi ile ilgili verilerin yanı sıra CEO anketiyle farklılaşan Türkiye pazarındaki gelişmeler, dünya, Avrupa ve bölgesel pazar verileri ve bilişim kanalında yaşanan gelişmeler ile ilgili içerikler de yer alacak.
ETİKETLER : Sayı:816

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics