e-toplum 23 HAZİRAN 2014 / 08:01

İlk çeyrek yatırımı 1 milyar TL

BTK Sektörel Araştırma ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, 2014 yılı 1.çeyrek – ‘Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü - Üç Aylık Pazar Verileri Raporu’nu yayımladı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2014 yılı birinci üç aylık dönem (Ocak-Şubat-Mart) sonu itibarıyla Türkiye elektronik haberleşme pazarında yaşanan gelişmeleri hazırladığı raporla paylaştı. Rapora göre; 14 Mayıs 2014 itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısı 574, bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı 945 oldu. 2014 yılı birinci üç aylık dönemde Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin net satış gelirleri yaklaşık 6,6 milyar TL olarak gerçekleşirken diğer işletmecilerin net satış gelirleri yaklaşık 1,8 milyar TL olarak kaydedildi. Türk Telekom ve mobil işletmecilerin toplam yatırım miktarı yaklaşık 668 milyon TL, diğer işletmecilerin ise yaklaşık 367 milyon TL olarak aktarıldı.

Trafiğin büyük kısmı mobilden mobile
2014 yılı birinci çeyrekte toplam mobil trafik miktarı 47,2 milyar dakika olurken sabit trafik miktarı ise 3,8 milyar dakika olarak gerçekleşti. Bir önceki üç aylık döneme göre mobil trafik miktarı yaklaşık yüzde 0,2 oranında artarken sabit trafik miktarı ise yaklaşık yüzde 5,3 oranında azaldı. Trafiğin büyük bir kısmını yüzde 87,6 oranla mobilden mobile giden trafik oluşturdu. 2014 yılı birinci çeyrek sonu itibarıyla 13 milyon 293 bin sabit telefon abonesi bulunan Türkiye’de penetrasyon oranı bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1 azalarak yaklaşık yüzde 17,34 seviyesine düştü. Türkiye’de ortalama hane halkı büyüklüğünün 3,69 olduğu göz önünde bulundurulduğunda sabit telefon hizmetleri pazarında Türkiye’nin önemli bir kesimine ulaşıldığını söylemek mümkün. Bu yıl birinci üç aylık dönem itibarıyla sabit telefon gelirleri yaklaşık 916 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 16,9 oranında azalırken bir önceki döneme göre de yüzde 8,5 oranında azaldı. Yaklaşık 1,9 milyon kullanıcı, sabit telefon hizmetlerinde alternatif işletmecileri kullanmış olup, bu işletmecilerin üç aylık dönem için tüm STH hizmetlerinden elde ettikleri gelirler 270 milyon TL civarında gerçekleşti.

En çok aranan kısa numara: 112 Sıhhi İmdat
Türk Telekom’un trafik dağılımı incelendiğinde; bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 82,50 olan şebeke içi trafiğin toplam trafik içindeki payının 2014 yılı birinci üç aylık döneminde yüzde 74,63 olarak gerçekleştiği görüldü. Bununla birlikte bir önceki yılın aynı döneminde toplam trafiğin yüzde 13,94’ünü oluşturan mobile doğru trafik 2014 yılının birinci çeyreğinde toplam trafiğin yüzde 20,74’ünü teşkil etti. 2013 yılının birinci çeyreğinde yaklaşık 3,4 milyar dakika olan Türk Telekom’un ses trafiği, 2014 yılının birinci çeyreğinde yüzde 17,1 oranında azalarak yaklaşık 2,8 milyar dakika oldu. Şehir içi trafikte STH işletmecilerinin payı yüzde 13,61 olarak gerçekleşirken Türk Telekom’un payı yüzde 86,39 olarak gerçekleşti. Şehirlerarası arama trafik miktarındaki STH işletmecilerinin pazar payı yüzde 29,96 olurken Türk Telekom’un pazar payı ise yüzde 70,04 olarak belirtildi. Mobile doğru çağrı trafiğinde STH işletmecilerinin payı yüzde 43,29 iken Türk Telekom’un payı yüzde 56,71 şeklinde aktarıldı. Yurt dışına doğru çağrı başlatma trafiğinde Türk Telekom’un payı yüzde 52,11 olarak gerçekleşirken STH işletmecilerinin payı yüzde 47,89 oldu.

1.1 milyon elektronik sertifika oluşturuldu
2008 yılında 6 milyon genişbant internet abonesi bulunmaktayken altı yıllık bir sürede beş kata yakın artışla 2014 yılı birinci çeyrek sonu itibarıyla 35 milyona yaklaştı. 2014 yılının birinci çeyreğinde toplam internet aboneliğinde bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 7,3 artış gerçekleşmiş olup, mobil ve özellikle fiber internet abonelerinin artmasıyla birlikte internet abone sayısındaki genel artış eğilimi devam etti. Toplam internet abone sayısının yıllık artış oranı ise yüzde 12 olarak gerçekleşti. 2011 yılı üçüncü çeyreğine kadar artış gösteren xDSL abone sayısı bu dönemden sonra düşüş eğilimine geçti ve bu düşüş 2012 yılı dördüncü çeyreğinde yerini tekrar artışa bıraksa da bundan sonraki süreçte yatay bir eğilim göstererek, 2014 yılı birinci çeyrekte 6,7 milyona yaklaştı. Kablo internet abone sayısı da önceki üç aylık döneme göre artarak 492 bine çıktı. İnternet servis sağlayıcılığına ilişkin toplam gelir yaklaşık 1,15 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. 2014 yılı birinci çeyrek itibarıyla ‘Nic.tr’ kayıtlarında 351 bin adet ‘.tr’ uzantılı alan adı bulunuyor. Bu alan adlarının yüzde 73,4’ü ‘com.tr’, yüzde 8,5’i ‘gen.tr’, Yüzde 3,6’sı ‘gov.tr’, yüzde 3,3’ü ise ‘web.tr’ uzantısına sahip.
Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı olarak yetkilendirilen dört adet kuruluş tarafından, 2014 Mart sonu itibarıyla 837 bin elektronik imza ve 302 bin mobil imza olmak üzere toplam 1 milyon 140 bin elektronik sertifika oluşturuldu.

M2M abone sayısı 2,2 milyona ulaştı
Mart 2014 itibarıyla Türkiye’de yaklaşık yüzde 91,51 penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 70 milyon 115 bin mobil abone bulunuyor. 0-9 yaş nüfus hariç olmak üzere mobil penetrasyon oranı yüzde 100’ün üzerine çıkıyor. 2014 yılı birinci çeyrekte 3G abone sayısı 51 milyona ulaşırken; 3G hizmetiyle birlikte mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı da 26 milyon 444 bine yükseldi. Toplam mobil internet kullanım miktarı ise 52.359 TByte olarak gerçekleşti. M2M abone sayısı 2,2 milyon civarında, faturalı mobil genişbant abone sayısı 12.456.467, ön ödemeli mobil genişbant abone sayısı ise 13.987.535 saptandı. 2014 yılı birinci üç aylık dönem itibarıyla abone sayısına göre; Turkcell’in yüzde 49,62, Vodafone’un yüzde 28,57, Avea’nın ise yüzde 21,81’lik paya sahip olduğu görülüyor. Pazar payları incelendiğinde Turkcell’in pazar payının yüzde 46,45, Vodafone ve Avea’nın ise sırasıyla yüzde 33,38 ve yüzde 20,17 seviyelerinde olduğu görülüyor. 2014 yılı birinci çeyrekte gelire göre pazar payları 2012 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında Turkcell’in pazar payının yaklaşık 2,97 puan, Avea’nın pazar payının ise 0,42 puan azaldığı Vodafone’un pazar payının ise 3,41 puan arttığı görülüyor. Rapora göre, Avea abonelerinin yüzde 45,5’inin, Turkcell abonelerinin yüzde 40’5’inin, Vodafone abonelerinin ise yüzde 39,1’inin faturalı abonelerden oluştuğu belirtildi. Toplam mobil abonelerin yaklaşık yüzde 90,9’u bireysel, yüzde 9,1’i ise kurumsal. Avea, Vodafone ve Turkcell hatlarından da en çok aranan kısa numara 112 (Sıhhi İmdat).

Türkiye en çok konuşan ülke...

2014 yılı birinci üç aylık dönemde SMS sayısının yaklaşık 34.452 milyon civarında gerçekleştiği, 2011 yılında işletmecilerin başlattığı kampanyalar ile hızlı bir yükseliş yaşayan MMS sayısının ise yaklaşık 30,9 milyona düştüğü görülüyor. Turkcell için abone başına aylık gelir 21,03 TL, Vodafone için 20,74 TL, Avea için ise 20,75 TL. 2014 birinci çeyreğinde 331 dakika olan ortalama aylık mobil kullanım süresi ile Türkiye, raporda yer verilen Avrupa ülkelerine kıyasla en fazla mobil telefonla görüşme yapan ülke oldu. Birinci çeyrek itibarıyla alternatif işletmecilerin toplam fiber uzunluğu 51 bin 244 km. Türk Telekom’un ise 182 bin 405 km. fiber altyapısı bulunuyor. Bunun yaklaşık 122 bin 801 km’si omurga, geri kalan kısmı erişim amaçlı kullanılıyor.
ETİKETLER : Sayı:977

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics