e-toplum 17 HAZİRAN 2012 / 11:47

INSPIRE Konferansı ilk kez Türkiye’de düzenleniyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, uluslararası boyutta önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Okan Erhan Oflaz, bu yıl ilk kez Türkiye’de 23-27 Haziran 2012 tarihlerinde gerçekleştirilecek INSPIRE Konferansı ile kurumun çalışmalarını değerlendirdi. Konferans, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Coğrafi bilgi sistemlerinin amaç ve faydalarından söz edebilir misiniz?
Coğrafi bilgi sistemleri, grafik ve grafik olmayan her tür mekânsal bilginin toplanması, depolanması, birbiriyle ilişkilendirilmesi, güncellenmesi, sorgulanması, analiz edilmesi ve sunulması işlemlerini bütünleşik olarak yerine getiren;  donanım, yazılım, personel ve veri bileşenlerinden oluşan bir sistemdir.
Coğrafi bilgi sistemlerinin temel amacı; gerçekleştirilmesi planlanan hizmetler için doğru karar verme kapasitesini artırmaktır. CBS bilgisayar tabanlı haritalama, arazi özelliklerinin tüm analizleri, toprak türü, askeri uygulamalar, trafik, arazi ulaşım ve tarım planlaması, çevre ve doğal kaynakların yönetimi, yer bulma - yer tahsis etme, pazarlama, eğitim, hastane, polis, itfaiye gibi pek çok kamu hizmetinin daha doğru, daha hızlı ve daha kaliteli olmasına katkı sağlamak.

Genel müdürlüğünüzün yürütmeyi planladığı projeler nelerdir?
29/6/2011 tarih ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13ncü maddesi hükümleri içerisinde Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamına giren tüm konularla coğrafi bilgi sistemleri ve teknolojilerine ait faaliyetleri izlemek, geliştirmek ve uygulamaları yürütmek görevleri de yer almaktadır. Buna bağlı olarak genel müdürlüğümüzün yürütmeyi planladığı projelerden bazıları şunlardır:
“ Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu Projesi
“ Kent Bilgi Sistemlerinin Bulut Teknolojisi İle Yaygınlaştırılması
“ Ulusal Ortofoto Bilgi Sistemi
“ Türkiye Küçük Alan Coğrafi Birimlerini Belirlenmesi Projesi
“ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Altyapısının Oluşturulması ve Uygulama Yazılımları Geliştirilmesi Projesi
“ Bakanlık Bilişim Stratejisi Ve Fizibilite Etüdü Projesi
“ Türkiye Kamu Bina Envanterinin Oluşturulması Projesi
“ Bakanlık Coğrafi Veri Setlerinin TUCBS Standartlarına Uyumlaştırılması
“ Kentsel Dönüşüm Alanlarının Coğrafi Bilgi Teknolojileri Kullanılarak Belirlenmesi Ve İzlenilmesi Projesi
“ Gürültü Haritalarının Hazırlanması Projesi

INSPIRE nedir ve dayandığı ortak ilkeler nelerdir?
INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in the European Community - Avrupa Komisyonu’nun Mekansal Bilgi Altyapısı) direktifi, Avrupa Parlamentosu mekânsal veri altyapısını oluşturmayı amaçlamaktadır. INSPIRE Direktifine ait ilk çalışmalar Eylül 2001 tarihi itibariyle Avrupa Mekânsal Veri Altyapısı (E-ESDI) Uzman grubunun Brüksel’de bir araya gelmesiyle başlamıştır. INSPIRE uzman grubuna dönüşen grubun üyeleri, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Çevre Ajansı temsilcileri ile üye ülkelerin çevresel ve coğrafi bilgi gruplarının görevlendirdiği kişilerden oluşmaktadır. 2002’de imzalanan bir mutabakat zaptı uyarınca Mart 2003’te INSPIRE için bir çerçeve direktif taslağı hazırlanmıştır. Direktifin ayrıntılı uygulamalarına yönelik INSPIRE Çalışma Programı ise 2005’te yayımlanmıştır.
Direktifin kapsadığı mekânsal veri yaygın olup, çok çeşitli başlık ve teknik temaları kapsamaktadır. INSPIRE bir dizi ortak ilkeye dayanmaktadır:
• Veri yalnız bir kez toplanılmalı ve en etkin şekilde saklanacağı yerde tutulmalıdır.
• Avrupa içindeki farklı kaynaklardan gelen muntazam verinin bir araya getirilmesine çok sayıda kullanıcı tarafından uygulamalarda paylaşılmasına olanak sağlamalıdır.
• Belirli bir katman/ölçekte toplanan veri diğer tüm katman/ölçeklerde paylaşılabilmeli, araştırmalar için ayrıntılı olmalı, stratejik amaçlar için genel özellikler içermelidir.
• İyi bir yönetişim için her düzeyde ihtiyaç duyulan coğrafi bilgiye kolaylıkla ve şeffaf bir şekilde erişilebilmelidir.
• Hangi coğrafi bilgilere ulaşılabileceği, istenilen amacı karşılamak için nasıl kullanılacağı ve hangi şartlar altında elde edilebileceği ve istifade edilebileceği bilgisine kolaylıkla ulaşılabilmelidir.
Bakanlığımız, Haziran 2010 tarihi itibarıyla (9.6.2010 tarih ve 4302 sayılı Müsteşarlık Olur’unu takiben) INSPIRE ile ilgili yasal yetkili örgütlere üye olmuştur.

Bu yıl INSPIRE Konferansı Türkiye’de düzenlenecek. Bu konu ile ilgili bilgi verir misiniz?
INSPIRE Direktifi’nin uygulanmasıyla ilgili gelişmelerin izlendiği yıllık toplantılar günümüze kadar AB üyesi ülkelerde düzenlenmiş olup ülkemizden katılım sağlanmıştır.
Bu yıl düzenlenecek olan INSPIRE Konferansı ise bakanlığımız ev sahipliğinde, 23-27 Haziran 2012 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek ve 25 Haziran 2012 tarihinde açılış töreni yapılacaktır. Daha önce sadece Avrupa Birliği ülkelerinde gerçekleştirilen INSPIRE Konferansı’nın ülkemizde düzenlenmesinin bir ilk olması nedeniyle ülkemiz adına önem arz eden bir gelişme olduğunu düşünüyoruz. INSPIRE Konferansı İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Yurtiçinden 2 bin ve yurtdışından yaklaşık 700 kişilik katılım beklemekteyiz.
ETİKETLER : Sayı:876
" Bu sitede yer alan yazılar (içerik) üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu altında düzenlenen tüm maddi ve manevi haklar eser sahibi olan BThaber'e aittir. Söz konusu içerikler eser sahibinin izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, işlenemez, değiştirilemez veya başka internet sitelerinde ya da basılı veya görsel yayın yapan diğer mecralarda yayınlanamaz. "
Fetih Mah. Tahralı Sok. Kavakyeli Plaza C Blok No: 7 D: 5 34704 Ataşehir / İstanbul
+90 (216) 291 13 90
E-BÜLTEN