e-toplum 23 ARALIK 2013 / 08:03

İnternet Geliştirme Kurulu iş başında

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İnternet Geliştirme Kurulu Yönetmeliği 14.12.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kurul, güvenli internet konusunda BTK ile koordineli bir çalışma içerisinde olacak. Ayrıca, internetle ilgili mevzuat için, uluslararası kuruluşlarca kabul gören uygulamalarla ve Avrupa Birliği’nin bu alandaki mevzuatıyla uyumlu olmasına özen gösterilmesi için önerilerde bulunacak. Yerli üretimin artırılması kurulun görevleri arasında.
Yayımlanan yönetmeliğe göre, İnternet Geliştirme Kurulu, bakan tarafından seçilecek toplam 7 üyeden oluşacak ve kurul merkezi Ankara olacak. Kurulun görevi 4 yıl sürerken, üyeliği sona eren üyeler yeniden kurul üyesi olarak seçilebilecek. Yönetmeliğin amacı; internet ortamının sağlıklı gelişebilmesiyle ilgili çalışmalarda bulunmak, araştırma, inceleme ve değerlendirme yapmak üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İnternet Geliştirme Kurulu’nun oluşumu, görevleri, gündemi, toplanması, çalışma usul ve esasları ile Kurul üyelerinde aranacak şartlarla ilgili diğer esasları düzenlemek olarak kaydedildi.

İnternetin sağlıklı gelişmesinin izlenmesi kurulun kontrolünde
Yönetmelikte; İnternet Geliştirme Kurulu’nun; internetin sağlıklı gelişmesi ve bu kapsamda ülkemizde internet ortamının toplumsal faydasının en üst düzeye çıkarılması için temel öneriler oluşturmak amacıyla şu ilkeler çerçevesinde görev yapacağı belirtildi: İnternetin sağlıklı gelişmesinin izlenmesi ve değerlendirilmesi / İnternet kullanımının verimli ve daha faydalı hale getirilebilmesi için gerekli politikaların belirlenmesine katkıda bulunulması / İnternete ilişkin etkinliklerin düzenlenmesinde iş birliğinin sağlanması / Güvenli internet ile ilgili politikalar oluşturulması için öneriler verilmesi / Ulusal içerik zenginliği, araştırma ve geliştirmenin teşviki ile ilgili çalışmalar yapılması amacıyla öneriler sunulması/ Çocuklarla ilgili konularda ilgili kurumlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde toplumsal bilincin artırılması yönünde gerekli çalışmaların yapılması.

Türk dünyasıyla ilgili bilgiler ön planda
İnternet Geliştirme Kurulu’nun görevleri ise şöyle sıralandı:
- İnternet ortamının ekonomik, ticari ve sosyal hayat ile bilim, eğitim ve kültür alanında etkin, yaygın, kolay erişilebilir olarak kullanımını teşvik edecek politika ve strateji önerileri hazırlamak ve Bakana sunmak.
- Türk kültürü, Türk tarihi ve Türk dünyasıyla ilgili bilgilerin internet ortamında daha fazla yer alması ve bunların tanıtılması hususunda çalışmalar yapmak, yaptırmak ve öneriler hazırlamak ve Bakana sunmak.
- İnternet ortamının güvenli, serbest, özgür ve faydalı kullanımı ile katma değer üretmesine yönelik öneriler hazırlamak ve Bakana sunmak.
- İnternet kullanımının faydaları konusunda toplumsal farkındalığın oluşturulmasını sağlamak.
- İnternete ilişkin etkinliklere katılmak, etkinliğin ve verimliliğin sağlanabilmesini teminen üniversite, kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmak.
- İnternet üzerinden yapılan yayınlar ve hizmetlerle ilgili olarak toplumu bilgilendirmek için yöntemler tespit etmek, yapılacak projeler hakkında görüş bildirmek ve Bakana önerilerde bulunmak.
- Devlet uygulamalarının yaygınlaştırılması, kamu kuruluşlarının birbirleriyle olan ilişkilerinde ve vatandaşa sundukları hizmetlerde internet ortamının daha yaygın kullanımı konusunda çalışmalar yaparak önerilerde bulunmak.
ETİKETLER : Sayı:951
YORUMLAR
Turker Canbazoglu 25 ARALIK 2013 / 09:30 0 0
devletin işin içinde olduğu hiç bir yerde serbest, özgür kavramlarından söz edilemez. Doğası gereği devlet kontrol yapmadan duramaz. ve bizim gibi ülkelerde durum faşizmi andıran bir duruma doğru kayar.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics