e-toplum 11 TEMMUZ 2010 / 18:10

İş dünyası profesyonel ağlara ilgi göstermiyor

İş dünyasının gelişen iletişim teknolojilerini çok iyi kullandığı bir sır değil, ancak ne kadar, ne sıklıkla ya da hangilerini kullandığı net olarak bilinmiyor. İlk kez Türk iş dünyasının elektronik iletişim araçları ile sosyal ağlara bakışını sorgulayan bir araştırma gerçekleşti. Sanılanın aksine, iş dünyasının, profesyonel paylaşım yerine sosyal paylaşımı tercih ettiği ortaya çıktı.
“Türkiye’de İş Dünyası Sosyal Medyayı Nasıl Kullanıyor?” adlı araştırma verilerine göre çalışan kesim sosyal medya deyince sosyalleşme sitelerini anlıyor. Facebook bir, Twitter iki numarada yer alırken, iş dünyasının profesyonel ağlara ilgi göstermediği ya da tanımadığı ortaya çıktı.
İndeks İçerik İletişim Danışmanlık tarafından yürütülen araştırma Türkiye’de sosyal medya tüketimine dair önemli verileri bir araya topladı. Çalışma, 1 Mayıs–10 Haziran tarihleri arasında elektronik ortamda kurgulanan bir anket çalışmasıyla yürütüldü. Ankete farklı illerde faaliyet gösteren 50’den fazla şirketten 200 çalışan katıldı. Çalışmaya katılanların yüzde 63’ü 25 ile 34 yaş aralığında yer alırken, yine yüzde 63 gibi önemli bir çoğunluk üniversite-yüksekokul mezunu kişilerden oluştu. Üniversite mezunlarını yüzde 35’lik bir oranla yüksek lisans/doktora mezunu katılımcılar izledi.

Akla ilk Facebook geliyor
Araştırmaya göre, Türk iş dünyasında sosyal medya denilince akla ilk olarak Facebook (yüzde 69) geliyor. Facebook’u Twitter (yüzde 15)  takip ediyor. Myspace, yüzde 1’lik oranla LinkedIn gibi profesyonel ağların gerisinde kalıyor. Bu oran, ABD ve Avrupa’ya kıyasla Myspace’in popülaritesinin Türkiye’de daha düşük olduğunu gösteriyor.
Sosyal medya platformları içinde en sık kullanılanı yine Facebook. Katılımcıların yüzde 65’i Facebook’u günde birkaç kez ziyaret ediyor. Facebook’tan sonra Twitter, yüzde 46’lık bir oranla en sık ziyaret edilen sosyal medya platformlarında ikinci sıraya yerleşiyor. En sık ziyaret edilenlerde 3. sırayı Youtube gibi video paylaşım siteleri alıyor.
Çalışanların yüzde 42’si iş ağlarını kullanmıyor
Araştırma iş dünyasının sosyal ağlara oranla iş ve profesyonel ağları daha az kullandığını da gösteriyor. Buna göre çalışanların yüzde 42’si iş ağlarını kullanmıyor. Katılımcıların sadece yüzde 47’sinin LinkedIn’da aktif bir profili bulunuyor. Araştırmadaki diğer önemli gösterge de katılımcıların sektörel profilleri incelendiğinde ortaya çıkıyor. Buna göre sosyal medyayı daha çok finans ve hizmet/danışmanlık sektörlerinde çalışanlar kullanıyor. Basın ve medya ise bu iki sektörün ardından geliyor.
Daha detaylı sonuçlar için http://bit.ly/an7odK adresini inceleyip araştırmanın tümünü indirebilirsiniz.
ETİKETLER : Sayı:779

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics