e-toplum 27 MAYIS 2012 / 12:10

İstanbul, “akıllanmak” zorunda

Polis? Metropolis? Megapolis? Ekümenopolis...
Ekümenopolis: Bir tür Los Angeles. Bir tür Almanya’da Ruhr Havzası. Çin’de Guangzhou ve yöresi. Ve İstanbul...
Sözcük, aynı zamanda, İmre Azem adlı bir Türk girişimcinin, kitlesel fonlama (crowdsourcing) ile sağladığı parayla çektiği bir belgesel film: Ucu Olmayan Şehir.
Böyle bir şehir nasıl “akıllanır”?
••
• İstanbul, İnovasyon Kentleri Dünya 2011 listesinde 125 şehir arasında 89. sırada.
• İstanbul, İnovasyon Kentleri-Avrupa 2011 listesinde 60 şehir arasında 51. sırada.
• İstanbul, Küresel Şehirler Rekabetçilik İndeksi’nde, 120 ülke içinde 74. sırada.
• İstanbul, Küresel Finans Merkezleri 2012 İndeksi’nde, 77 şehir arasında 61. sırada.
• İstanbul, Küresel Şehirler 2012 İndeksi’nde, 66 şehir arasında 37. sırada.
Bu durumun nedenleri çok. Tarihten, kültürden, eğitimden gir... Coğrafyadan, politikadan geç... Planlamaya, şehirciliğe, inovasyona uğrama... Stratejisiz, çabuk, uzun vadede yararsız çözümlere git...
Bu başıbozuklukla, İstanbul’un, bir an gelip, “duracağını” görenler var. Çare bulmaya yönelik adımlar, inovasyon-yenilikçilik-yenileşim içeriyor:
• İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle, TBV, BİT danışmanlık şirketi TAGES ve Sabancı Üniversitesi ortaklığında, TÜBİSAD katılımıyla İstanbul Bilgi Toplumu İzleme Grubu oluşturuldu.
Grup, yaptığı çalışmalar sonucunda şu görüşe vardı: İstanbul için ulaşım sorunu, en yaşamsal sorun. Nokta. BİT sektörü, konuya bütünsel olarak yaklaşsın. Ar-Ge ve inovasyonla çözüm üretsin. Arama konferansı, çalışma grupları, gereksinim analizi gibi somut faaliyetler ardından grubun bütün önerileri 28 Haziran’da -AB temsilcilerinin de katılacağı- bir toplantıyla somutlaştırılacak.
• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’yi de kapsayacak bir Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Stratejisi ve Eylem Planı hazırlamaya karar verdi. Bu amaçla 25 Mayıs’ta bir çalıştay yapılacak.
• İstanbul, Avrupa Akıllı Şehir Projesi için pilot şehir seçildi. AB’nin Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı kapsamında, Avrupa’da akıllı şehirler oluşturmak için “açık kaynaklı” bir servis oluşturmayı amaçlayan CitySDK Projesi’nde İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ve TAGES, “akıllı mobilite” dalında yer aldı. Ortakları: Amsterdam, Barcelona, Helsinki, Roma ve başkaları.
Bu ve benzeri yenilikçi girişimler İstanbul’un “akıllı şehir”e doğru evrilmesini sağlarsa, sadece İstanbul’a değil, ülkeye yararı olacak.
ETİKETLER : Sayı:873

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics