e-toplum 11 ARALIK 2011 / 13:34

İstanbul Bilgi Toplumu İzleme Grubu’ndan ilk çalıştay

İstanbul’un bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) sektörü aracılığı ile daha rekabetçi, daha yenilikçi, yabancı sermaye yatırımlarını daha kolay çeken, finans merkezi olma girişimlerini destekleyen, kültür turizmini ve uluslararası işbirliklerini daha cazip hale getiren bir konuma gelmesini sağlamaya yönelik teknolojik ve sektörel öncelikler ile hukuki ve stratejik adımları saptamayı amaçlayan ve geçtiğimiz günlerde BThaber sayfalarına taşıdığımız “İstanbul Bilgi Toplumu İzleme Grubu”, Projesi’nde ilk arama çalıştayı gerçekleştirildi. 24 Kasım Perşembe günü Sabancı Üniversitesi Karaköy Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen 1. Arama Çalıştayı, TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı’nın açılış konuşmasıyla başladı. İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında Türkiye Bilişim Vakfı’nın öncülüğünde, Sabancı Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) katkısıyla oluşan İstanbul Bilgi Toplumu İzleme Grubu adına konuşan TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı, konuşmasında  şu konulara değindi: “Türkiye’deki bilişim şirketlerinin hemen hepsi İstanbul’da diyebiliriz. Acaba bu şirketlerin üretiminin, İstanbul’a ve Türkiye ekonomisine kattığı değer nedir? Bu sorunun geniş ölçekli yanıtını aramaya başlıyoruz. Ayrıca, Türkiye’de demokratik bir izleme süreci de başlatıyoruz. Yönetişim dediğimiz, devletle vatandaşın ortaklaşa, el ele vererek sorunlara çözüm arama bulma sürecini başlatıyoruz.  Bu amaçla oluşturduğumuz grubun yapacağı çalışmalar “Rekabetçi ve Yenilikçi Bir Kent: İstanbul’da Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile Kalkınma” başlıklı bir raporla Temmuz 2012’de bir araya getirilecek ve açıklanacak. Ama sadece rapordan ibaret olmayacak. Yasa ve mevzuat önereceğiz. Ankara’da ve Brüksel’de sesimizi daha çok duyuracağız. Devleti ve Avrupa Birliği’ni, İstanbul’un bilgi ve iletişim teknolojileri ile kalkınacağına ikna etmeyi amaçlıyoruz.”
İstanbul Bilgi Toplumu İzleme Grubu, Temmuz 2012 tarihine kadar yapacağı çalışmalarla, İstanbul’un BİT alanındaki potansiyelini, Avrupa Birliği Müktesebatı’nda “Bilgi Toplumu ve Medya” ve “Bilim ve Araştırma” fasıllarına uyum çalışmaları kapsamında değerlendirecek. Bu konudaki çalışmaların hızlandırılması sağlamak amacıyla İstanbul’daki BİT sektörünü, Avrupa Birliği uyum çalışmalarına daha yakınlaştırarak, BİT’in, Ar-Ge ve yenilikçilik konusunda İstanbul’da farkındalığı nasıl artıracağına dair strateji önerecek.
ETİKETLER : Sayı:849

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics