e-toplum 17 ARALIK 2014 / 13:12

İstikrar için ilham kaynağı: BThaber

Basın-yayın dünyasında, özellikle de bilişim sektöründe 1000. sayıyı hayata geçirmek, bu alanda hem istikrarın hem de güçlü bir ekip çalışmasının somut örneği olarak bizlere ilham veriyor. Bilişimin ülke gündemine girmesiyle birlikte bu alanda hem biz kamu yöneticilerine hem de bilişim dünyasının tüm diğer ilgili aktörlerine mihmandarlık yaparak ülkemizde bilişim vizyonunun gelişmesine güçlü bir katkı sağlayan BThaber, yaptığı çalışmalarla önemli bir misyonu da yerine getiriyor.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Mahir Ülgü

20 yıldır yayın hayatında olan ve 1000. sayısını okurlarıyla buluşturarak bu haklı gururu yaşayan BThaber’i en içten dileklerimle tebrik ediyorum.

2015’te bilişimle sağlık

Ekonomik kalkınma, hizmet kalitesi, rekabetçi yapı gibi belirleyici faktörler var olduğu müddetçe, bilişim teknolojilerinden faydalanma çalışmalarının giderek hızlanan bir ivmeyle artacağı kanaatindeyim. Çünkü geleceğe dair yapılan her türlü öngörü ve çalışma, mevcut durumdaki teknoloji kullanımını önemli şekilde değiştirmediği sürece, bu alanın göz ardı edilmesi düşünülemez. Sağlık sektöründe hem yönetim kademesi hem de sektörün temel dinamiği olan sağlık profesyonelleri bilişimin önemini yeteri kadar kavrayarak, sağlık alanının tüm katmanlarına bilişim odaklı çözümler üretiyor. Daha açıkça söylemek gerekirse, sağlık-bilişim ilişkisi birbirini tamamlayan bir varlık sebebi olarak bizlerin önünde ve biz de bu konuya yüksek oranda ehemmiyet veriyoruz. 2015 yılında da geçmiş yıllarda olduğu gibi sağlık alanında bilişim yatırımlarına devam edeceğiz. Özellikle, bilişimin kişiselleşmesinin, yani kişiye özel bilişim uygulamalarının gelişmesine bağlı olarak sağlık sektöründe de bireye özgü ve tamamen kendi kontrolünde olan uygulamalara yöneleceğiz. Bakanlık olarak, hem tedavi süreçlerinde maksimum verimliliği yakalamak hem de hizmet kalitesini çok daha ileri düzeye taşımak için temelinde kişisel sağlık kaydı teması bulunan ve hizmet verdiğimiz tüm vatandaşlarımıza yönelik uygulamayı hayata geçirerek, teşhis ve tedavi süreçlerini optimize eden bir Sağlık Bilgi Sistemi oluşturacağız. Yine ülkemizin sağlık basamaklarını tamamen bilişim merkezli yönetebilmek için tüm Sağlık Bilgi Sistemi uygulamalarını ortak bir çatı altında toplayarak ‘Sağlık Yönetim Sistemi – SYS’  projemize 2015 yılında başlamayı planlıyoruz.

 

 
ETİKETLER : 1000

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics