e-toplum 06 MAYIS 2012 / 14:10

İTO’da yeni projeler yolda

İTO’nun sektörü etkileyecek projeleri arasında eğitim laboratuvarı kurulması ve Business City Projesi öne çıkıyor.

İstanbul Ticaret Odası, son yıllarda  bilişim sektörüne ilişkin çalışmalarını artırdı. CeBIT’ın Partner ülkesinin Türkiye olmasıyla CeBIT 2011’de katılımcı şirketleri destekleyen ve 30’u aşkın şirketin fuarda yer almasında katkısı olan İTO, sektöre katkısı olacak yeni projeler üzerinde de çalışıyor. Biz de İTO Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş ile İTO’nun sektöre yönelik bakışı ve önümüzdeki süreçteki çalışmaları hakkında sohbet ettik.

➤İTO olarak CeBIT 2011’de fuar katılımı konusunda şirketlere destek verdiniz. Öncelikle bize İTO’nun bilişim sektörüne bakışı ve stratejleri hakkında bilgi verir misiniz?
Öncelikle şunu belirtmeliyim ki, bilişim sektörü, 21. yüzyıla damgasını vuran, bu yüzyılı diğer yüzyıllardan çok açık bir şekilde farklılaştıran bir sektördür. Öyle ki, günümüz medeniyet ve yaşam tarzından teknolojiyi çıkarırsanız, geriye neyin kalacağı tartışma götürür.
Artık iletişim teknolojileri, tüm sektörlerin en önemli unsuru oldu. Bu nedenle biz İstanbul Ticaret Odası olarak, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olmayı hedefleyen Türkiye’nin, bu hedefine ulaşmasında bilişimin en stratejik sektör olduğuna inanıyoruz. Neden böyle düşünüyoruz? Çünkü biz görüyoruz ki, dünya çapında yüksek rekabet gücüne sahip ülkeler, aynı zamanda bilim ve teknoloji açısından gelişmiş, Ar-Ge ve inovasyon yapabilen ülkelerdir. Yine biliyoruz ki, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin ve verimli kullanan ve bilgiyle daha fazla değer üreten ülkelerin refah düzeyi de yüksektir. Biz bunları sağladığımız takdirde Türkiye, hem küresel ticaretten daha fazla pay alacak, hem de bölgesel ve uluslararası bir güç olma yolunda sağlam adımlar atacaktır. Ayrıca, özellikle bilişimin yazılım ayağında ihracat yapabilirsek, dış ticaret açıklarımızı kolaylıkla kapatabilecek potansiyele de ulaşabiliriz. Çünkü yazılım, çok düşük maliyetlerle üretilip yüksek fiyatlarla ihraç edilebiliyor. Bu sebeplerden dolayı, İTO olarak, ülkemizde bilişim sektörünün gelişimi için büyük gayret gösteriyoruz. Bu amaçla bilişim sektörüne yönelik birçok fuar ve yurtdışı etkinliğe iştirak ediyoruz. Eşleştirme toplantıları düzenliyor ve milli katılımlar organize ediyoruz.
Bunlardan birini de 2011’de CeBIT Fuarı’nda yaptık. Türkiye, İTO’nun öncülüğünde ve organizasyonunda bu fuara “ortak ülke” olarak katıldı. Bilişim sektöründe hızla artan gücünü, 92 şirketle gösterdi. Türk şirketleri, fuar süresince yeni iş ortaklıkları ve işbirlikleri gerçekleştirdi. Yine biz İTO bünyesinde bilişim teknolojileriyle ilgili bir şube kurarak, üyelerimize sağlıklı ve etkili hizmet vermeye başladık. Hem komitemiz hem de bu şubemiz vasıtasıyla yazılım, telekomünikasyon, elektronik iletişim ve sayısal pazarlama konularındaki gelişmeleri yakından izliyoruz. Ayrıca küçük ve orta ölçekli üyelerimize yardımcı olacak politikaları belirlemek ve öneriler geliştirmek amacıyla, İTO çatısı altında Bilişim İhtisas Komitesi de kurduk. Bu komitede, üyelerimizden ve sektörün öndegelen STK’larından üyeler yer alıyor.İTO olarak, bilişim sektöründe üyelerimizi bilgilendirmek ve geliştirmek için birçok eğitim programı, seminer ve panel de düzenliyoruz. Böylece dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri ve yenilikleri üyelerimize aktarıyoruz. 2012 yılı bilişim vizyonumuz da bu genel ilkeler çerçevesinde şekilleniyor.

➤İTO olarak bilişim sektörüne yönelik 2012 yılı için planlamalarınız neler, hangi başlıkları içeriyor? Şirketler bu programlardan nasıl yararlanabilecekler?
Bütün etkinliklerimiz sektörün tüm temsilcilerine açık yapılıyor. Faaliyetlerimiz İTO’nun web sitesinde düzenli olarak duyuruluyor. Ayrıca kayıtlarımızda yer alan üyelerimize davet yazısı hem faks hem de e-posta yoluyla gönderiliyor. Bunun yanı sıra 50 bin tirajı olan gazetemizde de etkinlik öncesi tanıtımı, sonrasında da haberi yayınlanıyor. Böylece üyelerimizi bu çalışmalarımız hakkında bilgilendiriyor ve katılımlarını teşvik ediyoruz.

Birincisi “Bilgi ve iletişim teknolojileri” konusunda eğitim laboratuvarı kurulmasını planlıyoruz
Bu kapsamda 2012 yılında, rutin eğitim ve panel çalışmalarımız dışında birkaç önemli etkinlik daha gerçekleştiriyoruz. Birincisi “bilgi ve iletişim teknolojileri” konusunda eğitim laboratuvarı kurulmasını planlıyoruz. Böylece üyemiz olan şirketlerin yeni Türk Ticaret Kanunu’nun şirketlere getirmiş olduğu bilişim tabanlı sorumluluklar hakkında bilgilendirip eğitmeyi hedefliyoruz.
Yine biliyorsunuz yeni TTK sermaye sahibi şirketlere internet sitesi açma zorunluluğu getiriyor. Bu noktada üyelerimizin mevcut duruma uyum sağlamaları için Web Sitesi Sağlanması Projesi hazırlıyoruz. Böylece birçok şirketin web sitesini kolayca kurmalarını ve ihtiyaçlarını karşılamalarını arzu ediyoruz. Ayrıca bilişim sektörüne yönelik kümelenme ihtiyacını gidermek için de Business City Projesi üzerinde çalışıyoruz. Bu proje kapsamında İstanbul’un her iki yakasında bir veya daha fazla sayıda “işyeri siteleri” kurularak, KOBİ’lerin ihtiyaçlarına çözüm üretilecek.
Bilişim sektörüne yönelik kümelenme ihtiyacını gidermek için de Business City Projesi üzerinde çalışıyoruz. Proje kapsamında İstanbul’un her iki yakasında bir veya daha fazla sayıda “işyeri siteleri” kurularak, KOBİ’lerin ihtiyaçlarına çözüm üretilecek.
Son olarak şunu ifade edebilirim, 2011 yılında ICT Summit Eurasia - Bilişim Zirvesi 2011 çerçevesinde organize ettiğimiz  eşleştirme (Matchmaking) toplantılarını, bu yıl daha kapsamlı bir şekilde düzenlemek için hazırlıklar yapıyoruz. Hatırlayacağınız gibi, bu etkinlikte, sektörün en etkin kuruluşlarından Interpromedya ile işbirliği yapmıştık.

➤Bu yıl sadece bilişim sektörüne özel İTO’nun düzenlediği yurtdışı gezileri olacak mı? Bu gezilerin şirketlere katkısı konusunda bilgi verebilir misiniz?
Evet, 2012’de de yurtdışı gezilerimiz sürecek, sürüyor. Bilişimle ilgili iki önemli yurtdışı faaliyeti, bu yılın Şubat ve Mart aylarında gerçekleşti. İlk olarak 27 Şubat - 1 Mart 2012 tarihleri arasında İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenen Mobile World Congress Fuarı’na katıldık. Bu fuarda İTO ile birlikte 8 şirket de info-desk açtı. Sektör temsilcilerimiz de, bu fuar sebebiyle önemli bir inceleme gezisi gerçekleştirdi.
Bizim her yıl Türkiye milli katılımını organize ettiğimiz CeBIT 2012 Fuarı da 6-10 Mart 2012 tarihleri arasında, Almanya’nın Hannover şehrinde yapıldı. Bu fuara 30’u aşkın Türk şirketinin katılımını sağladık. İkili görüşmeler ve bilişim sektörüne ilişkin konferanslar gerçekleştirildi. Aynı şekilde yıl içinde, sektör temsilcileriyle birlikte, talepler doğrultusunda yeni inceleme gezileri de organize etmeyi planlıyoruz.

➤Üye şirketlerin, teknoloji kullanımının verimliliğe katkısı konusunda bilinç düzeylerinin artırılmasına yönelik yaptığınız çalışmalar  neler?
Sizin de ifade ettiğiniz gibi bugün hem verimliliği, hem de rekabet gücünü artırmak için şirketlerin odak noktasında bilişim teknolojileri bulunuyor. Değişen ticaret ve üretim sistemleri bunu zorunlu kılıyor. Artık ‘piyasada ne varsa, ne bulursam onu alırım’ yerine ‘Ne istersem onu alırım’ düşüncesi var. Ortaya çıkan yeni süreç dikkatle takip edilmesi ve hızla uyum sağlanması gereken bir süreç. Odamız da bu farkındalığı tüm üyelerinde yerleştirmek için, birçok faaliyet gerçekleştiriyor. Sözgelimi biz,  e-işletme mantığının şirketlerimizde yerleşmesi için önemli bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. ERP, e-CRM, e-SCM, e-HRM gibi konularda seminer ve paneller düzenleyerek, şirketlerin teknolojileri, kendi yapılarına bütünleştirmelerine çalışıyoruz. Ayrıca “Mobil Pazarlama, Sosyal Medya Pazarlama, Dijital Markalaşma, İlişkisel Pazarlama” konularında da eğitimler veriyoruz.
Ayrıca odamızın KOBİ’lere yönelik Ar-Ge, inovasyon, girişimcilik ve bazı mesleki uzmanlık eğitimleri konusunda da sertifikalı birçok faaliyeti bulunuyor.
ETİKETLER : Sayı:870