e-toplum 28 KASIM 2010 / 18:00

IV. İstanbul Bilişim Kongresi gerçekleşti

IV. İstanbul Bilişim Kongresi, akıllı yaşamı ve geleceğin şehirlerini gündeme taşıdı
İstanbul Bilişim Kongresi, 25-26 Kasım tarihlerinde İstanbul’a Kadir Has Üniversitesi’inde yoğun bir programla gerçekleştirildi. Bu yıl “Akıllı Yaşam ve Şehir Stratejileri” konusu ile gerçekleşen etkinlik, Bilişim Yıldızları e- Dönüşüm Yarışması Ödül Töreni’ne de ev sahipliği yaptı. Kamu, yerel yönetimler ve iş dünyası çevreleri bilişim
kentleri ve akıllı yaşam sistemine geçişte olmazsa olmaz stratejileri belirlemek ve geleceğin şehirlerin çerçevesini çizmek üzere kongrede bir araya geldi. TBD Yürütme
Kurulu Başkanı Doç.Dr. Turhan Menteş’in açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, Deloitte Yönetim Kurulu Üyesi Sait Gözüm, Sampaş Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Ilıkcan, Fütürist Zafer Babür, Biomak Genel Müdürü Oral Avcı’nın konuşmalarıyla açılış paneli gerçekleştirildi. İlk gününde “İnternet Sosyal Yaşam ve İletişimi Kökten Değişiyor”, “Medya ve Yaşamın Değişen Yüzü: Sosyal Medya, Yeni Medya”, “Şehrin Yöneticilerinin Geleceğin Kentlerine Bakışı”, “Geleceğin Şehirlerine BT Yöneticilerinin Bakışı”, Destekleyici Bir Sağlık Hizmeti Olarak Evde Bakım ve Uzaktan Hastalık Yönetimi”, “Bilişim STK Başkanları Bilişim Kentlerini Tartışıyor” başlıklı altı panele ev sahipliği yaptı. Etkinlik ikinci gününde de farklı yerel yönetimlerden yöneticilerin katıldığı iki çalıştaya ev sahipliği yaparken gün içinde de paralel olarak dört panel gerçekleştirildi. “Kamu kurumlarında başarı öyküleri”, “Kamu kurumlarında BT Yönetimi ve BT Yönetim Yaklaşımı”, “Akıllı Dünya” ve “Akıllı Kent ve Akıllı Enerji” başlıklı panellerin ikinci gün gerçekleştirildiği etkinlikte, dört farklı alanda da atölye çalışmaları da yapıldı. Bilişim Yıldızları e-Dönüşüm Yarışması Ödülleri, 25 Kasım akşamı yapılan Ödül Töreni ile
sahiplerini buldu.
ETİKETLER : Sayı:797

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics