e-toplum 14 EYLÜL 2015 / 00:36

Kamu-BİB, köprü görevi üstleniyor

TBD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Kavasoğlu, şubenin çalışmalarının yanı sıra bu yıl 15-18 Ekim tarihleri arasında KKTC’de düzenlenecek olan Kamu-BİB ile ilgili de detaylı bilgi paylaştı.

Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) bilişim sektörü politikalarına görüş ve öneriyle katkı veren, kamu - özel sektör çalışanları arasında eşgüdümü sağlayan, üyeleriyle güçlü bilgi potansiyeline sahip kamu yararına bir dernek olduğunu ifade eden Selçuk Kavasoğlu, TBD bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının; faaliyet ve raporlar oluşturduğunu da ekledi. Bu çalışma gruplarından en önemlilerinden birinin; 1997 yılında kurulan Kamu Bilişim Merkezleri Yöneticileri Birliği – ‘TBD Kamu-BİB’ olduğunu hatırlatan Kavasoğlu, şu bilgileri paylaştı: “TBD Kamu-BİB günümüze kadar çok güzel çalışmalar yaptı. TBD Kamu-BİB, kamu bilişim merkezleri ve sektörel katılımla, bilişim teknolojilerinin etkili ve yaygın kullanımı, kamu kurumlarının hizmetlerini etkin ve verimli sunabilmesi için ulusal bilişim politikalarının oluşturulmasına katkı sağlanması için çalıştı. Ayrıca kamu bilişim merkezleri arasında bilgi paylaşımının artırılması, mesleki dayanışmanın geliştirilmesi ve sorunlara ortak çözümler oluşturulması ve bu konularda farkındalık yaratılması misyonuyla hareket etti ve ediyor. Yönetime geldikten sonra kapatılması düşünülen bu çalışma grubunu yeniden aktif hale getirme çalışmalarına başladık. Şu anda TBD Merkez altında çalışmalarına devam eden TBD Kamu-BİB Yürütme Kurulu yeniden oluşturuldu. Yürütme Kurulumuz; Furkan Civelek (Kalkınma Bakanlığı), Adnan Yılmaz (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi), Ercan Kaptanoğlu (Orman ve Su İşleri Bakanlığı), Mariye Umay Akkaya (TSE), Mesut Küçükiba (TCDDY), Mustafa Yılmaz (Avrupa Birliği Bakanlığı), Ragıp Gürpınar (TOKİ) ve Semih Işıksal’dan (TÜİK) oluşuyor. Ben de yürütme kurulunun başkanlığını yapıyorum.”

Verimli ve etkin bir etkinliğin arifesindeyiz

“Bu yıl 15-18 Ekim tarihleri arasında 17. kez düzenleyeceğimiz ‘Kamu Bilişim Platformu’nu KKTC’de gerçekleştiriyoruz. Girne’de yapacağımız etkinliğe KKTC kamu üst yönetiminden gelen destek bizleri çok mutlu etti. Bu etkinlikte; Siber Güvenlik ve Kritik Altyapılar, e-Ticaret Güvenlik Sertifikasyonu ve Düzenlemeler, e-Devlet Hizmetlerinden Beklentilerimiz ve Türkiye’nin Bilgi Toplumu Üst Yapısı çalışma gruplarının raporlarını değerlendireceğiz” açıklamasını yapan Kavasoğlu, KKTC’deki e-Devlet çalışmalarına da değindi: “KKTC, e-Devlet çalışmalarına başladı ve belli bir noktaya geldi. Ülkemizin bilgi ve deneyimlerinin KKTC’de yapılan çalışmalara yön vereceğini düşünüyoruz. Türksat çalışmalarını başarılı şekilde yürütüyor. Diğer yandan KKTC vatandaşının farkındalığını da artırmamız gerekiyor. Bu arada Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin kamu hizmeti sunan kurumlarına açık olan ve 4 kategoride düzenlenen ‘Kamu Hizmeti Ödülleri’nde bu yıl, Türkiye ve Azerbaycan'ın projeleri ödülü paylaştı. Azerbaycan'da, devletin halka bürokrasiden arındırılmış hizmet vermek amacıyla kurduğu ödüllü projesi ‘Asan Hizmetleri’nin çalışmaları KKTC’de Kamu-BİB’te katılımcılarla paylaşılacak.  Bu sayede TBD Kamu-BİB, bilgi toplumuna geçiş kapsamında Türk Cumhuriyetleri arasında bir köprü görevi de üstlenmiş olacak. Bu kapsamda; Azerbaycan – Türkiye – KKTC arasında da köprü kuracağız.” Kavasoğlu, TBD olarak bu etkinlikte bir başka çalışmaya da öncülük yapacaklarına dikkat çekerek şöyle konuştu: “KKTC BTHK Başkanı Kadri Bürüncük ile yaptığımız görüşme sonucunda Kamu-BİB' 17'de Yüksek Mahkeme Üyeleri, Hakim ve Yargıçlara Yönelik Siber Suçlar ve Bilişim Hukuku konusunda bir seminer vermek üzere Türkiye’den konuyla ilgili uzmanları KKTC’ye götüreceğiz. Verimli ve etkin bir etkinliğin arifesindeyiz diye düşünüyorum. Bilişim sektöründe, kamunun en önemli STK temsilcisi olmanın özgüveni, sektörün bize verdiği destekle mümkün oluyor.”

Başarımız; TBD’ye inanan ve destek veren arkadaşların başarısıdır

Selçuk Kavasoğlu, TBD Ankara Şubesi olarak çalışmalarına yeniden hız kazandırmaya  başladıklarını söyleyerek konuşmasına şöyle devam etti: “Çalışmalarımıza tüm üyelerimizi davet ederek onların beklentilerini aldığımız ve çalışma programımızı sunduğumuz toplantıyla başladık. Teknik ve kişisel gelişim konularında 7 eğitim ve seminer, BİMY'22 etkinliğinde ‘Türkiye'de İnovasyon Kültürü Ve Stratejisi’, ‘Kamuda İnovasyon Panelleri’, Verimlilik Haftası’nda ‘Bulut Bilişim Uygulamaları ve Verimlilik Paneli’ faaliyetlerimiz arasında.  Zaten bu sene Antalya’da çok kısa sürede organize etmek durumunda kaldığımız BIMY’nin başarısı; TBD’ye inanan ve destek veren arkadaşların başarısıdır. Sektör BIMY’yi sahiplendi; kamu – özel sektör birleşmesi yaşandı. Başarı; sektörün bir arada hareket etmesiyle oldu. Sektörden aynı yaklaşımı Kamu-BİB için de bekliyoruz. Bu arada önemli olduğunu düşündüğüm bir başka konu, özel sektör ile yaptığımız ‘Kamu'nun Bilişim Teknolojileri Tedarik Modelleri, Sorunlar, Çözüm Önerileri Çalıştayları’dır. İki defa yapılan bu çalıştayların sonuçları bu ay içinde katılımcılar, sonra da tüm üyelerimizle paylaşılacak ve sonuçlar ilgili kurumlara iletilecek. Sosyal çalışma gruplarında da çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. 2016 başında bilişim ve lojistikle ilgili bir etkinlik planımız bulunuyor. Yeşil bilişimle de ilgili çalışmalarımız var.” Kavasoğlu, genel olarak sektör değerlendirmesi yaparak “Sektörümüz hızlı bir ivmeyle gelişim yaşıyor. Son Kalkınma Planımızda dünya tarafından da kabul görmüş ve sektörde yerini almış teknolojiler değerlendirmeye alındı. Artık teknolojik gelişimin kamuda kullanımı için standartların hazırlanması ve mevzuatın oluşturulması ve bu sayede uygun çözümlerin hayata geçirilmesi öngörülüyor. Bu dönemde açık kaynak kodlu yazılımlar, büyük veri, bulut bilişim, yeşil bilişim, mobil platform, nesnelerin interneti gibi ürünler, hizmet ve yönelimler değerlendirilerek kamu için uygun olabilecek çözümler hayata geçirilecek. Her şey sektör için… Kamu yararına çalışıyoruz ve proje havuzu oluşturuyoruz” dedi ve sözlerini şöyle tamamladı: “TBD’nin bilişim sektörünün daha güçlü bir sesi olmasını istiyoruz. Özel sektör olmadan büyüme şansımız yok.  Kamu alımlarıyla ilgili sektör firmalarının sorunları bulunuyor. Karar alıcılara, üst yönetime, politikacılara sektörümüzün görüşlerini daha çok aktarabilmeliyiz.”

 
ETİKETLER : 1038

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics