e-toplum 01 TEMMUZ 2014 / 09:00

Kamu BT yatırımları 3.7 milyar TL’ye ulaştı

FATİH Projesi 1,4 milyar TL ile 2014 yılında en fazla ödenek ayrılan bilişim projesi oldu. Acil Çağrı Sistemi (112) Projesi, T.C. Kimlik Kartı Yaygınlaştırma Projesi, GSM Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması, Gemi Trafik Yönetim Sistemi (GTYS), Elektronik Haberleşme Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması, Ses ve Görüntü Bilişim Projesi (SEGBİS) ve UYAP ile ilgili projeler de ön planda.
Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi, kamu yatırımlarına ilişkin raporunu yayınladı. 2002 yılında merkezi yönetim bütçesinden 203 adet bilgi ve iletişim teknolojileri yatırım projesi için ayrılan ödenek 2014 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 694 milyon TL iken, 2014 yılında bu değer 263 proje için 3,68 milyar TL’ye ulaştı. Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi tarafından derlenen verilere göre kamu bilişim yatırımlarında 2002 yılından bu yana 5 kattan fazla bir artış kaydeden kamu bilişim yatırımlarında 2014 yılı için 3 milyar 684 milyon TL ödenek tahsis edildi. Son dört yılda yaşanan büyük artışta özellikle eğitim sektöründeki projelerin etkisi bulunmakta.
Bilişimde en fazla yatırım eğitim sektöründe
2014 yılı için öngörülen kamu bilişim yatırımlarının sektörler arası dağılımına bakıldığında, Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelere ait yatırımların bulunduğu eğitim sektörü yaklaşık yüzde 44’lük bir payla birinci sırada yer alıyor. İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü gibi önemli e-devlet projeleri yürüten kurumlara ait projelerin yer aldığı diğer kamu hizmetleri sektörü yaklaşık yüzde 37’lik bir oranla eğitim sektörünü takip ediyor. Bu iki sektör haricinde yüzde 7’ye yakın bir paya sahip olan ulaştırma-haberleşme sektörü de önemli miktarda bilişim yatırımının yapıldığı bir sektör konumunda.

2014 yılında bilişim yatırımları için en fazla bütçe ayıran kurumlar: Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
2014 yılında en fazla bilişim yatırımı yapacak kamu kurumlarına bakıldığında, “FATİH Projesi” ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın büyük bir farkla birinci sırada olduğu görülüyor. “Acil Çağrı Sistemi (112) Projesi”, “T.C. Kimlik Kartı Yaygınlaştırma Projesi” ve diğer projeleri ile İçişleri Bakanlığı; “GSM Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması”, “Gemi Trafik Yönetim Sistemi (GTYS)” ve “Elektronik Haberleşme Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması” gibi projeler yürütmekte olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı; üniversiteler; “Ses ve Görüntü Bilişim Projesi (SEGBİS)” ve “Muhtelif İşler” adı altında UYAP ile ilgili projeler yürüten Adalet Bakanlığı yüksek miktarda bilişim yatırımı yapan kurumlar olarak ön plana çıkmaktadır.
2014 yılında FATİH Projesine 1,4 milyar TL
“FATİH Projesi” 1,4 milyar TL ile 2014 yılında en fazla ödenek ayrılan bilişim projesi oldu. Ayrıca 87 milyon TL ödenek ayrılan UYAP ile ilgili “Muhtelif İşler” projesi, 77 milyon TL ödenek ayrılan “Tapu Kadastro Modernizasyonu Projesi” ve 63 milyon TL ödenek ayrılan “GSM Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması” projesi en büyük bütçeli bilişim projeleri olarak öne çıkmaktadır.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics