e-toplum 11 MAYIS 2015 / 08:49

Kamu ve özel sektör işbirliği sağlanmalı

Sosyal Güvenlik Kurumu, Hizmet Sunumu Genel Müdürü Lütfi Aydın, teknoloji yönetiminin en önemli unsurlarının başında; ona ilişkin standart ve regülasyonların belirlenmesinin geldiğine dikkat çekti.

BT’nin kamu hizmetlerinde etkili kullanılmasının; gerek sunulan hizmetin hız ve kalitesi gerekse vatandaşa güvenilir ve verimli hizmet sunma açısından önemli faydalar sağladığına vurgu yaparak konuşmasına başlayan Lütfi Aydın, bu faydaların istenen seviyeye ulaşabilmesi için kullanılan teknolojilerin seçiminden geliştirilmesine, uygulamaya alınmasından idamesine kadar sürecin iyi yönetilmesi gerektiğini söyledi. Aydın, “BT’yi kullanarak kamu hizmetlerini elektronik ortamda sunan kamu kurumlarının, söz konusu teknolojileri kendilerine fayda sağlamak yerine ‘Teknoloji Yönetim Süreci’ne odaklanarak kullanmaları daha yüksek kamu yararı sağlayacaktır. Kaldı ki; teknoloji yönetiminin en önemli unsurlarının başında; ona ilişkin standart ve regülasyonların belirlenmesi gelmektedir” dedi.

‘Türkiye Kamu Bilişim Pazarı’ dağınık ve kısıtlı

“Kamu hizmetleri için kullanılacak bilişim teknolojileri ister yazılım ister donanım olsun geliştirilmesi ya da üretimi özel uzmanlık gerektiren bir iştir” ifadesini kullanan Aydın, ancak bu konunun, uzman bilişim firmalarıyla birlikte ortak iş birliği içerisinde yürütülmesi gerektiğini kaydetti ve sözlerine şöyle devam etti: “Bilişim sektörünü oluşturan firmalar; alıp-satmak ve aracılık yapmak yerine kamunun ihtiyaçlarını anlayıp ona uygun çözümler geliştirip sunmalı. Ayrıca yetkin firmalar uzmanlaşmanın gerektirdiği tecrübelerini kamu hizmetlerine aktararak uluslararası pazarlarda da rekabet edebilir çözümler ortaya çıkarmalı. Bu sayede Türkiye’deki kamu kurumları için geliştirilip üretilen çözümler hem kendi ülkemizde hak ettikleri yeri alacak hem de bunu referans kullanarak dünya pazarlarına açılabilecekler. Türkiye’de herhangi bir kamu kurumunda kabul edilebilir bir kalite ve performansta kullanılabilen bir bilişim çözümü dünyanın başka ülkelerinde de çok rahat kullanım alanı bulabilir. Ancak ‘Türkiye Kamu Bilişim Pazarı’ mevcut haliyle son derece dağınık ve kısıtlı. Standart ve regülasyonlar farklılık gösteriyor. Kalite, performans ve toplam sahip olma maliyeti gibi modern seçim yöntemleri yerine hâlâ fiyat temelli seçim yöntemleri uygulanıyor. Sektörün derlenip toparlanması ve dünya ile rekabet edebilir hale gelmesi için bu sorunların giderilmesi gerekiyor. Böylece Türkiye’nin genel ekonomik büyüklüğüyle orantılı bir büyüklüğe ulaşması sağlanmalı. Böylece kamu ve bilişim sektörü iş birliğiyle başka ülkelerin kamu pazarlarında da yer almak ve e-Devlet ihracı mümkün olabilecek.”

Bütünleşik hizmetlerin bir parçasıyız

Lütfi Aydın, “Kurum vizyonumuzu; innovasyon tasarımlı, iş birliği yüksek, katma değeri yoğun bir bilişim uygulama ve üretim merkezi kurmak oluşturuyor. Bu durumun, sadece kurumsal olarak değil aynı zamanda küresel olarak da geliştirilerek ve yaygınlaştırılarak ilgili pazara dahil edilmesi gerekir. Toplumun huzuru, güvenliği ve refahı; sahip olunan devletin sosyal politikalarının eseri. Devletimiz, vatandaşı için vardır ve onun mutlu olması düşüncesiyle çalışmaktadır. Ülkemizdeki çalışma verimliliğini arttırmak için çağdaş toplum olmanın bir gereği olan e-Devlet uygulamaları ortaya çıktı. e-Devlet sayesinde; vatandaşlarımıza kaliteli, hızlı, kolay erişilebilir, zamandan bağımsız bir şekilde hizmet sunulmakta, kurumlar arası bilgi alışverişi sağlanarak iş ve veri tabanının tekrarlanması önlenmekte. Aynı zamanda bilgiye dayalı çözüm bulma süreçleri geliştirilmekte ve hızlandırılmakta. Kağıt bağımlılığı ve kullanımı azalmakta, insan yanlışlarının en aza indirgenmesiyle harcamalardan ve zamandan tasarruf edilebilmekte. En önemlisi de hesap verilebilirliği ve şeffaflığı artırmakta” açıklamasını yaparak kurum olarak sistemlerinde bütünleşik hizmetlerin bir parçası olduklarını dile getirdi.

e-Devlet uygulamalarının yüzde 62’si SGK tarafından sunuluyor

SGK’nın sunduğu hizmetleri sürekli güncellediğinin altını çizen Aydın, “ Bilgi teknolojilerini en üst seviyede kullanmaktayız. Sayısal devrimin tüm sektörlere etkisi sayesinde SGK bugün farklı yazılımlarla yaklaşık 3100 hastaneye, 25 bin eczaneye, 5100 optik müessesesine ve 77 milyon vatandaşımıza hizmet veriyor. Kamu kurumları içerisinde kullanılan e-Devlet uygulamalarının (kamu.turkiye.gov.tr) yüzde 62’si SGK tarafından sunuluyor. SGK anlık veri akışının ve değişimin en yüksek olduğu kurumlardan biri. Veri miktarının çok fazla olması, tüm çalışanlarımızı sürekli çevrimiçi ve güncel bilgilerle sisteme bağlı tutmaya çalışırken aynı zamanda milyonlarca sorgulama yapmak zorunda kalmamıza neden oluyor” dedi. Aydın, SGK’nın sistemlerinin canlı sistemler olduğunu belirterek şunları söyledi: “Değişen mevzuat tüm yazılımlarda güncelleme gerektiriyor. Tüm bu aşamada; hız mı, veri tutarlılığı mı, veri güvenliği mi gibi sorunlarla uğraşırken aslında hepsinin aynı anda çok önemli olduğunu fark ediyoruz. Bu anlamda bu sorunları aynı anda aşmanın yolunun sürekli yeni teknolojileri takip etmekten geçtiğini de görüyoruz. Bu nedenle iletişimimizi hızlandıracak çevrimiçi sistemlere yapmış olduğumuz alt yapı iyileştirme çalışmalarımızla ilk anda hizmet aksamalarının önüne geçmiş olmakla birlikte orta ve uzun vadede büyük fayda sağlayacağı görülüyor. Bu iyileştirmeler sayesinde uygulamada karşılaşılan aksaklıklar giderilecek, sağlık giderlerinin ve kayıt dışı istihdamın azaltılması anlamında ülke ekonomisine büyük katkı sağlanacaktır.”

SGK Veri Merkezi’ni bu yıl hayata geçireceğiz

‘SGK Batıkent Veri Merkezi’ projesinden bahseden Aydın, şu bilgileri verdi: “Kurumumuzun önümüzdeki 20 yıllık ihtiyacını karşılayacak tüm verilerinin toplanacağı Batıkent’te 60 bin m2 alana Avrupa’nın en büyük kamusal veri merkezini kuruyoruz. SGK Veri Merkezi’ni bu yıl hayata geçireceğiz. Tüm bilgi işlem altyapısını bu merkezde toplayarak sistemdeki kesinti ve aksaklıkların önüne geçmeyi planlamaktayız.” Aydın, SGK’nın diğer projelerini de şöyle sıraladı: Büyük Veri Projesi, e-Bildirge uygulaması, ‘e-Borcu Yoktur’, Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Bilgi Sistemi (KADIMBIS) Projesi, MEDULA Projesi. Sistemlerde ihtiyaçlara göre iyileştirmeler, teknolojik güncellemeler yapıldığını ifade eden Aydın, “Sistemlerimiz canlı 7/24 esasına göre kesintisiz çalışıyor. Güncellemelerde aksaklıkların yaşanması muhtemel. Burada önemli olan reaksiyon süresinin azaltılması. Sistemlerimizde yaşanan sorunların giderilmesi için acil donanım alımı yapıldı ve işletme, bakım ve lisans konularında yüzde 25 civarında tasarruf sağlandı. Sistem mimarisi güncellenmesi ve kapasite artırımı çok kısa süre içerisinde başarıyla tamamlandı. Bu sayede hizmet kalitesinde artış sağlanıp kapasite ve işlem gücünden kaynaklanan kesintiler ortadan kaldırıldı” şeklinde konuştu. “Bilişim hizmetlerimizin kamuda, özel sektörde, ülkemiz ve uluslararası alanda kabul görmesi hatta uygulanması hedefimiz. Bilişim alanında yetkin firmalarımız mevcut. Bu bizim gücümüzü arttırıyor” diyen Aydın, “ Bilişim alanında ülkemiz kısa sürede büyük mesafeler katetti. Yeter ki yetkinliklerimizi birleştirelim ve sinerji oluşturarak geleceğimizi iyi ve doğru planlayalım. SGK olarak, her zaman verilecek daha fazla hizmet, gidilecek daha çok yol vardır felsefesiyle çalışmalarımızı mesai mefhumu gözetmeden tüm paydaşlarımızla gece-gündüz çalışarak sürdüreceğiz. Yenilik ve ilerleme hep gündemimizde olacak. Bu sayede de, sürekli ve düzenli kurumsal iletişimin oluşturulması sağlanacak” değerlendirmesini yaptı.

 
ETİKETLER : 1021

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics