e-toplum 09 NİSAN 2012 / 09:55

Kamuda BT'nin hızı kesilmiyor ama...

Kamu sektörü, BT yatırımlarına hızla devam ediyor. Ama BThaber Platform toplantısının katılımcılarına göre, kamuda BT verimliliğinin bazı gereklilikleri hayata geçmeli. Kamu kurumları ve özel sektör arasında kesintisiz bilgi paylaşımı, kamu ve üniversite işbirliğinin geliştirilmesi, kamuda yapılan sayısız başarılı projenin vatandaşa ve yurtdışına tanıtımına ağırlık verilmesi bu başlıkta öne çıkıyor.

BThaber Platform toplantılarının bir yenisi ‘Kamuda BT Yönetimi’ başlığı ile 3 Nisan’da Ankara’da düzenlendi. Toplantıya kamu ve özel sektörden geniş bir katılım olurken, kamu kanadındaki en yeni BT uygulamaları ve projeler ele alındı. BT şirketleri de yaptıkları sunumlarla, kamu sektörü ile işbirliklerini proje örnekleri ile anlatma fırsatı buldu. İnnova’nın etkinlik sponsoru olduğu toplantıda platform sponsorları ise IBM, Karel, Netaş ve Qlikview oldu. Etkinliğin açılış konuşmasını İnterpromedya Genel Müdürü Güldane Taşdemir yaptı. Etkinlik ve araştırmalarla, katma değerli pazarlama çalışmaları ile BT sektörüne desteğe devam edeceklerini belirten Taşdemir, 7’inci yılında olunan BThaber Platform etkinliklerinin BThaber ile bir bütünlük sergilediğini vurguladı. Kamu yatırımlarının kat kat büyüdüğüne işaret eden Taşdemir, “BT yatırımlarında uzun dönemli plan yapılması önem kazandı. Kurumlararası bütünleştirmeler ve standart uygunluğu, birbirinden ayrı hizmetlerin tek noktadan sağlanması önem kazanacak” dedi.
Kamuda_3Veriler bilgi, bilgiler ‘strateji’ halini alıyor
‘Bilgi Çağında Kamu BT Gündemi’ başlıklı sunumda ise Gartner Yönetici Ortağı Halil Aksu söz aldı ve bilgi çağında kamu BT yönetiminde nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında bilgiler verdi. Bulut, bilgi, mobil ve sosyal olmak üzere dört büyük trende dikkat çeken Aksu, Gartner araştırmasına göre 2015 yılına kadar kapasitenin yüzde 30-40 oranında buluta taşınacağının öngörüldüğünü belirtti. “Böyle bir dönüşüme hazır mısınız?” sorusunu yönelten Aksu, sosyal medya ve mobil teknolojilerin gelişimine, verinin sürekli büyümesine dikkat çekerek, “Teknoloji, yaşamın doğal bir parçası haline gelecek” dedi. Etkinliğin ana sponsoru olan İnnova’nın Genel Müdürü Ümit Atalay da, sponsoru oldukları dağcı Tunç Fındık ile ilgili bir video ile başladığı konuşmasında, İnnova’nın hızlı büyümesine dikkat çekti ve “Türkiye’nin 2023 yılı hedeflerine paralel bilişim şirketlerine ihtiyaç var. Bunun için bilişimde paradigma değişikliğine ihtiyaç var, bunun için çabalamamız gerek” dedi ve ekledi: “Ankara’da da bu algı net anlaşılmalı.”
Kamuda_4Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ESİS Daire Başkanı Levent Özcan Caner ve ESİS Proje Yöneticisi Alper Denizeri, ‘Türkiye’de Enerji Politikalarının Belirlenmesi ve Uygulanmasında Yeni Dönem’ başlıklı sunumlarında, BT ve enerjinin birbirinden ayrılmasının mümkün olmadığına dikkat çekti. ESİS Projesi ile hedeflerini ve Bakanlık’a en büyük desteklerini ‘izlenebilirliği artırmak’ olarak gösteren Caner, öngörülebilirlik, enerji verimliliği gibi gereklilikleri hayata geçirmek için akıllı sistemlerin önemine işaret etti. Denizeri de, “Bakanlık ve çevresindeki kuruluşlardaki verilerin tutarsızlığını engelleyip, bunların saklanıp stratejilere dönüşmesini hedefliyoruz” dedi. Caner ve Denizeri, bu şekilde ulusal enerji politikalarının sağlıklı biçimde gerçekleştirilmesinin sağlanacağını vurguladı.

BT’de bilgiyi sürekli yenilemek şart!
Etkinliğin ilk paneli, BThaber Genel Yayın Yönetmeni Fatih Sarı’nın moderatörlüğünde ‘Pazar Tartışıyor’ başlığında düzenlendi. Panelin katılımcıları İnnova Teknoloji Çözümleri Direktörü Mehmethan Şişik, IBM Kamu Sektörü Satış Müdürü M. Ziya Telli ve BI Technology Genel Müdür Yardımcısı Müjde Işım oldu. Tarafların hemfikir olduğu konular ise kamuda BT kullanımının yaygınlığı, başarılı örneklerin giderek arttığı, ama gerek bunların tanıtımı gerekse kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi konusunda daha çok adımlar atılması gerektiği oldu. İş zekâsında, kamuda BT yönetiminde başarıları anlatmak için ortak dil oluşturulması gerektiğine işaret eden katılımcılar, özel sektör ve kamuya düşen görevin ‘ortak sinerji yaratmak’ olduğunda fikir birliğine vardı.
Hızlı karar alma gerekliliği ile değişen iş dünyasına BT şirketlerinin de ayak uydurduğunu belirten Müjde Işım, artık kullanıcı profilinin de değiştiğine, herkesin kendi verisini kendi yönetmek istediğine dikkat çekti. Işım, kamuda da iş zekâsına yönelik farkındalığın oluştuğunu, projelerin arttığını vurguladı ve ekledi: “Kamuda büyük verinin doğru yönetilmesi için iş zekâsı çok önemli.”

Başarı hikayeleri kamu ile büyüyor
Etkinliğin ikinci bölümünde kamu ve özel sektörün projeleri ‘Başarı Öyküsü’ başlığında katılımcılarla paylaşıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Eray Özcan, ASBİS projesi ve bunun araç satışlarında sağladığı maddi ve zamansal faydaya dikkat çekti. Özcan, bilgilerin tek bir merkezde toplanmasının önemine işaret ederken, halen pilot olarak devam eden projede 2012 yılında ise bütünsel geçişin olacağını vurguladı. QlikView’ın iş süreçlerinde sağladığı faydaları anlatan BI Technology İş Geliştirme Müdürü Can Doğu’nun ardından sözü, IBM-SGK donanım ve yazılım başarı öyküsünü anlatmak üzere SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Vekili Dr. Yenal Arslan aldı. Arslan, “MOSİP Projesi ile kapasite ve süreklilik artacak. Bulut bilişim vizyonlarımızdan biri ve büyük bir sistem merkezi yaparak, buna geçerken de bulut bilişime geçeceğiz. Bu, kamuda israfı önleyecek” dedi. İletişim çözümlerinde entegrasyonun önemini bir başarı hikayesi olarak anlatan Karel Kamu Sektörü Satış Direktörü F. Jale Modalı ve Satış Direktörü Baki Şahin ise, iletişimde entegrasyonun gerekliliğine dikkat çekerek, kamuda da müşteri taleplerinin artışına, iş süreçlerini iyileştirme arayışına vurgu yaptı. Netaş Proje Yönetimi Müdürü Kaan Dingiloğlu ise Bütünleşik Dil Eğitimi Sistemi’nin özelliklerini anlatarak, bunun geleneksel yabancı dil eğitiminden farklarına dikkat çekti ve coğrafya bağımsız, gerçek zamanlı eğitim imkanının bu proje ile sağlandığının altını çizdi.

Ar-Ge ve inovasyonun birbirini tetiklediğine işaret eden M. Ziya Telli de, “Kamu-üniversite işbirliği hala yeterli seviyede değil, Ar-Ge ve inovasyona yeterli önem verilmiyor. 2023 yılı hedeflerine ulaşmak için tek yol bilişim ve BT’yi ne kadar kullanırsak engelleri de aşarız” dedi. Bu yolda ‘kamuya balık tutmayı öğretmek mi, yoksa balık vermek mi gerektiği’ yönünde bir soruya da Telli şu yanıtı verdi:
“İkisini de yapmak gerek. Çünkü BT çok hızlı değişiyor. Zaman zaman yeni balıkların nasıl tutulacağını öğrenerek, eski bilgilerinizi yenilemelisiniz. Kamuda_1Bu bir döngü, çünkü BT gelişiyor.”
Türkiye’de gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmek istenen projelerle ilgili fazla haberdar  olunmadığı eleştirisini de yapan Telli, “Dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan uygulamalar burada var, birçok kamu projesi dünyaya satılabilir durumda. UYAP, VEDOP bunun örnekleri, ama kimse bilmiyor. Çünkü satmayı bilmiyoruz ve kamuda projelerle dünyaya açılamamak bizim hatamız” diye ekledi.
Kamuda BT yönetimi konusunda çok şey yapıldığını, ama bunların yetmediğini vurgulayan İnnova Teknoloji Çözümleri Direktörü Mehmethan Şişik, bilişimin her şeyin omurgası olduğu gerçeğinden yola çıkarak, hızlı değişime ayak uydurabilmenin önemine dikkat çekti. Bazı kurumlardaki güzel projelere işaret eden Şişik, şöyle devam etti:
“Ölçek önemli. Bunun yolu da ortak çalışma ama bizde bu kültür biraz eksik. Kamuda bilgi paylaşımında koordinasyon, etkileşimli çalışma gerek. Ortak bir platform oluşturmaya odaklanmak gerek. Süreç ve bilgi katmanı tarafında da standardizasyonu sağlamak önemli. Kurumların da hem kendi sistemleri ve verileri olsun, hem de bunların paylaşımı sağlansın.”

Kamu, verilerini kendi içinde paylaşmalı
Günün son oturumu ise İnterpromedya Yayın Koordinatörü Ayhan Sevgi moderatörlüğünde ‘Kamuda BT Stratejileri ve BT Yöneticilerinin Rolü’ başlığında düzenlendi. Panele Gümrük Müsteşarlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Volkan Kaplan, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanı Mustafa Öztaş, Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkan Yardımcısı Mesut Elden ve Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkan Yardımcısı Muhittin Kırıcı katıldı. Panelde kamunun farklı noktalarında BT uygulamaları ve bütünleştirme çalışmaları, bunların halka ulaştırılması ve yeni projeler ile ilgili fikirler paylaşılırken, kamuda bilgi paylaşımının gerekliliğine dikkat çekildi. Devletin ‘kayıt’ demek olduğuna, bunun yükümlülük ve hakları beraberinde getirdiğine işaret eren Mustafa Öztaş, işlemlerde sürekliliğin de esas olduğunu vurguladı ve felaket kurtarma merkezine dikkat çekti. ASBİS örneğinden yola çıkarak, elektronik ortamda sistemleri konuşturup vatandaşın talebini yerine getirme vizyonuyla hareket ettiklerini söyleyen Elden’in ardından söz alan Muhittin Kırcı da, yapılan BT çalışmalarını kurum stratejisi olarak ele almanın önemine işaret etti ve ekledi: “BT stratejisini geliştirirken ihtiyaçları toplulaştırmak ve panik havasında olmadan doğru adımları atabilmek önemli.”
Kamunun tüm noktaları olarak ortak hedefi; sistemlerin birbiri ile konuşması ve veri alışverişi yapısının oluşturulması olarak gösteren katılımcılara göre, bu yolda iyileştirme ve hızlandırma çalışmalarını yapmak da şart. Mustafa Öztaş, şu eklemeyi de yaptı: “Sistemler birbiri ile konuşmalı. Kurumlar verisini kıskanmayacak, ama bu noktaya gelmedik. Oysa güçlü olması gereken birim değil bireydir, devlettir.”
E-devletin hala tam gerçekleştirilemediğine dikkat çeken Volkan Kaplan ise, BT kadar güvenlik teknolojilerine de yatırım yapma gerekliliğine işaret etti ve ‘ortak akil adamlar’ toplantıları yapılarak, ortak bir BT stratejisinde buluşmanın önemine dikkat çekti. Muhittin Kırıcı da şu eklemeyi yaptı: “Devletin her kurumunda sorun muhakkak vardır. Örneğin e-imza kabul etmeyen birimlerimiz var. Çocuklarımızdan çok şey öğreneceğiz.”
İçinde bulunulan bu durumu “Zenginliğimiz, en zayıf halkamız oluyor” sözleri ile tanımlayan Mesut Elden, “Az olsun benim olsun felsefesi var. Oysa çok olsun, hepimizin olsun” dedi ve kamu-özel sektör birleşimi sağlanırken, bu çatışmaların da önüne set çekmeyi hedeflemenin gerekliliğine vurgu yaptı. Panel katılımcılarının hemfikir olduğu bir konu da tepe yönetici ve BT ilişkisi olurken, karar vericilerinin toplantılarında BT yöneticisinin de olmasının, birlikte çalışmanın bu olduğunun üstünde duruldu.
ETİKETLER : featured Sayı:866
YORUMLAR
Tahsin Yılmaz 09 NİSAN 2012 / 17:04 0 0
Türk Kamu Yönetimi'ne günaydın.

Niçin Bilgileşmeliy mişiz? Beş yıl öncesinden yazılı cevap veriyorum. Öğrenmek isteyen var ise buyursun: http://bilgitoplumu.wordpress.com/nicin-bilgilesmeliyiz-2/nicin-bilgilesmeliyiz-3/

Saygılarımla,

Tahsin Yılmaz
Bilgiişlem Uzmanı ve İşletme Yönetimi Danışmanı
T.C. Başbakanlık Türkiye Bilgileşim Ajansı kuruluş teklifçisi

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics