e-toplum 17 HAZİRAN 2012 / 13:33

Kişisel verilerin korunması ile ilgili kanun tasarısı meclis kapısında

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı’nın değerlendirildiği Çalıştay, 9 Haziran 2012 tarihinde Ankara’da yapıldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü, Sabancı Üniversitesi ve Türkiye Barolar Birliği’nin ortaklaşa düzenlediği çalıştaya; Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü, kamu ve özel sektör temsilcileri katıldı.
Hedef kitle olarak; Adalet Komisyonu, TBMM Bilişim ve Internet Komisyonu, Anayasa Uzmanlaşma Komisyonu’nun da davet edildiği çalıştayda, bu kurumların üyelerinin katılamadığı ama çalıştayın sonuç raporunu bekledikleri, Adalet Komisyonu’na geldiğinde muhakkak bu raporu dikkate alacaklarını ilettikleri de vurgulandı.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü Direktörü Leyla Keser Berber yaptığı açılış konuşmasında, “Tasarının son hali; Avrupa’daki tüm kişisel verilerin korunması ile ilgili düzenlemelere temel teşkil eden 95/46/EC sayılı Veri Koruması Direktifi’ndeki ilkelere uygun ve 2003 yılından bu yana 9 yılda son halini aldı. Bu tasarının bir an önce yasalaşması Anayasamızdan kaynaklanan bir zorunluluk; temel bir insan hakkı. Ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı’nın kabulü; Türkiye’nin Avrupa Birliği nezdinde ‘güvenli ülke’ sayılması için ön koşul oluşturuyor. Türkiye’nin rekabet gücü açısından, özellikle uluslararası finans merkezi konumuna sahip olabilmek için ülkemizin güvenli ülke kabul edilmesi büyük önem taşımaktadır. Avrupa Birliği her yıl yayımladığı İlerleme Raporu’nda bu kanunun çıkmasına dair atıfta bulunuyor.” dedi.
Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürü Yüksel Hız, “Anayasaya göre kişisel verilerin korunması temel bir haktır. Önyargıları aşmak için çok ciddi gayretlerimiz oldu. Hazırladığımız, ‘Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı’ bugüne kadar yasalaşma fırsatı bulamadı. Ancak, tasarı, Başbakanlığa yeniden gönderildi, Bakanlar Kurulu gündemine alınacak ve 10 gün içinde meclise sevk edilecek” müjdesini verdi. Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri’nden Erkay Savaş, verilerin mahremiyeti ve faydaya dönüştürülmesiyle ilgili bilgi verdi. Bu noktada; bilimsel çalışmaların veri madenciliği ve yönetiminin mahremiyeti koruyacak şekilde yapılmasının yolunu bulmasındaki önemine değinen Savaş, teknik insanlara, “Ne tür bilgi insanı ifşa eder, korumak için neler yapmalıyız?” sorularını sormamız gerektiğini vurguladı. Savaş MODAP (Mobility, Data Mining and Privacy) projesiyle mühendisler olarak; hukukçular ve sosyal bilimcilerle yakın çalışma içinde olduklarını söyledi. Türkiye Barolar Birliği’nden Özgür Eralp de, “Türkiye Barolar Birliği olarak, bilişim hukuku çalışmalarını çalıştaylarla desteklemeye çalışıyoruz. Kişisel verinin korunmasının önemi gerek dünyada gerek ülkemizde bilinen bir gerçek. Bu tasarının yasalaşması öyle çok zaman aldı ki yasalaştıktan sonra da büyük sorunlar yaşayacağız ama bu tür çalıştaylarla tüm boyutlarıyla konuşmalı, tartışmalıyız” dedi.

“BTK olarak tasarıyı çok faydalı buluyoruz”

Tasarının özellikle uluslararası bakış açısıyla ve uygulama örnekleriyle tartışıldığı Çalıştay’da düzenlenen panellere, konuşmacıların dışında ayrıca; Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü’nden Mustafa Taşkın, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Tüketici Dairesi Başkanı Fatih Özgür Akpınar, İtalya Veri Koruması Otoritesi’nden Roberto Lattanzi, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Dr. Nilgün Başalp ve sektör temsilcileri katıldı.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Tüketici Dairesi Başkanı Fatih Özgür Akpınar, Elektronik Haberleşme Sektörü’nde kişisel verilerin korunmasının önemine vurgu yaparak ilgili mevzuatlar hakkında detaylı bilgi verdi ve  “ Vatandaşlarımıza maksimum düzeyde hizmet verebilmek için BTK olarak kanun tasarısının bir an önce çıkmasının çok faydalı olacağını öngörüyoruz” dedi.
ETİKETLER : Sayı:876

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics