e-toplum 04 MART 2013 / 08:01

Kişisel verilerin korunmasına yönelik stratejiler tartışıldı

Kişisel verilerin korunmasıyla ilgili olarak Ankara’da düzenlenen seminere ilgi yüksekti.

“Kişisel veri nedir, neden korunmalıdır, haklarımız nelerdir, Türkiye’de ve AB’de mevzuat nasıldır, yurttaş farkındalığının artırılması ve daha iyi bir yasal düzenleme için neler yapabiliriz” soruları çerçevesinde Alternatif Bilişim Derneği tarafından düzenlenen toplantıya; Alternatif Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Keleş moderatörlük yaparken, AÜ SBF İnsan Hakları Merkezi’nden Doç.Dr. Kerem Altıparmak, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Elif Küzeci, BİANET Sağlık Hakkı Haberciliği’nden Dr. Mustafa Sütlaş, Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nden Doç.Dr. Melih Kırlıdoğ konuşmacı olarak katıldılar. Öncelikle, toplantının amacının; konunun ilgilileri ve uzman desteğiyle verimli tartışmalar yürütüp somut mücadele stratejileri geliştirmek olduğu açıklandı.
Türkiye’nin AB ölçeğinde veri koruma açısından ‘güvensiz’ bir ülke olduğunun dile getirildiği toplantıda; Türkiye’de internet erişimi ve kullanıcılarının büyük bir hızla büyüdüğü, elektronik ortama aktarılan veri ve bilgilerin, internette dolaşılırken kendiliğinden oluşan ‘izler’in inanılmaz ölçülerde arttığı belirtildi. Herkesin ‘gözetim altında’ olduğu, toplumun giderek bilinmeyen tek noktası bile kalmayan bir ‘gözetim toplumu’na dönüştüğü gerçeğine vurgu yapıldı.

AB’de kişisel veriler, birey olma özelliğinin parçası
Elif Küzeci, kişisel veri kavramının tam olarak ne olduğunun anlaşılmadığını belirtirken, ABD’de geçerli olan ve verileri de bir ‘mülk’ olarak görme temelindeki ‘ekonomik hak temelli’ yaklaşımla, Avrupa Birliği’nde daha çok geçerli olan ve kişisel verilerin de insanın birey olma özelliğinin bir parçası olduğunu kabul eden ‘insan hakları temelli’ yaklaşımdan söz etti. Mustafa Sütlaş, özellikle sağlık verilerini toplama süreçlerinde elde edilen bilgilerin bireysel ve toplumsal sağlık ve sağlıklılık amacından öte, sağlık alanındaki ticari faaliyetin güvenceye alınması ve kârın çoğaltılması için bu bilgilerden yararlanılması noktasına geldiğini ileri sürdü ve sağlık ocakları döneminde toplanan bilgilerin insanın iyiliği için kullanıldığını belirtti. Melih Kırlıdoğ ise internet üzerinde izlemenin nasıl ve hangi yollarla yapıldığını ve bunların sonuçlarını ortaya koydu. Mecliste ele alınması beklenen Kişisel Verilerin Korunması kanun taslağıyla ilgili bilgilendirme de yapıldı.
ETİKETLER : Sayı:911

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics