e-toplum 14 ŞUBAT 2010 / 18:00

Kopyacılık engelleme çözümü Urkund Türkiye’de

İsviçre çıkışlı bir kopyacılık engelleme çözümü olan Urkund, Etkin Proje aracılığıyla Türkiye’de. Yazılımın ana amacı özellikle üniversitelerde öğrencilerin internet gibi kaynaklardan kopyalayarak oluşturdukları ödevleri otomatik olarak tarayarak bir karşılaştırma raporu hazırlamak. Bu kapsamda 300 dosya formatından herhangi biri ile hazırlanan bir ödev otomatik olarak çeşitli kaynaklardan taranarak doküman içerisinde hangi paragrafın hangi kaynaklardan hangi oranda kopyalandığını otomatik olarak görmek mümkün oluyor.
Urkund, PrioInfo AB tarafından geliştirilmiş. PrioInfo, internet tabanlı uluslararası bilgi tedarikçileri ve yayımcılar için kurulmuş bir ajans. Urkund 2000 yılı sonbaharında bir grup akademisyen tarafından kopya tespiti ve engellenmesini sağlamak amacıyla internet tabanlı bir servis olarak geliştirilmiş. Urkund başta Avrupa olmak üzere Amerika, Asya ve Ortadoğu’da kullanılıyor. Çözümle ilgili geniş bilgiyi www.urkund.com/int/tr adresinden alabilirsiniz.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics