e-toplum 21 TEMMUZ 2014 / 08:03

Kuraklığa karşı teknolojik altyapının oluşturulması şart

Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Cumali Kınacı, kuraklık olaylarının dönemsel ve bölgesel yaşanan yağış farklılıkları sonucunda kaçınılmaz olduğunu aktararak bu kapsamda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ‘Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı’ çerçevesinde çalışmalar yürütüldüğünün altını çizdi. Kınacı, “Bu çerçevede bölgelere göre ‘Tarım Yılı Yağış Değerlendirilmesi’ de yapılıyor. Bunun yanında Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nde ‘Kuraklık Yönetim Planlanın Hazırlanması Projesi’ kapsamında havzalar bazında sektörel etki analizleri gerçekleştiriyoruz. Tarım sektörü de ele alınan ana sektörlerden biri” açıklamasını yaptı.
Kınacı, ‘İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği’ ile gündeme gelen altyapı çalışmaları hakkında şu noktalara değindi:
“Ülkemizde görülen bu oranda yüksek su kayıplarının kabul edilebilir seviyelere çekilebilmesi için altyapı yatırımlarıyla kontrol ve izleme sistemlerine ağırlık verilmesi gerekiyor. Yönetmelikle bu hususlar düzenlendi, içme-kullanma suyu temin ve dağıtım sistemlerinin yönetimine dair sürekli debi ve hacim ölçüm cihazları, şebekenin sayısallaştırılarak sürekli izleme ve kontrolünün sağlanması ve bu doğrultuda gerekli teknolojik altyapının oluşturulması, tekniğine uygun onarım ve yenileme çalışmalarıyla bunun için gerekli teknik kapasitenin oluşturulması gibi esaslar belirlendi. Bu gibi altyapı çalışmaları uzun yıllardır özellikle birçok büyükşehir belediyesinin su idarelerince yürütülüyor. Bu bölgelerimizdeki kayıp-kaçak oranlarının diğer bölgelerimize kıyasla oldukça düşük seviyelerde seyretmesi, bu illerimizde yapılan söz konusu altyapı çalışmalarının etkinliğini ortaya koyuyor.”
ETİKETLER : Sayı:981

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics