e-toplum 09 ARALIK 2013 / 08:02

M2M konusu BTK raporuna girdi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3. çeyrek verilerini yayımladı. Teknoloji dünyasının önemli gündemlerinden biri olan makineler arası iletişim (M2M) ile ilgili veriler de raporda yer almaya başladı ve bu sayı 2 milyonu buldu.

Türkiye elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin BTK’ya göndermiş oldukları veriler esas alınarak hazırlanan raporda 2013 yılı üçüncü üç aylık dönemine ait veriler, önceki dönemlerle kıyaslamalı olarak incelendi. Rapora göre; 14 Kasım 2013 itibariyle elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısı 502, bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı 801 oldu. 2013 yılı üçüncü üç aylık dönemde Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin net satış gelirleri yaklaşık 6,6 milyar TL, diğer işletmecilerin net satış gelirleri ise yaklaşık 1,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Türk Telekom ve mobil işletmecilerin toplam yatırım miktarı yaklaşık 1.022 milyon TL olurken diğer işletmeciler tarafından 359 milyon TL yatırım yapıldı.

İnternet, genişbant ve 992.215 elektronik sertifika
2013 yılının üçüncü çeyreğinde toplam internet aboneliğinde bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 4,9 artış gerçekleşirken mobil ve özellikle fiber internet abonelerinin artmasıyla birlikte internet abone sayısındaki genel artış eğilimi de devam etti. Toplam internet abone sayısının yıllık artış oranı ise yüzde 11 oldu. 2011 yılı üçüncü çeyreğine kadar artış gösteren xDSL abone sayısı bu dönemden sonra düşüş eğilimine geçti ve bu düşüş 2012 yılı dördüncü çeyreğinde yerini tekrar artışa bıraksa da bundan sonraki süreçte yatay bir eğilim göstererek 2013 yılı üçüncü çeyrekte 6,7 milyona yaklaştı. 2013 yılı üçüncü çeyrekte internet servis sağlayıcılığına ilişkin toplam gelir yaklaşık 1.035 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Türkiye’de nüfusa göre sabit genişbant penetrasyon oranı yüzde 10,9 iken OECD ülkeleri penetrasyon ortalaması yüzde 26,3 oranında. Mobil genişbant penetrasyon oranı Türkiye’de yüzde 33,7 iken OECD ortalaması yüzde 62,8 olarak biliniyor. 2005 yılında 3, 2006 yılında ise 1 adet olmak üzere toplam 4 adet elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı hâlihazırda yetkilendirilmiş olup 2013 Eylül sonu itibarıyla 700.131 elektronik imza ve 292.084 mobil imza olmak üzere toplam 992.215 elektronik sertifika oluşturuldu. Bu çeyrekte bir önceki döneme göre elektronik imza sayısında yüzde 6,6, mobil imza sayısında ise yüzde 9,7 oranında artış yaşandı.
Eylül 2013 itibarıyla Türkiye’de yaklaşık yüzde 91,1 penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 68.911.173 mobil abone mevcut, diğer yandan 0-9 yaş nüfus hariç olmak üzere mobil penetrasyon oranı yüzde 100’ün üzerine çıktı. 2012 yılı üçüncü çeyrekte 40,3 milyon olan 3G abone sayısı 2013 yılı üçüncü çeyrekte 47,5 milyona ulaşırken 3G hizmetiyle birlikte mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan abone sayısı da aynı dönemler arasında 22.583.983’den 25.492.162’ye yükseldi. 2013 üçüncü çeyrekte toplam mobil internet kullanım miktarı ise 38.944 TByte olarak gerçekleşti. Artık M2M’ler de istatistiki sayı olarak raporda yer almaya başladı ve 2013 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla bu sayı 2 milyonu buldu. 2013 yılı üçüncü üç aylık dönem itibarıyla abone sayısına göre Turkcell’in yüzde 50,77, Vodafone’un yüzde 28,75, Avea’nın ise yüzde 20,48’lik paya sahip olduğu görüldü.
ETİKETLER : Sayı:949

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics