e-toplum 29 ARALIK 2014 / 11:20

Maden kazalarını önlemenin yolu teknolojiden geçiyor

Teknolojinin tüm madenlerde kullanımının gerekliliğinin ve metotlarının tartışıldığı Madencilik Uygulamaları Çalıştayı, Ankara’da gerçekleştirildi. Çalıştayın açılış konuşmasında Hacettepe Üniversitesi Maden İşletme Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bahtiyar Ünver, öncelikle maden planlama ve üretiminde teknolojik çözümler konulu sunumunu aktardı. Prof. Dr. Ünver, madencilikte bilim ve teknoloji kullanımının ve veriye dayalı inceleme, analizin önemini vurguladığı konuşmasında, bilimsel yöntemlerin gereğinin farkına varmanın da kazaların önlenmesinde önemli bir adım olacağını belirtti.

Açık ve yer altı maden işletmeciliğinin tüm aşamalarını bir arada gerçekleştirebilen ayrıca jeolojik projelendirme süreçlerini yönetebilen, Türkiye’nin İlk yerli Madencilik Çözümü Netpro/Mine’nın mevcut ve geliştirilen özelliklerinin anlatıldığı sunumun ilk bölümünde Netcad Teknik Hizmetler Müdürü Tunç Emre Toptaş, NetproMine’ın madenlerin teknolojiyi daha fazla kullanmalarına ne şekilde katkı sağlayacağını örneklerle katılımcılara aktardı.

Maden sahalarının tespitine yönelik analiz uygulamalarından başlayarak açık ocak projelendirme, yeraltı cevher modelleme ve galeri tasarım çözümlerini örnek uygulamalarla anlatan Tunç Emre Toptaş, sunumun ikinci bölümünde Netpro/Mine’ın pit optimizasyonu gibi yeni geliştirilen özelliklerini ve web tabanlı kurumsal maden yönetim çözümlerini tanıttı.

 
ETİKETLER : 1002

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics