e-toplum 11 EKİM 2010 / 18:00

Mobil demokrasi acil uyarı sistemi

Türkiye’de, deprem, sel, heyelan gibi acil durumlarda, cep telefonu mesaj sistemi aracılığıyla belediye ile vatandaş arasında hızlı iletişimi sağlamayı amaçlayan “Mobil Demokrasi Acil Uyarı Sistemi”, Birleşmiş Milletler, Afet Zararlarının Azaltılması Stratejisi’nin dünyadaki erken acil uyarı uygulama örneklerinin yer aldığı 2010 yayınında “örnek uygulama” seçildi.
Özellikle son yıllarda yaşanan Endonezya’daki Tsunami, İran’daki deprem, Bangladeş ve birçok ülkedeki sel felaketleri, dünya ülkelerini afetlerle mücadelede birlikte hareket etmeye zorlamış ve bu doğrultuda uluslararası çalışmalar hız kazanmıştır. Uluslararası düzeyde sürdürülen “Dünyada Afetlerin Azaltılmasında Uluslararası Stratejileri” belirleme çalışmaları ve bunlara dair bilgi ve deneyimler, 2004 yılından itibaren yıllık olarak yayınlanan UN/ISDR (Birleşmiş Milletler Doğal Afet Zararlarının Azaltılması Stratejisi) süreli yayını ile tüm dünya ülkeleri ile paylaşılmaktadır. Her sayısında bir başka konu dosyasının yer aldığı UN/ISDR yayınının 2010 yılı sayısı “Early Warning Practices can Save Lives: Selected Examples (Erken Uyarı Uygulamaları Birçok Hayat Kurtarır: Seçilmiş Örnekler” başlığı altında yayınlandı. Yayınlanan bu sayıda, Türkiye’den Ecotel/Mobil Demokrasi Platformunun 2004 yılından itibaren uygulamakta olduğu “Mobil Demokrasi Acil Uyarı Sistemi”ne geniş yer verildi.
Dergide yer alan tanıtımdan da yararlanarak şu an Türkiye’de 31 belediyede yerel yönetimde uygulanan bu projeyi anlatacak olursak; Mobil Demokrasi Platformu Projesi, 888 Hücre Yayın Kanalı ve 3870 İnteraktif Katılım Kanalı olmak üzere iki bileşenden oluşuyor. Yerel yönetimler bölgesiyle ilgili her konuda özellikle uyarı, acil ya da yönlendirici bilgilendirmeleri mobil iletişim araçlarının avantajlarını kullanarak, Mobil Demokrasi 888 Hücre Yayın Kanalı ile yapıyor ve vatandaşları bilgilendirebiliyor. Vatandaşlar ise, 3870 etkileşimli katılım kanalı ile tek bir SMS bedeli karşılığında istek, şikâyet ve önerilerini yerel otoritelere gönderebiliyorlar. Acil durumlarda bu kanalların avantajı kullanılarak aynı anda binlerce kişiye yayın gönderilebiliyor. Aynı zamanda belediyeye herkes ulaşabildiği için de bölgenin öncelikleri ve yardım başlatmak için en ihtiyaç duyulan alanların belirlenmesi sağlanıyor.
Yerel yönetimler ve diğer yerel kurumlar dışında, mobil demokrasi acil uyarı sistemi, arama kurtarma çalışmalarını da içeriyor. 888 hücre yayın kanalı acil durumlarda acil uyarı sistemi olarak kullanılabiliyor. Böylelikle olası bir felakette can ve mal kaybının en aza indirilmesi hedefleniyor.
Son olarak, Birleşmiş Milletler Doğal Afet Zararlarının Azaltılması Stratejisi 2010 kitabında, Mobil Demokrasi Acil Uyarı Sistemi Projesinin, Afet Genel Koordinasyon Merkezi ya da Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından olağanüstü durum ve afetlerde, uygulanmasını öneriliyor.
Ayrıca, hücre yayın teknolojisinin eğitici yayınlar ile toplumda afet bilincinin oluşmasına katkı sağlayabileceği de belirtiliyor. Sağlık Bakanlığınca uygulanacak benzer bir projenin de salgın hastalıklar konusunda sağlık bilincinin gelişmesine katkı sağlayabileceği vurgusu yapılıyor.
ETİKETLER : Sayı:791

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics