e-toplum 03 ŞUBAT 2014 / 08:05

Ne ka internet, o ka kazanç

Türkiye’de ofis açmasıyla müftehir olduğumuz ICANN’in talebiyle Boston Consulting Group (BCG) tarafından hazırlanan “İnternet Ekonomisinin Çarklarını Yağlamak” başlıklı raporda 82 ülkede internetin durumu incelendi. Türkiye, genel puanlamada 62. sırada...
BCG, kendi geliştirdiği “İnternete e-Direnç İndeksi”ne göre ülkeleri 4 konu başlığı altında 55 ölçüte göre değerlendirdi: İnternet altyapısı. Sanayi. Birey. Bilgi.
Dünya Bankası, Dünya Bilgisayar Kongresi (WCC), Dünya Ekonomik Forumu, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği v.b. verilerinden oluşturulan ölçütlere bir fikir vermesi için özetle: İnternet altyapısı derken erişim hızı, fiyatı, trafiği, mimarisi... Sanayi derken altyapı, işgücü, sermaye... Birey derken yetenek, erişim, finans/bankacılık, e-ticaret, güven... Bilgi derken site sayısı, içerik, veri, ağ tarafsızlığı, engeller...gibi...
Topla çıkart çarp böl, Türkiye’nin 4 temel konudaki yeri:
• Altyapı’daki 1. kategoride en ileri ülkeler var. Türkiye 4. kategoride 1. sırada. Üstümüzde Katar, Rusya, Yunanistan. Altımızda Malezya, Ürdün, Suudi Arabistan.
• Sanayi’de 4. kategoride 2. sıradayız. Üstümüzde Tayland, altımızda Filipinler, Macaristan.
• Birey’de 3. kategoride en altta 13. sıradayız. Üstümüzde Macaristan, Rusya.
• Bilgi’de en alttaki 5. kategoride 7. sıradayız. Altımızda Hindistan, Endonezya, Tayland, Vietnam, Pakistan ve Suudi Arabistan’la liste bitiyor.
BCG diyor ki: İnterneti en serbest kullanan ülkelerin bu sayede GSYH yaptıkları katkı ile internete direnç gösteren (yasaklayan, altyapısını önemsemeyen, hukuki düzenlemeyi yapmayan v.b.) ülkelerde internetin GSYH’e yaptığı katkı arasında yüzde 2,5 fark oluşuyor. Daha düz ifadeyle: İnterneti adam gibi kullanan ve kullandıran ülkelerin ekonomisi adam oluyor. İnternete direnç gösteren, yasaklayan v.b. ülkelerin ekonomisi geride kalıyor. Raporda Türkiye’deki KOBİ’lere değinen bir saptama var. 11 ülkede 3,250 KOBİ incelenerek yapılan hesapta, interneti “yoğun” kullanan KOBİ’lerimizle, “az” kullananlar arasındaki kazanç farkı grafikle gösterilmiş: 2011-2013 arasında birikimli kazanç büyümesi, “yoğuncu” KOBİ’lerde yüzde 18. Buna karşılık, “azcı” KOBİ’lerde büyüme yüzde 9 kadar. Türkiye, bu oranlarla Güney Afrika ve Ukrayna’ya benziyor. Örneğin, aynı grafikteki İsveç’te “yoğuncu”ların kazancı yüzde 21, “azcı”ların kazancı yüzde 12 büyümüş.
Kıssadan hisse: Bütün hesaplar aynı şeyi gösteriyor: Ne ka çok internet kullanımı, o ka çok kazanç (para, bilgi, kişisel haz..) Ne ka serbest ve tarafsız internet, o ka daha yüksek katma değer ve GSYH’e katkı. Nokta. (The Connected World. Greasing the Wheels of the Internet Economy. 2014)
ETİKETLER : Sayı:957

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics