e-toplum 18 ARALIK 2011 / 15:53

Öğrencilerin devamsızlığı için e-takip

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), ilköğretim öğrencilerinin okula devamsızlıklarını takip etmek amacıyla hazırladığı “Aşamalı Devamsızlık Yönetim Sistemi” ile devamsızlıklar elektronik ortamda takip edilecek. Buna göre, öğrencilerin devamsızlık durumları düzenli olarak sisteme girilecek. Devamsızlığın risk yaratması halinde, sistem uyarı verecek ve öğrencinin velisi aranacak.
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Emin Zararsız tarafından yayınlanan, ”Aşamalı Devamsızlık Yönetimi” konulu bir genelgeye göre, devamsızlık yapan çocuğa yönelik bireyselleştirilmiş uygun müdahalelerin yapılmasını sağlamak ve takibini yapmak amacıyla Aşamalı Devamsızlık Yönetimi (ADEY) geliştirildi. Buna göre, ilköğretim okullarında Okul Risk Takip Kurulu kurulacak.         İlköğretim okullarında görev yapan tüm okul yöneticisi ve öğretmenler uzaktan eğitim modülünde yer alan ‘’http://uzaktanegitim.meb.gov.tr/’’ Aşamalı Devamsızlık Yönetimi Online Eğitim Programına katılacak. e-Okul sistemi ekranlarında ‘Öğrenci İşlemlerinde’ yer alan ‘Risk ve İhtiyaç Değerlendirme Formu’ her öğrenci için doldurulacak. ADEY için öğrenci devamsızlıkları her gün düzenli olarak e-Okul sistemine girilecek. e-Okul sisteminde yer alan çocuk ve veli bilgileri sınıf öğretmeni/şube rehber öğretmeni tarafından her eğitim dönemi başında güncellenecek. Yarım veya bir tam gün özürsüz devamsızlık yapan çocuk hakkında sınıf öğretmeni/şube rehber öğretmeni veya ilgili müdür yardımcısı tarafından telefonla velisi aranacak veya yüz yüze görüşme yapılacak.
e-Okul sisteminde ‘Günlük Devamsızlık Girişi’ ekranında çocukların isimlerinin karşısında riskli devamsızlığa işaret eden kırmızı renkli bir işaret varsa bu çocukların devamsızlık tipi belirlenecek ve ADEY kılavuzunda belirtilen ‘Aşamalı Eylem Planlarından’ uygun olanı seçilecek. Okula devamı sağlanan çocuğun devam durumu, en az iki eğitim dönemi yakından izlenecek. Okul tarafından çocuğun okula devamı sağlanamazsa yasal yaptırım başlatılacak ve bu durum ‘İlçe Risk Takip Kuruluna’ bildirilecek. İlçe ve İl Risk Takip Kurulları, ilköğretim okullarında devamsızlık konusunda yapılan çalışmaları yakından izleyerek hazırladıkları izleme değerlendirme raporları elektronik ortamda her öğretim dönemi sonunda ilçeler illere, iller ise Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderecek.
ETİKETLER : Sayı:850