e-toplum 29 OCAK 2018 / 00:18

Örnek e-devlet çalışmaları Türkiye’den

Avrupa Komisyonu, 2017 Yılı e-Devlet Kıyaslama (eGovernment Benchmark) Raporu’nu geçtiğimiz günlerde yayınladı. Rapor kapsamında Türkiye’nin örnek dijital dönüşüm çalışmalarından olan Kalkınma Bakanlığı’nın e-Yazışma Projesi de ele alındı. Kalkınma Bakanlığı tarafından, resmi kurum ve kuruluşların elektronik ortamda resmi belge ve yazışmaları yasal geçerli belgeler olarak, e-İmza ile imzalayarak kullanabilecekleri, farklılık oluşturan teknik altyapı mekanizması geliştirildi. Kamu kurumları arasında belge alışverişinde kullanılan ileti aracı olarak KEP kullanımı esas alındı. E-Yazışma Projesi kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarının Elektronik Belge Yönetim Sistemi’ne (EBYS) geçmesi talimatı verildi. Yine proje kapsamında; Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Başbakanlık ve Bakanlıklar başta olmak üzere 200’den fazla kamu kurum ve kuruluşu arasında entegrasyon sağlanarak EBYS kullanılmaya başlandı. Elektronik ortamdaki resmi yazışmalar için kullanılacak ortak kuralları tanımlayan "e-Yazışma Teknik Rehberi" hazırlandı ve rehbere uygun belge üreten yazılım bileşenleri geliştirildi.

Raporda, e-oevlet alanında gerçekleştirilen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın e-Devlet Kapısı Görüntülü Çağrı Merkezi, Adalet Bakanlığı’nın UYAP Portalı, UYAP SMS Bilgi Sistemi ve İcra Malları e-Satış Portalı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Spor Bilgi Sistemi; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün MERNİS’i, Milli Eğitim Bakanlığı’nın e-Okul’u (MEBBİS), Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-Tebligat’ı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Yeni Kimlik Kartı–MERSİS’i; Sosyal Güvenlik Kurumu’nun İş Bulma, Başvurma ve Sigorta Hizmetleri, Sağlık Bakanlığı’nın e-Nabız’ı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Üniversite e-Kayıt’ı gibi başarılı örneklere de yer verildi.
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics