e-toplum 12 OCAK 2015 / 09:20

Özel sektör ve kamu için kazanım

Hem kamu hem de özel sektör tarafından geliştirilen yazılımlar aynı çerçeve altyapısını kullandığında, projeler arasındaki bütünlük doğal olarak oluşacak.

e-Devlet ve e-Dönüşüm Uzmanı Mustafa Afyonluoğlu, e-Devletin hayatımızı kolaylaştırdığına vurgu yaparak e-Devlet Yazılım Çerçevesi’nin kazanımları hakkında bilgi verdi. Vatandaşlara, özel sektöre, sivil toplum kuruluşlarına ve yabancılara elektronik ortamda sağlanan hizmetlerle, e-devletin artık hayatımızın her alanında önemli bir yer kapladığına dikkat çeken Mustafa Afyonluoğlu, kamu kurumları hizmetlerinin, artık başından sonuna kadar elektronik ortamda, her zaman, her yerden ve hatta cep telefonları üzerinden verilmesine ilişkin talebin bütün ülkelerde giderek arttığını dile getirdi. Afyonluoğlu, “Bu yöntem, hem devletin daha verimli, daha ekonomik ve daha hızlı hizmet vermesini sağlıyor, hem de kamu kurumlarını tüm kesimlerin ayağına getiriyor” dedi ve gelişmeler incelendiğinde, e-devlete ilişkin ülkemizde birçok önemli uygulama olduğunu şu şekilde ifade etti:

“Adalet, tedarik, nüfus, eğitim ve sağlık alanlarındaki büyük ve başarılı projeler öne çıkanlardan sadece birkaçı. Tüm hizmetlerin tek bir noktadan sunulması amacıyla hayata geçirilen e-Devlet Kapısı’nda ise günümüz itibarıyla 19.5 milyondan fazla kayıtlı vatandaşa 143 kurum tarafından 1,000’den fazla hizmet sunuluyor. e-Devletin yüksek kazanımlarına ilişkin ulusal planlarımızda da önemli hedefler yer alıyor. Örneğin 10. Kalkınma Planı’nda, 2018 yılında bireylerin yüzde 65’inin, girişimlerin yüzde 90’ının e-Devlet hizmetlerini kullanması, e-Devlet kapısından sunulan hizmet sayısının 3.000’e ulaşması ve e-Devlet kapısına kayıtlı kullanıcı sayısının 30 milyonu bulması hedeflendi.”

Yazılım geliştirmedeki zorluklar

Bütün bu gelişmelere bakıldığında, e-devlet projelerinin en hızlı şekilde, ekonomik ve verimli yöntemlerle hayata geçirilmesinin çok kritik olduğunu kaydeden Afyonluoğlu, “Ancak karmaşık süreçleri elektronik ortamdan geniş kesimlere sunmayı hedefleyen e-devlet yazılım projelerinin başarılı bir şekilde hayata geçmesi için, uyulması gereken bazı vazgeçilmez kriterler bulunuyor. Bilgi güvenliği, kalite, performans ve benzeri alanlarda birçok standarda uymak, mevzuattan gelen yükümlülüklere cevap verecek yapılara sahip olmak, birçok kamu kurumuyla bütünleşik veri alışverişini sağlamak, kalite ve test süreçlerini eksiksiz tamamlayabilmek, güncel teknolojiye cevap verebilmek, yüksek performansa sahip olmak, bu yazılımlarda beklenen kriterlerden bazıları” açıklamasını yaptı. Afyonluoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Üstelik birçok yazılımda standart olan kimi fonksiyonlar da, her projede tekrar tekrar yazılıyor, bazen masaüstü bir programın cep telefonunda çalışan sürümü sıfırdan kurgulanıyor. Bir veri tabanı için hazırlanan projelerin başka bir veri tabanını destekleyemediği, farklı geliştirici ekiplerin oluşturduğu modüller arasında bir bütünlük bulunamadığı örnekler de sıkça karşımıza çıkıyor. Tüm bu zorluklar, standarda bağlanmamış yazılım geliştirme süreçlerinin, daha uzun, daha yüksek maliyetli, daha karmaşık ve sürdürülebilirliği daha zor bir yapıya bürünmesiyle sonuçlanıyor. Ayrıca böyle büyük ve zahmetli yapılara KOBİ’lerin ve genç girişimlerin dahil olması da genelde çok mümkün olmuyor.”

‘e-Devlet Yazılım Çerçevesi’ ile projeler arasında doğal olarak bütünlük oluşuyor

“Tüm bu problemlere çözüm olabilmesi amacıyla ortaya atılan ‘e-Devlet Yazılım Çerçevesi’ yaklaşımı, aslında çok sade bir tarifle ön gereksinimleri standart olarak karşılayan bir yazılım kütüphanesidir” açıklamasını getiren Mustafa Afyonluoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “e-Devlet alanında dünya lideri olan başta Güney Kore gibi başarılı ülkeler ile birlikte çalışabilirliğin öne çıktığı Avrupa Birliği’nde bu çerçeveler farklı önceliklerle devletin bu konuda deneyimli bir kurumu tarafından oluşturulup ücretsiz olarak tüm kurumlara ve yazılım geliştiren özel sektörün kullanımına sunuluyor.

Standartlara uyum, bilgi güvenliği, mevzuattan kaynaklı temel şartları yerine getirme, kurumlar arası veri alışverişi, birlikte çalışabilirlik kurallarına uyum, masaüstü veya cep telefonu gibi farklı platformların desteklenmesi, farklı veri tabanlarına uyum ve desteğin sağlanması gibi konuların tamamı e-Devlet Yazılım Çerçevesi tarafından otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Üstelik kullanılagelen muhtelif yazılım teknolojilerinin güncelinin takibi ve mevcut yazılımın bunlara uyumu konusu da çerçeveye bırakılıyor.”

Çerçevenin kullanımıyla, projeyi geliştiren yazılım şirketi veya kamu kurumundaki yazılım ekibinin, her projede standart kullanılan bu modüllere hazır olarak sahip olduğunun altını çizen Afyonluoğlu, projedeki asıl enerjinin, yazılımın asli amacı olan iş süreçlerine ayrılabildiğini söyledi ve bu durumun toplam sahip olma maliyetini düşürüp, yüksek yatırım geri dönüşü sağlayarak, gerek kamu gerekse özel sektör için maliyet, insan kaynağı ve zaman açısından ciddi tasarrufları gündeme getirdiğini aktardı. “Ayrıca hem kamu kurumundaki yazılım ekipleri hem de özel sektör tarafından geliştirilen yazılımlar aynı çerçeve altyapısını kullanacağından, bu projeler arasındaki bütünlük doğal olarak oluşuyor, bu durum kamu-özel sektör iş birliğinin güçlenmesini sağlarken KOBİ’ler için de rekabet gücü oluşturuyor” ifadesini kullandı.

Nereden Başlamalı?

“Nereden Başlamalı?” sorusunu gündeme taşıyan Mustafa Afyonluoğlu, “Mevcut ilerleyişte, gerek 2014 yılında hazırlanmaya başlanan Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nda, gerekse kurumların proje planları doğrultusunda birçok e-Devlet yazılım projesi önümüzdeki dönemlerde gerçekleştirilmek üzere ülke gündeminde. 2018 yılı cep telefonu kullanım kestirimlerine bakıldığında, yüzde 95’lik 3G kullanım beklentisiyle vatandaşların da kamu kurumlarından hizmetlerini mobil cihazlardan erişilebilir olmasını isteyecekleri, dolayısıyla bu alanda da bir bütünlük hazırlığına ihtiyaç olduğu söylenebilir. Bu sebeple bütün e-Devlet projelerinde, fırsatlardan yararlanmak ve özellikle yazılım sektörünü desteklemek için bir ‘e-Devlet Yazılım Çerçevesi’ne önemle ihtiyaç duyulmaktadır” dedi. Afyonluoğlu, kamudaki yazılım projelerini ivmelendiren bu çerçevenin, ayrıca özel sektörün yazılım dünyasında daha güçlü ilerleyebilmesi için de kaldıraç etkisi yaratacağını söyleyerek şunları aktardı: “ Bu girişimin kamuda, özellikle e-Devlet başlığında yazılım geliştirme alanında deneyim sahibi, bilgi güvenliği ve siber güvenlik alanlarında uzman, yazılım dünyasına ilişkin standartların uygulanmasında tecrübeli bir kurum tarafından başlatılması, özel sektörün deneyimlerinden mutlaka faydalanılarak modelin oluşturulması, ortaya çıkan çerçevenin kademeli olarak uygulamaya alınması, akabinde güçlü bir sürdürülebilirlik modeliyle yapının geliştirilmesi öneriliyor.”

 
ETİKETLER : 1004

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics