e-toplum 02 ŞUBAT 2015 / 09:18

Paydaşlardan etkin katılım bekleniyor

‘2015 – 2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı Projesi’ kapsamında ‘GZFT – PEST Çalıştayı’, UDHB ve TUBİTAK BİLGEM’in ev sahipliğinde 26 Ocak tarihinde Ankara'da düzenlendi.

Organizasyonun; güçlü ve zayıf yönlerini, fırsat ve tehditleri analiz etmek, diğer yandan dış çevresinden gelen fırsat ve tehdit faktörlerinin tespit edilebilmesine yardımcı olmak metodu çerçevesinde gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Cemil Sağıroğlu, projede gördüğü en önemli çalışmanın bu olduğunun altını çizerek ortak akıl ve sinerji yaratmak için platform oluşturduklarını kaydetti. Çalıştaya; kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversite yetkilileri ve kullanıcılar katıldı.

Bütüncül bir e-Devlet stratejisi ortaya koymak için…

e-Devlet için devletin ve tüm paydaşların dönüşümüne ihtiyaç olduğunu vurgulayan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Haberleşme Genel Müdürlüğü, e-Devlet Hizmetleri Daire Başkanı Ensar Kılıç, tüm paydaşları bu çalışmalara katarak çok iyi geri dönüşler aldıklarını dile getirdi. “Bir analiz çalıştayı yapmamak eksiklik olacaktı” diyen Kılıç, bir yıllık bir çalışma sonucunda bütüncül bir e-Devlet stratejisi ortaya koyacaklarını, Haziran 2015’te çalışmayı tamamlamayı planladıklarını ifade etti ve bakanlık olarak paydaşlardan etkin katılım beklediklerini de özellikle ekledi. Kılıç, “Bugüne kadar 1038 katılımcı toplantılarda yer aldı. ‘Yerel Yönetim Çalıştayı’na 93 kişilik katılım sağlandı, lansman toplantısına 301 kişi katıldı. Bugüne kadar 26 odak grup toplantısı gerçekleştirildi; 634 katılımcı oldu. Buradan çıkan sonuçlarla strateji ve eylem planımızı hazırlamaya başlayacağız” açıklamasını yaptı.

Paradigma değişimiyle devlet yeniden tanımlanacak

Çalıştayın moderatörlüğünü yapan Prof. Dr. Mehmet Barca, devleti teknoloji değiştirirken buna zihniyet değişiminin de eklenmesi gerektiğine dikkat çekerek daha etkin, daha küçük, daha hızlı bir devletin bu şekilde oluşabileceğine değindi ve böylece bir paradigma değişimiyle devletin yeniden tanımlanacağını kaydetti. ‘e-Devlet Stratejisi GZFT ve PEST Eksenleri’ hakkında bilgi veren Barca, bunları; üst yapı, alt yapı, hizmet yönetimi süreçleri, kullanıcı odaklılık ve yaygın kullanım, öğrenerek ilerleme, merkezi otorite / kurumsal kapasite geliştirme olarak sıralayıp güçlü ve zayıf yönlerin bu doğrultuda belirleyeceğini söyledi. Çalıştayda fırsatlar belirlenirken de; politik, ekonomik, sosyolojik, teknolojik, yasal ve çevresel eğilimler ele alındı ve sistemin paydaşlarla ilişkisi değerlendirilip ileriye dönük öneriler belirlendi.
ETİKETLER : 1007

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics