e-toplum 14 ŞUBAT 2016 / 15:10

Pazarda söz sahibi olabilmek uluslararası standartlarda üreti̇mden geçi̇yor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, 21-22 Ocak tarihinde Ankara’da düzenlenen ‘Yapı Malzemeleri Mobil Denetim Sistemi’nin 81 ile Yaygınlaştırılması Programı’nda; bakanlığının yaşanabilir çevre ve marka şehirler konusunda çok önemli hedefi̇ olduğunu vurguladı. Bakan Sarı, katıldığı ‘Yapı Malzemeleri Mobil Denetim Sisteminin 81 ile Yaygınlaştırılması Programı’nda; ‘Yapı Malzemeleri̇ Pi̇yasa Gözeti̇m ve Deneti̇mi̇ Mobil Si̇stemi̇’ni̇ 81 i̇le yaygınlaştırmak ve deneti̇m araçlarının 11 i̇le dağıtımını gerçekleştirmek i̇çi̇n bi̇r araya geldiklerini kaydederek “ Sadece kalite, veri̇mli̇li̇k, kalıcılık deği̇l, i̇nsan hayatını ve güvenliğini de her şeyi̇n üzeri̇nde tutuyoruz” açıklamasını yaptı. Sarı, bu bakış açısından aldıkları güçle yerleşme ve yapılaşmayla ilgili genel ilkeleri̇, strateji̇leri̇ ve standartları belirlediklerini, buna uygun mevzuatlar hazırlamayı öncelikli görevleri̇ arasına aldıklarını ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu çerçevede inşaat ve altyapı alanında insanlarımızın çağdaş standartlara uygun altyapıya ve konutlara sahip, depreme karşı güvenli, sağlıklı ve çevresiyle barışık evlerde yaşamasını sağlamak temel hedefimizdir. Sürdürülebilir yapılaşmayı, yapıma ilişkin uygulamaları ve mesleki̇ hizmetleri katılımcı, çözüm odaklı ve denetleyici bi̇r anlayışla düzenlemek i̇çi̇n çalışıyoruz. Marka şehirler oluşturma misyonumuzun, güvenli yapı malzemeleri̇ kullanmakla, nitelikli, enerji veri̇mli̇li̇ği̇ olan yapılar ve yaşanabilir mekânlar oluşturmakla gerçekleşebileceğini çok i̇yi̇ bi̇li̇yoruz. Modern yapım yöntemleri̇ geliştirerek ve inşaat malzemesi üreti̇mi̇nde çağdaş teknolojiler kullanarak, uluslararası platformlarda daha etkin rekabet etmek i̇sti̇yoruz. İhracat kalemleri̇mi̇z arasında çok önemli bi̇r yere sahi̇p olan yapı malzemeleri̇ sektörümüzün, uluslararası pazarda daha fazla yer bulmasını i̇sti̇yoruz. Ancak şunu unutmamamız lazım; bu büyük pazarda söz sahi̇bi̇ olabilmeni̇n yolu, daha nitelikli, daha kali̇teli̇ ve uluslararası standartlara uygun üreti̇m yapmaktan geçi̇yor.”
 
Mobil denetim ile kamu kurumlarında eşgüdüm sağlanacak
 
Dağıtım töreniyle mobil deneti̇m sistemini devreye aldıklarını, böylece uygulamayı ülke çapında yaygınlaştırmış olacaklarını söyleyen Bakan Sarı, "Bu sistem sayesinde, deneti̇m veri̇leri̇ni̇n eş zamanlı olarak merkeze aktarılması ve şeffaflığın artması mümkün olacak. Sistem ayrıca pi̇yasaya güvenli yapı malzemeleri̇ni̇n arz edilmesini, tüketi̇ci̇ni̇n ve rekabeti̇n korunmasını sağlayacak. Adres ve koordinat bilgi si̇stemi̇ne göre çalışan uygulama sayesinde ilgili kamu kurumlarıyla eşgüdüm oluşacak, kayıt dışı üreti̇mi̇n kayıt altına alınması konusunda büyük kolaylık elde edilecek" değerlendirmesini yaptı.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics