e-toplum 23 TEMMUZ 2015 / 13:39

Sabancı, 2015’in en yenilikçi üniversitesi

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2015 yılı sıralaması Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık tarafından TÜBİTAK’ta düzenlenen bir toplantı ile açıklandı. Bakan Işık, TÜBİTAK tarafından, üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıralandığı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2015’e göre; bu yılın birincisinin 88,40 puanla Sabancı Üniversitesi,  ikincisinin 85,96 puanla ODTÜ, üçüncüsünün ise 79,66 puanla Boğaziçi Üniversitesi olduğunu ifade etti. Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi ile üniversitelerde girişimcilik ve yenilikçilik faaliyetlerinin teşvik edilmesinin amaçlandığını belirten Işık, “Bu çalışma, üniversitelerin eğitim kalitesine göre sıralandığı bir liste veya en başarılı üniversiteyi ortaya koyan bir sıralama değildir” dedi ve konuşmasına şöyle devam etti: “Üniversite ve teknoloji transfer ofisi sayılarında önemli artışlar yaşandı ancak hâlâ arzu edilen noktada değiliz. Üniversitelerdeki kalitenin artırılması gerekiyor. Türkiye'nin mutlaka bilgiyi ve teknolojiyi üreterek, katma değere yansıtması gerekiyor. Her üniversitenin bir misyon üstlenmesi kaçınılmaz oldu. Bu da ülkenin sosyo-ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağlayacak. Üniversitelerin rekabet etmeleri şart. Bu endeksi açıklamamızın önemli nedenlerinden biri de budur. İsteğimiz, arzumuz, Türkiye'de dünya ile yarışan üniversitelerin sayısının çoğalması.” Basın toplantısına Bakan Işık’ın yanı sıra, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü Doç. Dr. İlker Murat Ar, TÜBİTAK Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Çelik, Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu ve TÜBİTAK Genel Sekreteri Arif Koyuncu katıldı.

 

Üniversiteler 23 göstergeye göre sıralanıyor

Türkiye’de ilk kez 2012 yılında TÜBİTAK tarafından hazırlanan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi ile ülkemizin en girişimci ve yenilikçi 50 üniversitesi duyuruluyor. Endeks ile üniversiteler, bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, iş birliği ve etkileşim, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ekonomik katkı ve ticarileşme boyutları altında 23 göstergeye göre sıralanıyor. Bu yıl dördüncüsü açıklanan Endeks çalışmalarına, YÖK ve TÜİK’in yanı sıra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TPE, Kalkınma Bakanlığı, TÜBA, TTGV, KOSGEB ve üniversiteler katkı sağladı.

 
ETİKETLER : 1031

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics