e-toplum 17 ARALIK 2014 / 12:08

Sağlık sektöründe ivme ümit verici

Bilişim teknolojilerinin günümüz dünyasında, ekonomik ve sosyal kalkınmayı ve bu alandaki gelişim sürecini önemli ölçüde etkilediği açık bir gerçek. Bilişim teknolojilerinin yaygın ve etkin kullanımının, ulusal sermaye ve yatırımlarla büyümesi, ihracat içindeki payının artırılması kaçınılmaz hale geldi.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu 

Bildiğiniz üzere son yıllarda gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri ve bu teknolojilerden doğan yeni etkileşim modelleri, yeni bir toplumsal yapı ortaya çıkardı. Türkiye, hızlı gelişim sürecinde bu yeni modelleri göz önünde bulundurma, bu toplumsal yapının taleplerine aynı doğrultuda cevap verme ihtiyacını gördü, tüm sektörler bu alana yoğunlaşmaya başladı. Artık büyük kitlelere ürün ve hizmet sunumunda teknolojik rekabet, kaçınılmaz bir hal aldı. Bu noktada Türkiye, bilişim alanında tüketici konumundan çıkma ve ulusal sermaye ve yatırımlarla büyüme noktasına eğilmeye başladı. Özellikle sağlık sektöründeki çevrimiçi hizmetler, teletıp uygulamaları, ortak karar destek sistemleri gibi sistemler, aktif olarak kullanılan ve giderek geliştirilen çalışmalardır. Yakalanan ivmenin ümit verici olduğunu söyleyebilirim.

BThaber hem gençlere hem profesyonellere yol gösterici bir görev üstleniyor

Sayısal platformlar, bizi her an neyin beklediğini bilmediğimiz, sınırları olmayan ve çağın çok ilerisinde seyreden bir gelişim olgunluğuna sahip. Bu noktayı yakalamak, tüm ürün ve hizmet sunumlarında hız ve kaliteye sahip olmak adına büyük önem arz ediyor. Bu noktada tüm aktörlerin çağın gerekliliklerinin farkında olduğunu düşünüyorum. Çünkü az önce değindiğimiz yeni toplumsal yapıya, yani bilgi toplumu dediğimiz yapıya ait teknolojiler, ekonomiyi bütünüyle etkileme özelliğine sahip. Bu alana yapılan yatırımlar, ekonominin bütünü üzerinde etkilidir. Bilgi toplumuna dönüştüğümüz, iletişim teknolojilerinin sınır tanımaz bir şekilde geliştiği ve hatta iletişim modellerini değiştirdiği bir çağda; 20 yıl var olmak, kesintisiz bilgi sunmak ve bunu geleneksel medya ile yürütmek azımsanacak bir başarı değil.

Bizler değişen dünyaya geçiş sürecinde olan ve bu çağa ayak uydurmaya çalışan bir nesiliz. Ancak yeni nesil artık bu yeni dünyanın içinde doğuyor. Bilgiye ulaşmak bir yandan kolaylaşırken, diğer yandan edinilen bilgiyi süzmek ve sınıflandırmak giderek zorlaşıyor. Bu alanda hem gençlere hem bu işin profesyonellerine yol gösterici bir görev üstlendiğiniz kanaatindeyim ve tüm ekibinize nice, başarılı yirmi yıllar daha görmeniz dileklerimi sunuyorum.
ETİKETLER : 1000

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics