e-toplum 25 NİSAN 2010 / 18:00

Sanayiye çevre izni müjdesi

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planında 15. Eylem olarak yer alan ve  Başbakanlık e-devlet danışma grubunca öncelikli 11 e-devlet projesi arasında yer alan Çevrimiçi Çevre İzinleri Projesi hayata geçti.
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, çevreyi etkileyen alanlarda faaliyet gösteren tesislerin alması gereken izin ve lisansları 1 Nisan’dan itibaren tek kalemde ve elektronik ortamda “e-Çevre İzinleri” üzerinden vermeye başladı.
Çevre ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla hayata geçen proje hakkında bilgi veren Çevre ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı ve Proje Koordinatörü Ahmet Çivi “Çevrimiçi Çevre İzinleri, Çevre ve Orman Bakanlığı  bünyesindeki tüm çevre izin ve lisanslarına yapılan başvuru ve değerlendirme aşamalarını içeren web tabanlı bir yazılımdır” dedi.
Çivi, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’ne bağlı daire başkanlıkları ve il müdürlükleri tarafından ayrı ayrı verilen deşarj izni, emisyon izni, gürültü izni, derin deniz deşarjı izni ve atık lisansları başta olmak üzere tüm çevre izin ve lisanslarının tek bir çevre izni olarak alınacağını söyledi. Çivi sözlerini şu şekilde devam ettirdi: “Yeni sistemde işletmelerin kuruluş aşamasından itibaren almak zorunda oldukları çeşitli izin ve lisansların başvuruları tek bir noktadan yapılacak, bu başvurular yetkili otorite tarafından incelenerek uygun bulunması durumunda yine tek bir noktadan onaylanacak.”
“Çevrimiçi Çevre İzinleri” yazılımının hayata geçmesiyle birlikte sanayiciler ve yetkili merciler açısından karşılaşılan problemlerin büyük ölçüde çözümleneceğini ifade eden Çivi, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak iş dünyasının işlerinin kolaylaşacağını, çevre izin ve lisans başvuru ve onay süreçlerinin elektronik ortamda ve e-imza ya da mobil imza kullanılarak yapılmasına da imkan sağlandığına dikkat çekti.
Sadece elektronik ortamda yürütülecek olan bu proje ile dosya alışverişinin ortadan kalktığını, kağıt israfının önüne geçildiğini ve zamandan tasarruf sağlandığını belirten Çivi, “bilgilerin elektronik ortamda ve tek çatı altında toplanması hem bilgi alışverişinin kolaylaşmasını hem de envanter sisteminin oluşmasını sağlayacaktır. Bu da denetim sistemine yardımcı olacaktır” dedi.

Sanayiye1 Nisan’da 14 ilde 1 Temmuz’da 81 ilde

1 Nisan tarihi itibariyle 14 ilde elektronik ve evrak üzerinden tek çevre izin ve lisans belgesi düzenlemesiyle sistemin başladığını belirten Çivi, 1 Temmuz 2010 itibariyle ise tüm Türkiye’de elektronik ortamda uygulamanın hayata geçmiş olacağını söyledi. Çivi, e-Devlet Portalı’na da bütünleştirme çalışmalarının tamamlandığını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti: “Çevre izinleri ve lisansları için başvurular çevre yönetim birimi veya çevre görevlisi bulunan işletmeler ya da bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık şirketleri tarafından yapılabilecek. Aynı belgelerin tekrar istenmesi, benzer başvurular için ayrı belgeler alınması, farklı izin süreçlerinin yaşanması sorunlarını bitirecek olan yeni sistem, bürokrasiyi ve kırtasiyeciliği ortadan kaldıracağı gibi, işletmelerin faaliyete geçme süresini kısaltacak ve yatırım ortamının iyileşmesine katkıda bulunacak. Sistem için oluşturulan yazılım programına Çevre ve Orman Bakanlığı internet sayfasının “Online İşlemler” menüsündeki “e-Çevre İzinleri” linkinden ulaşılabiliyor.”
ETİKETLER : Sayı:768

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics