e-toplum 28 EKİM 2012 / 12:04

SGK gelecek 20 yılının temellerini atıyor

SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürü Adem Onar, bilişimi millli ekonominin kurtuluşuna ve milli ekonominin güçlendirilmesine yönelik tasarladıklarını vurguladı.

SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürü Adem Onar, bilişim teknolojilerini aslında, millli ekonominin kurtuluşuna ve milli ekonominin güçlendirilmesine yönelik tasarladıklarını vurguladı.

» Sosyal Güvenlik Kurumu’nun çok değerli projeleri bulunuyor; vizyonunuzdan söz edebilir misiniz?
Öncelikli olarak 2023 vizyonumuzu biz bilişim teknolojilerine yansıtıyoruz. 2023 vizyonumuz; milli ekonomimiz açısından büyük önem arz ediyor. Dolayısıyla burada çok önemli kilometretaşlarımız var. Bunlardan en önemlileri arasında; Türkiye’nin özellikle kayıt dışı istihdamını ve sağlıktaki usulsüzlükleri önlemeye yönelik elektronikleşmeyle ilgili projelerimiz bulunuyor. Bu projelerle birlikte biz SGK açıklarını Gayri Safi Milli Hasıla’nın yüzde 1’i oranına düşürmeyi düşünüyoruz. Bunu nasıl başaracağız? Öncelikli olarak kayıt dışı ekonominin en önemli ayaklarından, kayıt dışı istihdamı bitireceğiz. Arkasından sağlık usulsüzlüklerini; özellikle biyometrik avuç içi damar tanıma sistemi, e-reçete ile önleyeceğiz. Reçete sahteciliğine karşı, Maliye Bakanlığı ile bütünleşik bir şekilde, fatura altyapısını elektronik fatura sistemine geçireceğiz. Dolayısıyla kayıp kaçak usulsüzlükler ve kurumun zaman zaman kamuoyunda da ifade edilen önemli bütçe açıklarına da çare olacağız. Bilişim teknolojilerini aslında, millli ekonominin kurtuluşuna ve milli ekonominin güçlendirilmesine yönelik tasarladığımızı söyleyebilirim. Vatandaşımıza daha da mutlu, müreffeh olması için daha fazla nasıl hizmet verebiliriz diye düşünüyoruz. Bir yandan da hizmet odaklı anlayışımıza engel olabilecek sağlık ve kayıt dışı istihdamı bitirmeye çalışıyoruz. Bu konuda çok ciddi adımlar atıyoruz. Özellikle çok başarılı çalışmalar yapan genel müdürlüklerimiz, bizlere lojistik, stratejik ve mevzuat desteğini veriyorlar. Bizler ekip ruhuyla, birlik beraberlik içinde SGK’da çalışıyoruz. Her bilişim teknolojileri projemizin altında aslında ciddi bir mevzuat çalışması var. İş süreçleri, yaşam döngüleri dediğimiz süreçlerimizi canlı tutuyoruz. Bunların güncel ve dinamik şekilde günümüz şartlarına ve 2023 vizyonuna göre de güncellenmesini sağlıyoruz. Kayıt dışı istihdam oranı şu anda yüzde 37’de. Bizler 2008 yılı reformunda da çalıştık biliyorsunuz; bilişim teknolojilerini kullanarak 2008’de yüzde 50 civarında olan kayıt dışılık oranlarını son beş yılda yüzde 37 düzeyine getirdik. 2023’te hedefimiz; Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesi. Bu kapsamda da kayıt dışı istihdamla ilgili altyapı oranını da yüzde 37’den yüzde 15’e düşüreceğiz.

» Sosyal Güvenlik Reformu’nun faydalarından konuşsak.
Bilişim teknolojilerinde neden bu kadar önemli yatırımlar yapıyoruz? Davamızın büyüklüğünü anlatırsak bilişim teknolojilerinin ve yatırımlarının büyüklüğü de ortaya çıkacak. 2009 yılında sosyal güvenlik açıklarının milli gelire oranı yüzde 3’tü, Sosyal Güvenlik Reformu’nu yaptık; son dört senede yüzde 1,5’a düştü. Dolayısıyla bu ivmeyi durdurmayacağız; yüzde 1 düzeyine çekeceğiz. Biz burada özellikle elektronikleşmeyle bunu sağlayacağız. Tüm sigorta uygulamalarının yeniden ele alındığı çok önemli bir sosyal güvenlik bütünleştirme projemiz olacak.

Sigorta yazılımları altyapılarını birleştireceğiz

» Bu proje ne zaman başlayacak?
2013 yılında analiz aşamalarına başlanacak. Türksat ile bunun protokolünü yaptık; iş planlarımız çıkarılacak. 2013 yılı sigorta yatırımlarının da tek çatı altında toplanmasına dair çalışmanın başlangıç yılı olacak. Bildiğiniz gibi, devredilen 3 büyük kurumun; Emekli Sandığı, SGK, Bağkur’un 2008 yılındaki reformda bilişim bütünleştirmesini yapmıştık, elektronik altyapılarını birleştirmiştik. Şu anda da sigorta yazılımları altyapılarını birleştireceğiz. Örneğin; kayıp dışıyla mücadele ediyoruz. Maliye’yle konuşmamız gerekiyor; bunun için de bu bütünleştirme sisteminin yeniden tek bir yazılım anlamında bitirilmesi gerekiyor. Türkiye’de sosyal güvenlik anne karnındayken başlıyor. Anne karnından ölümden sonraki hak sahipliği süreçlerine kadarki insanı ilgilendiren tüm hayat döngülerini her an izleyen, etkin verimli hale getiren dinamik bir iş süreç yönetim sisteminden bahsediyoruz. 50 yıllık sadeleşmemiş geçerliliğini kaybetmiş mevzuatları tekrardan güncelleştireceğiz, tüm iş süreçlerini elektronik ortama aktaracağız. Daha sonra sadeleşmiş mevzuatları dokümante ederek ve tüm iş süreçlerini en iyi uygulamalar doğrultusunda belirleyip, yazılım geliştirme süreçlerini de CMMI 5 düzeyine çıkartacağız. Personelimizin eğitimlerini tamamlayacağız. Kendi yazılımlarını kendisi yazan bir kurumuz biz. Donanım hariç her şeyi biz kendimiz üretiyoruz diyebilirim. Dolayısıyla bunları da düşündüğümüz zaman kendine yeter bir kurumuz. Zaman, zaman sorulur; yok mu Türkiye’de bir babayiğit uluslararası marka çıkaracak diye? Biz o’yuz. Biz uluslararası sağlık ve sigorta yazılım markalarını dünyanın en ileri ülkelerine de yetecek şekilde tasarlıyoruz. Şu an iki büyük iddiamız var: Bu konuda dünyanın en ileri ülkeleri İsveç ve Estonya’yı geride bırakacak, çalıştığımız elektronik Hastane Eczane Optik Sistemi 75 milyonun ihtiyacını karşılayacak şekilde olacak. Bunun üzerinde de sağlık usulsüzlükleriyle ilgili veri ambarları da var; büyük veriden bahsediyorum.

» 2013 yatırımlarınızdan ve hedeflerinizden söz edebilir misiniz?
8 ay içerisinde 100 milyon TL’lik BT yatırımı yaptık, 2013 yılında da Türkiye’ye en az 150- 200 milyon TL’lik BT yatırımını yapma sözü veriyoruz. 2 yılda 300 milyonluk BT yatırımını tamamlamış olacağız. Karşılığında en az 100 katını alacağız. 2013 vizyonumuzda; Avrupa’nın ve dünyanın en büyük kamusal veri merkezini kurmuş ve bulut bilişimi en üst düzeyde uygulamış olacağız. 2013 SGK’nın gelecek 20 yılının temellerinin atıldığı bir yıl olacak. Kısacası; özlediğimiz  olması gereken SGK’nın temellerini atmayı düşünüyoruz. Sağlık ve sigorta yazılımları konusunda milli markalar çıkaracağız.
ETİKETLER : Sayı:893

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics