e-toplum 20 OCAK 2014 / 08:03

Sosyal medyada en önemli konu: Özgürlük

Türkiye’de sosyal medya ve gençlik ilişkisini anlamaya yönelik bir araştırmanın yapılması gerekliliğiyle, Gençlik ve Spor Bakanlığı, sosyal medya ve gençlik ilişkisini incelemek üzere ‘Gençlik ve Sosyal Medya Araştırması’nı gerçekleştirdi.

‘Gençlik ve Sosyal Medya Araştırması’, 15-29 yaş arası 2057 gencin katılımıyla gerçekleştirildi. Araştırma; gençlerin sosyal medyayla ilgili tutum ve davranışlarını anlamak amacıyla, Temmuz - Eylül 2013 tarihleri arasında niceliksel araştırma yöntemi kullanılarak çevrimiçi olarak yapıldı ve toplam 26 ilden 2057 gençle görüşüldü. ‘Gençlik ve Sosyal Medya Araştırması’, sadece üniversite öğrencilerini değil çalışan, çalışmayan, evli-çocuklu gibi farklı genç profillerini de kapsıyor.

Gençlerin yüzde 86’sı sosyal medyaya günde en az bir kere bağlanıyor
Araştırma sonuçlarına göre gençlerin yüzde 62’si sosyal medyaya en çok evlerindeki dizüstü bilgisayarlardan bağlanıyor. Her iki gençten biri akıllı telefon üzerinden sosyal medyayı kullanıyor. Bunların dışında, sosyal medya kullanmak için iş yerindeki bilgisayarı kullananlar ise daha çok 25-29 yaş grubu. Araştırmaya göre internet kafelerde sosyal medya kullanımı ise daha çok Doğu ve Güneydoğu Bölgesi’ndeki genç erkeklerde görülüyor. İstanbul’da evde dizüstü bilgisayar, akıllı telefon ve iş yerindeki bilgisayardan, Ege’de evde dizüstü bilgisayardan ve Doğu ve Güneydoğu Bölgesi’nde internet kafelerden sosyal medyaya ulaşıyor. Araştırma, gençlerin sosyal medya kullanım sıklıkları, süreleri ve zamanlarının, sosyal medyayla yakın bir ilişki içinde olduklarını da gösteriyor. Gençlerin yüzde 86’sı sosyal medyaya günde en az bir kere; yüzde 72’si ise her gün birkaç kere bağlanıyor. Her üç gençten birisi sosyal medyada en az üç saat geçiriyor. Özellikle 15-17 yaş grubu, bekârlar ve ortaöğretim ve altı mezunlarda bu oran daha yüksek. Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 13’ü sosyal medyada 6 saat ve üzeri vakit geçiriyor. Gençlerin yüzde 89’u sosyal medyada; listelerindeki kişi ve kurumların paylaştıklarını takip ediyor ve yüzde 88’i arkadaşlarının paylaştıklarına yorum yapıyor. Gençlerin çoğu sosyal medyada pasif değil, aktif olarak yer alıyor. Sosyal medyada görsel yükleme, yazı yazma / tweet atma, ürün, marka / şirket hakkında yorum yazma gibi gençlerin kendi oluşturduğu içeriği başkalarıyla paylaşma davranışlarıyla yoğun bir şekilde karşılaşıldı. Gençlerin yarısı sosyal medyada tartışmaya/polemiğe en az bir kere girdiğini belirtiyor. 15 - 17 yaş grubu, erkekler, öğrenciler ve bekârlarda bu oran daha yüksek. En az birkaç kez böyle bir durumu tecrübe edenlerin ise daha çok genç erkekler, bekârlar ve Twitter kullanıcıları olduğu görülüyor.

Sosyal medya, geleneksel medyanın alternatifi
Sosyal medya mecraları arasında Facebook, gençlerin en çok kullandığı sosyal ağ. Facebook’u ikinci sırada yüzde 57 oranla Youtube ve Instagram gibi görsel paylaşım siteleri takip ediyor. Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 45’i Twitter kullanıcısı. Ege Bölgesi ve İstanbul, Türkiye ortalamasına kıyasla Twitter’ı daha fazla kullanırken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu daha az kullanıyor. Sosyal medyada bu 3 mecrayı sırasıyla sözlükler, wiki’ler, bloglar, etkileşimli çevrimiçi oyunlar, konum paylaşımları, profesyonel iş ağları ve sanal yaşam alanları izliyor. Gençlerin yüzde 76’sı takip edecekleri kişilere, en çok o kişinin profilini inceleyerek karar veriyor. Gençler sadece kendileriyle benzer düşüncelere sahip olan kişileri değil farklı düşüncelere sahip olanları da takip ediyor. Yaş ilerledikçe takip edeceği kişinin arkadaşı olması kriteri daha da önem kazanıyor. Takip edilecek kişinin ünlü olması kararda etkili olan unsurlardan birisi. Bu unsur ise 15-24 yaş grubundaki gençlerin ve öğrencilerin yarısı üzerinde etkili. Gençlerin yüzde 60’ı sosyal medyayı en çok eğlence amacıyla kullanırken yüzde 59’u ise bilgi alma/sağlama amacıyla kullandığını belirtiyor. Buradan yola çıkarak, sosyal medyanın gençler açısından sadece eğlence değil aynı zamanda geleneksel medyanın alternatifi olduğu söylenebilir.

Sosyal medyanın kitleleri harekete geçirme gücü bulunuyor
Gençlerin sosyal medyada en çok yorum yaptığı ilk üç konunun; günlük olay ve durumlar, müzik, film, TV, dizi yorumlarıyla toplumsal konu ve olaylar olduğu görüldü. Evli gençlerin toplumsal konu ve olaylar, moda ve alışveriş, din ve beslenme konularında; bekârların ise sosyal medyada müzik, film, TV, dizi yorumları, teknoloji, kültür - sanat etkinlikleri ve spor konularında daha aktif olduğu görülüyor. Araştırma sonunda gençler için sosyal medyada en önemli olan konunun yüzde 37 oranla özgürlük olduğu tespit edildi. Araştırma sonuçlarına göre; gençler sosyal medyayı çeşitli açılardan politik/toplumsal bir platform olarak da görüyor. Örneğin, gençlerin yüzde 56’sı sosyal medyanın kitleleri harekete geçirme gücü olduğu düşüncesinde. Sosyal medyanın bir medya kanalı olmasına ilişkin irdelenen ‘sosyal medyanın geleneksel medyanın alternatifi olduğu’ ve ‘ana akım medyada yer verilmeyen haberlere ulaşmayı sağladığı’ ifadelerine ise gençlerin yarısından fazlası katılıyor.
ETİKETLER : Sayı:955

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics