e-toplum 18 EYLÜL 2011 / 15:37

Teknoloji geliştirme bölgeleri de denetlenecek

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı kuruluyor. Kurulacak olan başkanlık bakanlık teşkilatına ilişkin denetlemelerin yanı sıra organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve endüstri bölgelerini de denetleyecek.
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nın kuruluşuna ilişkin yönetmelik 10 Eylül 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. İçerisinde teknoloji geliştirme bölgelerinin de yer aldığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili birimlerinin de denetimlerini gerçekleştirecek olan başkanlığın yönetmelikle belirlenen ikincil mevzuatların da hazırlanmasıyla denetim çalışmalarına başlayacak.
Kaynaklardan alınan bilgiye göre teknoloji geliştirme bölgelerinin denetlenmesine ilişkin alt başlıkların belirlenmesi, hangi alanlarda denetimlerin yapılacağı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nın teşkilat yapılanmasının tamamlanmasının ardından başlayacağı ifade edildi.
Başkanlığın yapılanması başkan, müfettiş, müfettiş yardımcısı ve büro çalışanlarından oluşacak. İlgili başkanlığa atanacak olan başkan başmüfettişler arasından belirlenecek. Müfettiş yardımcılığı ile ilgili alımlarda bakanlık tarafından belirlenecek.
Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe göre başkanlığın çalışma alanları ise şu şekilde olacak:
• Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kuruluşların ve bakanlığın denetimi altındaki kuruluşların ve personelinin çalışma, hesap ve işlemlerinin teftiş, inceleme, soruşturma işlerini yürütmek,
•Gördükleri yanlışlık, eksiklik ve usulsüzlükleri saptayarak işlerin daha iyi yürütülmesi için alınması gereken önlemlerle birlikte başkanlığa bildirmek,
•Mevzuatın uygulanmasından doğan aksaklıklar üzerinde incelemeler yaparak önerilerini bir raporla başkanlığa sunmak,
•Teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma çalışmaları sırasında öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan yolsuzluk veya soruşturma açılmasını gerektiren konularda, gecikmeden hadiseye el koyabilmek için durumu başkanlığa bildirmek, gecikmesinde zarar umulan veya delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde delilleri toplamak,
•Bakanlığı ilgilendiren konularda yurtiçinde ve dışında inceleme ve araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak.
ETİKETLER : Sayı:838

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics