e-toplum 09 MART 2015 / 09:03

Teknoloji Transfer Platformu kuruldu

Patent, faydalı model veya endüstriyel tasarım korumasına konu teknolojilerde taraflar Teknoloji Transfer Platformu’nda buluşacak.

Teknoloji Transfer Platformu, 26 Şubat tarihinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Aslan’ın katılımıyla Türk Patent Enstitüsü’nde düzenlenen tanıtım toplantısıyla hizmete girdi. Patent, faydalı model veya endüstriyel tasarım korumasına konu teknolojilerde tarafları buluşturmak amacıyla oluşturulan Teknoloji Transfer Platformu (www.teknolojitransferi.gov.tr) için gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını TPE Başkanı Prof. Dr. Habip Asan yaptı. Asan konuşmasında, teknoloji transferine konu hakların tescil işlemlerini yürüten kurum olması dolayısıyla Türk Patent Enstitüsü’nün çok kritik bir konuma sahip olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

“Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu, 21. toplantısında Türk Patent Enstitüsü’ne teknoloji transferi konusunda çok önemli bir sorumluluk yükledi. Enstitümüz bu görevi çok büyük bir ciddiyetle ele aldı ve tüm paydaşların görüşleri doğrultusunda planlı, programlı bir şekilde uygulamaya koydu.”

Ülke olarak son dönemde sınai mülkiyet alanında elde edilen başarıları ekonomik faydaya dönüştürmek zorunda olduğumuzu kaydeden Asan, “Asıl olan ve yapılması gereken; tescil edilen sınai mülkiyetlerin duvarlara asılı belgelerden üretim bantlarına taşınabilmesidir. Bu da etkin bir sınai mülkiyet yönetiminden geçmektedir. Üniversite ve sanayi, ulusal değer zinciri içerisinde büyük önem taşımalarına rağmen, görevleri ve çalışma alışkanlıkları bakımından tümüyle farklılık göstermekte. Bu aykırılıklardan dolayı bu iki taraf arasında iş birliğini oluşturmak oldukça zor. Tarafların bu zorlu süreci başarılı bir şekilde atlatarak birbirleriyle çalışma alışkanlığı kazanabilmeleri için yapılacak en etkin çözüm, tarafları buluşturan ara yüzler oluşturmaktır. Teknoloji Transfer Platformu bu düşüncenin ürünü olan bir arayüzdür. Dünyada ve ülkemizde buluşların alınıp satılabildiği arayüzler olmasına karşın, Teknoloji Transfer Platformu, Türk Patent Enstitüsü’nün veritabanıyla tam bütünleşik bir şekilde hizmet sunacağından oldukça farklı bir konumda yer alıyor” dedi.

TPE olarak bilişim teknolojilerinden daha fazla yararlanıyoruz

Müsteşar Prof. Dr. Ersan Aslan da konuşmasında, firmaların artık sadece kendi ülkelerindeki rakipleriyle değil, başka ülkelerdeki firmalarla da rekabet etmek zorunda olduklarına dikkat çekerek “Firmaların rekabet gücünü artıran en önemli faktör ise yenilik yapma kabiliyetidir” dedi. Aslan konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu kabiliyete sahip firmalar küresel piyasalarda yer edinebiliyor. Bu nedenle, imitasyon değil inovasyon yaparak yeni ve özgün ürün üretmeli, bu ürünün yurt içi ve yurt dışı sınai mülkiyet haklarına sahip olmalıyız. Sınai Mülkiyet alanında önemli değişikler getirecek olan yeni Türk Patent Kanunu tasarısını TBMM’ye gönderdik. Patent başvuru sayılarının kayda değer bir oranda artmasını sağlayan Patent Destek Programını revize ettik. Büyük ölçekli firmaların başvuru sayılarında sürekliliğin sağlanabilmesi için Türkiye Patent Ligi kuruyoruz. Sınai Mülkiyet Veri Takip Sistemi kuracağız. Akademik Teşvik Ödeneği yönetmelik taslağını oluşturduk. Sınai mülkiyet alanındaki akademik çalışmaları artırmak için Patent Akademisi kurma çalışmalarını yürütüyoruz. Tasarım Ofislerini de Ar-Ge Merkezleri gibi desteklemek üzere gerekli çalışmaları sürdürüyoruz.

Türk Patent Enstitüsü olarak son dönemde bilişim teknolojilerinden daha fazla yararlanmaya öncelik verdik. Ocak 2015 tarihinden itibariyle sınai mülkiyet başvuru işlemlerinin tamamını çevrimiçi olarak yapılabilir hale getirdik.

Başvuru sahiplerinden aldığımız adres değişikliği ücretini kaldırdık. Bakanlığımız, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruşlarımızla ilgili mevzuat sadeleştirme çalışmaları yürütüyoruz. Böylece bu çalışmalar ile hizmet prosedürlerimizin azaltılmasını sağlayacağız.”

Ar-Ge etki değerlendirmeleri için daire başkanlığı kuruldu

“Ar-Ge ve yenilik projeleri çıktıları ticarileşmediği zaman, bu çıktılar rafta kalarak güncelliklerini yitirmektedir” diyen Aslan sözlerini şöyle sürdürdü: “ Bu da Ar-Ge ve yenilik konusunda yapılan kamu harcamalarının verimliliğini, etkinliğini ve geri dönüşünü olumsuz etkiliyor. Bu nedenle, verdiğimiz Ar-Ge desteklerinin etki değerlendirme analizlerini yapabilmek için bakanlığımızda bir daire başkanlığı kurduk. Çok kısa bir süre içerisinde bu çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacağız. Etki değerlendirme çalışmalarının sonuçları, verdiğimiz desteklerin etkinliğinin değerlendirilmesinde ve ölçülmesinde önemli bir gösterge olacak” açıklamasını yaptı. Daha sonra toplantıda; Teknoloji Transfer Platformu’nun uygulamalı tanıtımı gerçekleştirildi ve etkinlik çerçevesinde ayrıca, son 5 yıl içinde en fazla lisans veren gerçek ve tüzel kişilere ödül verildi.

 
ETİKETLER : 1012

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics