e-toplum 06 TEMMUZ 2015 / 06:23

TOBB ETÜ, endüstriyle iç içe

TOBB ETÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Erdoğan Doğdu, Türkiye’de çok ciddi veri toplandığının altını çizip kamunun üniversitelerle daha çok çalışarak verinin faydalı bilgiye dönüştürülebileceğine dikkat çekti.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ), TOBB’un kurduğu bir üniversite olduğundan iş dünyasının üniversitesi olarak da adlandırılıyor.  Doç. Dr. Erdoğan Doğdu, “TOBB, en büyük sivil toplum örgütü ve bütün iş dünyasını temsil ediyor, üniversitenin kurulma amacının altında da; endüstrinin ihtiyacına cevap verebilecek üniversite hedefi bulunuyor. Mezunların yeterlilikleri ve de Ar-Ge, bu açıdan üniversitemiz için çok önemli. Diğer üniversitelerden en önemli farkımız; ‘Ortak Eğitim Modeli’ izlememiz.  Bu model, bütün dünyada sanayileşmiş ülkelerde; başta Almanya ve Amerika’da yaygın olarak uygulanıyor. Bu bir programlı eğitim stratejisi ve öğrencilerin öğrenimleri sırasında iş yerlerinde, meslekleriyle ilgili bir alanda çalışmalarıyla mesleki gelişmelerinin pekişmesini sağlıyor. Şu an bütün öğrencilerimiz mezun olmadan üç tam dönem staj yapıyor; bu da toplamda 4 yıl içerisinde yaklaşık bir yıllık iş deneyimi demek. Yoğun bir program ve de öğrenciler bunun kıymetini biliyor, ‘Ortak Eğitim Modeli’ onların da TOBB’u tercih nedeni” açıklamasını yaptı.

Endüstrinin ihtiyacı olan Ar-Ge’ye odaklandık

TOBB ETÜ’nün Ar-Ge noktasında ciddi olarak pozisyonunu kurduğunu söyleyen Doğdu, endüstriye yönelik Ar-Ge’nin önemine bir kez daha vurgu yaparak şunları kaydetti: “Teorikten ziyade pratiğe, endüstrinin ihtiyacı olan Ar-Ge’ye yönlendirme noktasında iyi noktadayız. Türkiye olarak büyümeyi sürdürebilir kılmak istiyorsak Ar-Ge yatırımı yapmak zorundayız. Yenilikçi ürünlerle çıkmadığınız zaman işin taşeronluğunu yapıyorsunuz. Dolayısıyla üniversite olarak yenilikçiliğe, yeni ürünler tasarlamaya, üretmeye, o noktada Ar-Ge yapmaya, mutlaka firmalarla, kamuyla, sanayiyle birlikte çalışmaya odaklandık. TÜBİTAK’tan bu sene yine teknoloji transferi desteği aldık. 2013-2014 eğitim öğretim yılında açılan TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi’nde; 74 araştırma laboratuvarı, 13 tasarım stüdyosu, 37 eğitim laboratuvarı bulunuyor. TOBB ve Kalkınma Bakanlığı’nın desteğiyle kurulan Teknoloji Merkezi; 22.920 m2 kapalı alana sahip ve 6 kattan oluşmakta. Burada eğitim ve araştırma faaliyetleri aynı çatı altında toplanarak öğrencilerin disiplinler arası araştırmaları kolayca yapmalarını ve yeni fikirler geliştirerek uygulamalarının önünün açılmasını hedefliyoruz. Merkezde, Mühendislik Fakültesi için; makine mühendisliği, endüstri mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, biyomedikal mühendisliği ile malzeme ve nano teknoloji mühendisliği eğitimi ve araştırmalarına yönelik güçlü bir altyapı kuruldu ve donanımlar oluşturuldu. Teknoloji Merkezi’nin bir katı Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için ayrılarak, bu alandaki eğitim ve araştırmalara yönelik altyapı ve donanımlar da gerçekleştirildi. Diğer yandan Teknoloji Merkezi kompleksinin içinde; dünyanın en büyük Su Türbini Tasarım ve Test Laboratuvarı da inşa edildi. Laboratuvar, tüm donanımları kurulduktan sonra, hidroelektrik santral yatırımcısı şirketlere hizmet vermeye başlayacak.Türbin üretim sürecine geçilmesi, bu konuyla ilgili yan sanayi olarak çalışabilecek KOBİ’leri de ortaya çıkarabilecek.  Ayrıca bu sene mart ayında ‘IBM Büyük Veri Analiz Laboratuvarı’ açılışını da gerçekleştirdik. , Öğrencilerimizi de; örneğin görüntü işleme, büyük veri işleme, veri mühendisliği gibi belli bir alanda yürümeye doğru yönlendiriyoruz. Araştırmaya insan gücü yetiştirmek de çok önemli.”

TOBB ETÜ öğrencileri,  girişimcilik dersi almadan mezun olamıyor!

Doğdu, müfredatı çok sık güncellediklerini kaydederek “Endüstriyle iç içe olduğumuz için ihtiyaç noktasında belli bir konuda eksikliği görüyorsak yeni bir ders ekliyoruz. Firmaların neye ihtiyacı olduğunu takip ediyoruz.  Teknoloji Transfer Ofisi ve TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi bütünleşik çalışıyor. Diğer yandan girişimciliğe büyük önem veriyoruz; tarih, edebiyat da dahil olmak üzere öğrencilerimizin tümünün girişimcilik dersi alması zorunlu. Öğrencilerimiz, her bölümden farklı dersler alıyor ve oradan bir sentez çıkarıyor. ‘IBM Büyük Veri Analiz Laboratuvarı’ açılışıyla diğer bölümlerden hocalarımız da konuyla ilgilendi, örneğin büyük veri konusunda siyaset biliminden de bir hocayla birlikte çalışılıyor. Birlikte çalışmak zorundayız, birbirimizi anlamak zorundayız” dedi.

Kamunun üniversitelerle çalışmaya ihtiyacı var

TOBB ETÜ’nün Ankara’da olduğu için en büyük veri kaynağının kamu olduğunun altını çizen Doç. Dr. Erdoğan Doğdu, “Devlette çok ciddi veri mevcut. Kamu kurumları bilgi ve iletişim teknolojilerine çok büyük yatırımlar yaptılar ve dolayısıyla çok ciddi veri topluyorlar. Türkiye çok ciddi veri topluyor ama bundan faydalanmak noktasında zayıf kalıyoruz.  Bu nedenle kamunun üniversitelerle çalışmaya ihtiyacı var. Güvenlik sağlanıp veri paylaşımı oluşturulabilir ve veri faydalı bilgiye dönüştürülebilir. O noktada da daha fazla çalışmamız gerekir. Diğer yandan Ankara, savunma sanayinde ileri. Birçok mezunumuz da savunma sanayinde çalışıyor. Üniversite olarak savunma sanayiyle de çalışıyoruz ama orada da daha iyi bir noktaya gelebiliriz” dedi. Kendisinin de yazılım mühendisi olarak uzun yıllar Amerika’da endüstride çalıştığını belirten Doğdu, TOBB ETÜ’de, öğretim üyelerinin önemli bir kısmının iş ve endüstri tecrübelerinin olduğuna dikkat çekti. Doğdu, “Ar-Ge firmalarında çalışan yüksek lisans öğrencilerden ücret almıyoruz. Amacımız o firmayla Ar-Ge’yi birlikte yapmak. Bu şekilde TÜBİTAK’ta çalışan yine çok öğrencimiz var. Dışarıdaki Ar-Ge’yi üniversiteye bütünleştirelim diye uğraşıyoruz. OSTIM’le de çalışmalarımız mevcut. TOBB ETÜ olarak kamu ve sanayiyle çok daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Büyük veri konusu çok önemli, bu noktada da her türlü katkıyı verebiliriz” şeklinde konuştu.

 
ETİKETLER : 1029

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics