e-toplum 30 EYLÜL 2011 / 15:28

Tüketiciler en çok eksik bilgilendirmeden şikayetçi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Elektronik Haberleşme Kanunu’nun ilgili maddelerinin de verdiği yetkilendirme ile elektronik haberleşme sektöründe bugüne kadar gerçekleştirilen tüketici haklarına yönelik ikincil mevzuatı ve düzenlemeleri bir raporda topladı. 2009 ve 2010 yılları arasında tüketici haklarının korunmasına ilişkin alınan kurul kararlarına da raporda yer veriliyor.
“Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği” ile getirilen yeniliklere değinildiği raporda operatörlere bu kapsamda verilen yaptırımlarda raporun önemli bir bölümünü oluşturuyor.
BTK tarafından alınan kurul kararlarının ağırlıklı olarak tüketici şikayetleri sonucu doğduğu raporda gözlemleniyor. Alınan kararlar ağırlık olarak tüketicilerin, eksik bilgilendirilmesi, hiç bilgilendirme yapılmaması, kazanılan hakların kaybedilmesi, toplu SMS Ragönderimleri ve pazarlama faaliyetleri ile abonelerin operatör değiştirmesinde yaşanan sıkıntılara yönelik oldu.

Alınan bazı önemli kararlar
Bugüne kadar gerçekleştirilen tüketici haklarının korunmasına yönelik önemli kurul kararlarından bazıları ise şunlar oldu:
•Tarifelerin tüm vergiler dahil bedelinin tüketicilere duyurulması: Bu karardan önce tüketiciler reklamlarda belirtilen ücretler dışında faturalarında farklı ücretlerle karşılaşıyordu.
• 3N aboneliğinin kolaylaştırılması: Abonelerin abonelik sözleşmesine imza atmasına gerek kalmadan kısa mesaj, çağrı merkezi ve internet yoluyla 3N abonesi olmasının önü açıldı.
• Melodi ve oyun hizmetleri: Bu kapsamda abonelerin melodi ve oyun yüklemelerinin ücretleri konusunda bilgilendirilmesi, silinen ya da kaybı olan yüklemelerin tekrar yüklenebilmesi, belirlenen hizmetlerden abonelerin kolay bir biçimde vazgeçmesinin önü açıldı.
•Kontörden TL’ye geçiş
•Kontör dolandırıcılığı: Bugün cep telefonlarımızı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen dolandırıcılık konusunda uyarı mesajları Kurul tarafından alınan karar sayesinde hayata geçti. Kontör dolandırıcılığı konusunda ayrıca hem operatörlerin hem de ilgili kurumların bilgi paylaşımı yapması hedeflendi.
• Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği yayınlandı.
• Ön ödemeli hatlarda kalan kontör iadesi

KEP Yönetmeliği yayınlandı

BTK tarafından uzun süredir üzerinde çalışılan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine (KEPS) İlişkin Usul ve Esaslar hakkındaki yönetmelik yayınlandı. Resmi Gazete’de 25 Ağustos tarihinde yayımlanan yönetmelik, KEPS’in hukuki ve teknik yönleriyle işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.
Yönetmelik KEPS servis sağlayıcısı olmak isteyenlerin başvuru şekillerini, gerekli şartları ve müeyyideleri, KEP hesabı almak isteyenlerin başvuru şekilleri, KEP hesabı kullanımı, KEPHS (Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcı)’ın, BTK’nın ve kullanıcının yükümlüklerini belirliyor.
ETİKETLER : Sayı:841

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics