e-toplum 17 ARALIK 2014 / 13:26

Türkiye’nin potansiyelinden yararlanılmıyor

Son 20 yılda izlenen politikalar nedeniyle sektör yerli üretim yerine ithale dayalı bir yapıya sahip. BİT alanında kullanılan ürün ve çözümlerin çoğunu yerli olarak geliştirip üretme potansiyeline sahip olan Türkiye’nin bu potansiyelinden yeterince yararlanılmamakta. Internette henüz yeterince Türkçe içerik bulunmuyor.

 Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Atalay

Giderek her şeyin bağlantılı hale geldiği ‘Bilgi Çağı’nda bilginin üretilmesi, iletimi, paylaşılması, işlenmesi, saklanması ve güvenliği, bilim ve teknolojinin en önemli ve öncelikli konusu. Artık toplumların gelişmişlik düzeyiyle güvenliği bu unsurlara sıkı sıkıya bağlı. İnsanlık artık fiziki dünyayla birlikte sanal (siber) evrende eş zamanlı yaşam sürecek. Siber evrenin en önemli sorunu ise mahremiyet ve güvenliğinin sağlanması. Gelecek on yıllar; yeryüzündeki tüm insanlar ve onlarla ilişkili nesnelerin bağlantılı hale geldiği, çeşitli şebeke teknolojilerinin birlikte kullanıldığı (heterogeneous network), erişimin kablosuz ve mobil olacağı, sunumun büyüyen ekranlarla esneyip giyilebilen nesneler üzerinden yapılacağı, içeriğin krallığını pekiştireceği; sanallaştırma, bulut, büyük veri ve yapay zeka teknolojilerinin vazgeçilmez olacağı yıllar olacak. Aynı zamanda regülasyon ve iş modellerinin de gözden geçirilmesinin gerektiği, siber evrenin bir parçası olmanın ve ondan yararlanmanın temel insanlık hakkı olarak görüleceği bir dönem geliyor.

BThaber’in, Türkiye’nin ‘Bilgi Çağı’nda hak ettiği yeri almasında bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da önemli roller üstleneceğine inanıyoruz. Özellikle iyi örneklerin öne çıkartılmasında, başarı hikâyelerinin topluma anlatılmasında; eylem planlarıyla belirlenen hedeflere ilişkin gelişmelerin toplum adına takibinde BThaber olarak yapılabilecek çok şey olduğunu düşünüyoruz. Tarafsız çizginizin devamını bekliyor ve daha nice 1000. sayılar diliyoruz.

 
ETİKETLER : 1000

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics