e-toplum 28 OCAK 2013 / 08:03

Ufuk 2020’de sosyal bilim

Nasıl “eğitim şart” ise, sosyal bilim de ekonomik ve sosyal kalkınma için şart. Ama, bunun “şart” olduğunu Avrupa Birliği’nin bile idrak etmesi zaman aldı. Bilişimin, matematik ve mühendisliğin, insan davranışını anlayamayacağını, tahmin edemeyeceğini Avrupa Birliği de nihayet anlamış bulunuyor.
10-11 Nisan’da Brüksel’de Birinci Uluslararası İnternet Bilimi kongresi toplanacak. “İnternet Bilimi”nin daha iyi tanımlanması için davet edilen disiplinler arasında sosyoloji, psikoloji, siyasal bilimler, epistemiyoloji (bilginin kaynağı ve doğasıyla ilgilenen felsefe dalı) da var. Bilişimle, bu “soft” konuların ilgisi ne? Mühendisler, bu soruyu hayretle soruyor. Sosyal bilimciler, “Sonunda, bizim kapımızı çalacağınızı biliyorduk. Sabırla bekliyorduk olgunlaşmanızı” diyorlar.
Brüksel’deki bu kongre, elbette sadece kendi başına oluşmadı. Avrupa Komisyonu, 2014-2020 Sekizinci Çerçeve Programı’nın adını Ufuk 2020 diye değiştirdi. Ve sosyal bilimlere de bütçe ayrılmasını uygun buldu. Ne kadar bir bütçe olacağını henüz bilmiyoruz. Daha Ufuk 2020 Bütçesi kesinleşmedi.
Sosyal bilimsiz kalkınma ve büyüme olamayacağını, Avrupalı sosyal bilimciler, sıkı bir çalışmayla AB yönetimine anlatmayı başardılar. Bu amaçla platformlar kuruldu. İmzalar toplandı.
Şimdi herkes, AB liderlerinin Ufuk 2020 Bütçesi için Komisyon’un önerdiği 80 milyar Euro’nun onaylanmasını umut ediyor. Ama bütçe ne kadar olursa olsun, Ufuk 2020 Hedefleri’nde şu üç hedef olacak:
• Akıllı büyüme: Ekonomik büyümeyi sağlayacak, sosyal sorunları çözecek (özellikle yeni sayısal çözümlerle) hizmetler yaratılacak. Ar-Ge ve yenilikçilik bu nedenle ana madde. Bunu sağlamak için eğitim şart! Bütün bu işleri başarmak “Dijital Gündem”in kaldıraç gücüyle mümkün olacak. “Dijital Gündem Bakanımız,” Hollandalı hukukçu Neelie Kroes. Türkiye’de de bu Dijital Gündemi izlemek ve Türkiye’nin kendi 2023 hedeflerine göre pozisyon almasını sağlamak amacıyla bir Dijital Türkiye Platformu kuruldu- Beş STK tarafından 2011’de.
• Sürdürülebilir büyüme: Çevre, enerji, sağlık, gıda ve su konularında yoğunlaşan etkin kaynak kullanımını sağlamak.
• Katılımcı büyüme: Bütün bu işlere bütün vatandaşların katılmasını sağlamak gerekiyor. Daha çok ve daha iyi iş olanakları yaratmak, böylece gelir düzeyini artırmak, ekonomik büyüme ve kalkınmayı artırmak. Bütün bunları yaparken, vatandaşlara yeni beceriler kazandırmak. Sosyal bilimler, bu çerçeveye oturacak. Sadece mühendislik ve iş yönetiminin fizik kurallarının değil, “insani” faktörlerin de hesaba katılmasını sağlayacak. Nasıl yapılacağı henüz net değilse de, Ufuk 2020’ye sosyal bilimlerin “disiplin” olarak katılması bir yenilik olacak.
ETİKETLER : Sayı:906

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics