e-toplum 17 ARALIK 2014 / 13:08

Ulusal bazda ürün geliştirecek noktaya taşımalıyız

Teknolojinin insan hayatına getirdiklerinin konuşulmasının dahi klişeye dönüştüğü, tam anlamıyla teknolojinin içinde yaşayan bir bilgi toplumuyuz artık. Bilgiyi üretmek ve ona ulaşmak, her geçen gün gelişen bilişim teknolojileriyle kolaylaşıyor.

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci

Ve karşımıza ikinci adım çıkıyor: Bilginin işlenmesi, dönüştürülmesi, saklanması ve korunması… Bu anlamda veri yönetimi, ağ bağlantıları, bilgisayar donanımı, yazılım tasarımı ve sistem yönetimini içeren çalışmaları doğru yürütmek, bilişime verdiğiniz önem ve ayırdığınız maddi kaynakla doğru orantılı hale geliyor. Türkiye son yıllarda bu eğilimi yakalamanın önemini kavramaya başladı. Kalkınmasına ve büyümesine hız katan ülkemizin, ekonomik büyümesini teknoloji ve bilişimle pekiştirme yolunda da adımlarını sıklaştırdığı kanaatindeyim.

BThaber bilişim alanında topluma yol gösteriyor

Bilişimin dokunmadığı sektör, teknolojinin bulunmadığı alan yok gibi. Bugün sayısal hastane kavramını konuştuğumuz, internet üzerinden randevu verdiğimiz, hasta kayıtlarını sayısal ortamlarda saklayabildiğimiz ve hatta paylaşabildiğimiz bir sağlık sistemi kuruluyor. Bu noktada üzerinde durulması gereken esas konu şu: Sadece teknoloji satın alarak bir ülkeyi bilişim toplumuna taşımak mümkün değildir. Ekonomik büyümenin itici gücü olan teknolojik gelişmeleri, ulusal bazda ürün geliştirecek noktaya taşımalıyız. Bilişim ve teknoloji alanında alacağımız kararların ve geliştireceğimiz projelerin sürdürülebilirliğine eğilmeliyiz. Bilgi toplumuna dönüşme, rekabet gücünü ve refah seviyesini artırma adına yapılan her çalışma bizleri bu anlamda ümitlendiriyor. Böyle bir dünyada sağlıklı bilgiyi üretmek, bunu sunmak ve hedef kitlenize bunun diğerlerinden farkını hissettirmek işi giderek zorlaşıyor. Derginiz 1000. sayısına erişti. Bu alanda hem ciddi bir başarı ortaya koyuyorsunuz, hem de dışında kalmanın kaçınılmaz olduğu bilişim alanında topluma yol gösteriyorsunuz. Teknoloji, takibi ihmale gelmeyecek kadar hızla gelişiyor. Bu takibi sağlayan yayınınızın bu binleri katlaması dileğiyle tüm okurlarınızı sevgiyle selamlıyorum.

 
ETİKETLER : 1000