e-toplum 10 OCAK 2010 / 23:00

Ya baz istasyonu ya GSM’siz hayat

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkan Yardımcısı Doç.Dr. Mustafa Alkan, baz istasyonları konusunda yapılan düzenlemelerin, Dünya Sağlık Örgütü ve ISNRP gibi uluslararası kuruluşların belirlediği düzenlemelerden farklı olmadığını söyledi. Alkan, Türkiye’de yapılan düzenlemelerin dünyadaki düzenlemeler göz önüne alındığında daha güvenli ve sağlıklı olduğunu belirterek, “Baz istasyonları için belirlenen limit değerler dünya ortalamasına göre 4 kat daha güvenlidir. Yıllar sonra olabilecek muhtemel etkiler göz önünde bulundurularak olabilecek en düşük değerler kabul edilmiştir. Dünyadaki 165 ülke içerisinde en güvenli değerleri kabul eden 6 ülkeden birisiyiz” dedi. Türkiye genelinde bütün baz istasyonlarının birebir ölçüm ve denetimleri yapıldığını ifade eden Mustafa Alkan, “Dünyada örneği olmayan ciddi bir denetim uyguluyoruz” dedi. Baz istasyonlarının insan sağlığına etkisi konusunda TBMM Dilekçe Komisyonu’nda gerçekleştirilen toplantıya dikkat çeken Alkan, baz istasyonlarının yaydığı elektromanyetik dalgaların halk sağlığını tehdit etmediğini belirtti.

Yargıtay kararı
TBMM Dilekçe Komisyonu’nda Yargıtay’ın baz istasyonlarının olumsuz etkilerinin bulunmadığına ilişkin kararın da okunduğunu belirten Alkan, “Yargıtay’ın kararında, baz istasyonlarının çevreye zarar verdiğine ilişkin bir bulgu olmadığı belirtiliyor. İnsan sağlığına etkisi konusunda detaylı bilgiye yer verilen kararda, ‘Değerlerin bilimsel çalışmalara dayalı rakamlar olduğu ve mevzuattaki değerlerden yaklaşık 10’da biri kadar olduğu dikkate alındığında baz istasyonunun kaldırılmasını gerektirecek kadar bir tehlike oluşturmadığı kanaate varılmıştır’ deniliyor.”
ETİKETLER : Sayı:753

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics