e-toplum 22 ARALIK 2014 / 13:07

YASED'de stratejik öncelik net

YASED, ‘Türkiye’deki Ar-Ge Ekosistemini Rakip Ülkelerden Daha İyi Seviyeye Getirmek İçin Program Önerisi’ başlıklı raporunu 12 Aralık tarihinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın katılımıyla Ankara’da düzenlenen konferansta kamuoyuyla paylaştı. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ve kamunun üst düzey bürokratlarının katılımıyla gerçekleşen ‘2023 Hedefleri Doğrultusunda Bilgiye Dayalı Ekonomiye Geçiş Konferansı’nda, raporun kapsamlı program önerisi tartışıldı.

Son 12 yılda 146 milyar dolar uluslararası yatırımı Türkiye’ye çektiklerini ifade eden Bakan Işık, “Türkiye’nin aynı başarıyı, Ar-Ge yatırımlarının ülkemize çekilmesi noktasında da göstermesi gerekiyor. 2013 yılında Ar-Ge harcamamız bir önceki yıla göre yüzde 13,4 artış göstererek 14 milyar 807 milyon TL’ye ulaştı ve bu harcamanın yüzde 47,5’i özel sektör tarafından yapıldı. Ülke olarak yerli ve uluslararası girişimcilerin yapacakları yatırımlar konusunda her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız. Türkiye’de yatırım yapanlar mutlak surette kazançlı olacaklar. Önümüzdeki dönemde yüksek teknolojili ürünlerin üretimine dönük yatırımları, Türkiye’nin neresinde üretilirse üretilsin 5. bölge teşviklerinden yararlanılmasına dair bir çalışma başlattık” şeklinde konuştu.

Üniversite-sanayi etkileşimini güçlendirecek yapısal dönüşümler gerekiyor

YASED Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Timuray, dünyadaki Ar-Ge yatırımlarının üçte ikisinin uluslararası şirketler tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, “Türkiye’nin Ar-Ge ekosistemiyle ilgili belirlediğimiz stratejik öncelik, uluslararası şirketlerin Ar-Ge Merkezi yatırımlarında Türkiye’nin tercih edilmesini sağlamaktır” dedi. Timuray, “Uluslararası yatırımcıları temsil eden YASED, ülkemizdeki en büyük uluslararası firmaların küresel bilgi birikimlerini ve örnek uygulamalara yönelik önerilerini bu raporda ortaya koyduk. Rakamlar, uluslararası şirketlerin Ar-Ge yatırımları ve faaliyetleri için Türkiye’yi bir merkez olarak konumlandırmalarının stratejik önemine işaret ediyor” yorumunu yaptı. YASED Yönetim Kurulu Üyesi Müjdat Altay da küresel Ar-Ge ekosisteminde Türkiye’nin durumunu, rakip ülkelere göre karşılaştırmalı olarak değerlendirdiklerini belirterek, “15 farklı boyutta yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, Türkiye Ar-Ge ekosisteminin küresel rekabet gücünün artırılması için 10 ana başlık altında 93 ayrı iyileştirme önerisi tespit ettik. Bu önerileri önceliklendirerek, 4 kısa, 14 orta vadeli konuya ilişkin yol haritası çizildi” açıklamasını getirdi. Konferansta Türkiye’nin Ar-Ge ekosistemini iyileştirmek için sunulan başlıca öneriler şu şekilde:

  • Teknoloji Transfer Ofislerinin seçilmesi ve denetlenmesi

  • Üniversite-sanayi etkileşimini güçlendirecek yapısal dönüşümler için harekete geçilmesi

  • Üniversitelerin sanayi şirketleriyle birlikte çalışabilecek ve iki yönlü fikir alışverişi yapabilecek düzeye gelmesi

  • Sanayinin ihtiyaçlarına uygun kalifiye eleman yetiştirilmesi

  • Yan sanayi iş süreçlerinin iyileştirilmesi

  • 4691 sayılı yasa ile kurulmuş Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin yeniden yapılandırılması

  • 5746 Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında kanun kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin iyileştirilmeler yapılması

  •  TÜBİTAK Ar-Ge destek programlarının iyileştirilmesi/  Bürokrasinin azaltılması / Fikri Mülkiyet alanında iyileştirmeler yapılması


 
ETİKETLER : 1001

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics