e-toplum 20 MAYIS 2013 / 08:03

Yeni Medya Kongresi’nden ilk sonuç bildirgesi

Yeni Medya Çalışmaları 1. Ulusal Kongresi; Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Alternatif Bilişim Derneği işbirliğiyle 7-8 Mayıs’da Kocaeli Üniversitesi’nde toplandı. Yeni medya ve etkilerinin çok yönlü tartışıldığı kongrenin ardından sonuç bildirgesi açıklandı.

Türkiye’nin ulusal hakemli ilk Yeni Medya Kongresi, 7-8 Mayıs tarihinde Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde toplandı. Yeni Medya ve etkilerinin onlarca bildiri başlığı altında tartışıldığı kongreye Türkiye’nin dört bir yanından akademisyenler katıldı. İki gün süren  ve internetten de canlı yayınlanan kongre sonrasında ise bir bildiri yayınlandı. Yeni Medya Kongresi Sonuç Bildirisi’nde “Sansür, gözetim ve denetim gibi interneti sürekli olarak tehdit eden ve kısıtlayan uygulamalara karşı direniş yöntemleri geliştirmek elzemdir” denildi. Yeni medya okuryazarlığının geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapılan kongrede yeni medya araştırmalarında izlenecek yöntem ve araştırma tekniklerine de önem verilmesinin altı çizildi.

Kongre Sonuç Bildirgesi’nde öne çıkanlar
Kongre Sonuç Bildirgesi’nde; toplumsal yaşamda aktivizmin her boyutunun geliştirilmesinin önemine vurgu yapıldı. Bildirgede; dijital aktivizm, yöntem sorunları, gözetim ve denetim olguları çerçevesinde kişisel bilgilerin korunması, ‘hackerlik’ olgusu, ‘hacker’ etiği, ‘Yeni Medya’nın sanat yapma biçim ve pratiklerini değiştirmesi, yeni medya okuryazarlığı konuları ele alındı. Yeni medya çalışmalarının kongre programına da yansıyan konu, kapsam ve çeşitliliği düşünüldüğünde ve ayrıca araç ve ortamlara ilişkin canlılık, dinamik ve hızla değişen yapı göz önüne alındığında, alanda farklı disiplinlerden araştırmacıların bir arada üretme pratiğinin de gerekliliği ve alana getireceği zenginlik önemli bir vurgu olarak ortaya çıktı.
Kongre Sonuç Bildirgesi’nin tam metnine http://www.yenimedya.org.tr/content/yeni-medya-kongresi-sonuc-bildirisi
linkinden ulaşılabilir.
ETİKETLER : Sayı:922