e-toplum 19 OCAK 2015 / 07:24

Yerel yönetimler masaya yatırıldı

‘2015 – 2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı Projesi - Yerel Yönetimler ve Elektronik Hizmet Sunumu Çalıştayı’, 9-10 Ocak tarihinde UDHB ve TUBİTAK BİLGEM’in ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirildi.

‘Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’ oluşturma projesinin önemli adımlarından biri olan çalıştayda; ortak akıl teknikleri kullanılarak katılımcı bir yöntemle yerel yönetimlerin ve paydaşlarının elektronik hizmet sunumu konusundaki görüş ve önerileri alındı. Moderatörlüğünü Atılım Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi ve aynı zamanda projenin danışmanı olan Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin’in yaptığı çalıştaya; konuyla doğrudan ilgili merkezi hükümet kuruluşları, büyükşehir, ilçe, il belediyeleri, belediye şirketleri, belediyelerin ilgili birimleri, il özel idareleri, özel sektör firmaları, STK’lar ve akademisyenler katıldı. Katılımcılar; farklı coğrafi bölge, başarı ve sektörel temsiliyet esasına göre analiz edilip temsili bir örneklem olarak davet edildi. Katılımcıların vizyon geliştirme, sorunları tespit etme çalışmaları yaptıkları çalıştayda; ortak akıl yöntemleri kullanıldı. Şahin, çalıştay sonuçlarının daha sonra raporlaştırılarak e-Devlet strateji ve eylem planı oluşturma çabalarına önemli bir girdi oluşturacağını vurguladı.

Yerel yönetimler doğrudan vatandaşa temas eden hizmetler sunuyor

Etkinliğin açılış konuşmasında, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Haberleşme Genel Müdürlüğü, e-Devlet Hizmetleri Daire Başkanı Ensar Kılıç, tüm paydaşların ortak akılla birlikte hareket ederek değişime ayak uydurmak zorunda olduğunun altını çizerek merkezi yönetimle yerel yönetim arasındaki farkları şöyle dile getirdi: “Merkezi yönetimlerle yerel yönetimlerin sayısını karşılaştırdığımızda 1442 tane yerel yönetim bulunuyor. Yerel yönetimler, merkezi yönetimlerden daha önemli hizmetler üretmekte. Doğrudan vatandaşa temas eden hizmetler sunuyorlar. Yerel yönetimler, merkezi yönetimlerden daha fazla vatandaşla iç içe, daha fazla yüz yüze geliyor.” Kılıç, 2015 – 2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı Projesi’nde, yerel yönetimlerin üretmekte oldukları hizmetleri bakanlık olarak çok önemsediklerine dikkat çekip bu hizmetlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini düşündüklerini kaydetti. Kılıç, “Hizmetleri, birleşik ve bütünleşik bir yapıda sunma gayreti ve çabası içinde olacağız. Vatandaşı birden fazla noktaya yönlendirmek verimliliği düşürüyor.  Bütün bir yapı içerisinde sunmak hepimize önemli katkılar sağlayacaktır. Bugün bu çalıştayda;

sorunların neler olduğuna, çözümlerin neler olacağına, önümüzdeki dönemlere ilişkin öngörülere dair fikir üreteceğiz.

Bütüncül bir e-Devlet stratejisi ve eylem planı hazırlamak, bunu izlemek ve ölçümlemesini gerçekleştirmek, tüm paydaşların ihtiyaçlarına cevap vermek istiyoruz” şeklinde konuştu.

e-Belediyecilik tartışmalarında geleceği belirleyecek faktörler

Toplantıda, TÜBİTAK’ın hazırladığı 2015-2019 Bilgi Toplumu  Stratejisi ve Eylem Planı çalışmasında proje danışmanı olarak görev yapan Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mete Yıldız, ‘Yerel yönetimlerde e-Devlet’ konulu bir sunum yaptı. Konuşmasına teknolojinin bir araç olduğunu söyleyerek başlayan Yıldız, asıl amacın ise teknoloji yoluyla devletin ve belediyelerin hem hizmet sunumu çeşidini ve kalitesini hem de vatandaş memnuniyetini artırması olduğunu kaydetti. Yıldız, 1990’lı yılların sonundan beri e-Devlet konusunda çalıştığını, bu süre içerisinde internet üzerinden hizmet standardının önce web sitesi,  daha sonra mobil uygulamalar, en son olarak da sosyal medya platformları üzerinden hizmet olarak evrildiğini belirtti. e-Belediyeciliği, idari ve siyasi boyutlar olmak üzere ikiye ayıran Mete Yıldız, Türkiye’den örnekler vererek,  öncü ve başarılı bazı uygulamaları dinleyicilerin dikkatine sundu, konuşmasının son bölümünü ise, e-Belediyecilik alanında yaşanan kimi sorunlara ve bu alandaki olası gelişmelere ayırdı. Yıldız, e-Belediyecilik tartışmalarında  geleceği belirleyecek faktörler olarak da, sosyal medya platformlarının kullanımını, e- Belediyecilik yoluyla doğal afetler sonrasında yapılacak müdahalelerin etkinleşmesini, ortak fikir, karar ve uygulama üretmeyi, değişik e-Belediyecilik finansmanı yöntemlerini ve hizmetlerde doğru ölçeklendirmeyi işaret etti.
ETİKETLER : 1005

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics