e-toplum 17 ARALIK 2014 / 12:21

Yerli geliştirme ön plana çıkartılacak

Bilişim sektöründeki gelişmeler, teknoloji içeren diğer sektörlerin de gelişmesine altyapı sağladı. Özelikle kamunun bilişim alanındaki gelişmeleri desteklemesi, bu alandaki çalışmalara öncülük etmesi bilişim sektörünün ilerlemesine büyük katkı sağladı.

Savunma Sanayi Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir

Kamu, e-devlet uygulamalarında olduğu gibi sunduğu hizmetleri sürekli olarak elektronik ortama taşıyıp teknolojinin her alanda kullanılmasına ön ayak olmakta.

Savunma sektörü de bu durumdan etkilendi. Esasen eskiden pek çok teknolojik gelişim savaşlarda ortaya çıkarken, ticari sektörlerin devasa büyüklüğü artık bu durumu tetiklemekte.  Bu nedenle bu dönemde, bütünleşik, güvenli, dayanıklı iletişim sistemleri ve çözümleri yanında bilgisayar destekli komuta ve kontrol sistemleri de ciddi mesafeler aldı. Ülkemizin bu alandaki insan kaynağı potansiyeli, bilgi birikimi ve genç nüfusun oluşturduğu pazarı göz önünde bulundurulduğunda, gelecekte sektörün teknoloji üreteni ve standart belirleyicisi olmasının önünde engel bulunmuyor. Üniversitelerimizin lisans ve lisansüstü programlarında bilişim teknolojilerine yer verilmekte olup, akademi, kamu ve sanayi iş birliğini içeren projeler yürütülüyor. İleride bu iş birliği kapsamının ve finansmanının artacağı öngörülmekte. Bu doğrultuda geçmişten günümüze kadar uzanan süreçte Müsteşarlığımızın yerli katkı, sanayi katılımı ve Ar-Ge katılımı politikalarının büyük fayda sağladığına ve örnek olduğuna yürekten inanıyoruz. Bu doğrultuda ülkemiz geliştireceği teknolojik çözümlerle, dünyada belli başlı teknoloji üreten ülkeler arasında yer alabilecek. Müsteşarlığımız misyonu ve stratejik planı doğrultusunda gerek Ar-Ge projelerine verdiği destekle, gerekse diğer projelerde yerli geliştirmeyi ön plana çıkarmakla ülkemizin gelecekte ulaşmak istediği hedeflere büyük katkı sağlamaya devam edecek.

Sektörün farkındalığına ve dinamizmine çok önemli katkı sağlıyor

BThaber Gazetesi sektörün nabzının tutan, gelişmelerden okurlarını haberdar eden, sektörün beklentilerini ve sektörden beklenenleri ortaya koyabilen dinamik ve proaktif bir gazetecilik örneği sergiliyor. Yayımlanmakta olan gazete okuyucularına tatmin edici bilgiler iletmekte ve öngörüler sunabilmekte. Gazetenizin yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri yakından takip ediyor olması, sektörün farkındalığına ve dinamizmine çok önemli katkı sağlıyor. Ülkemizin gelecekte bilişim teknolojilerinde söz sahibi olmasında BThaber’in yadsınamaz bir desteği olacağını ve bilişim sektörüyle sınırlı kalmadan bilişim teknolojilerinden yararlanan başta ‘Savunma’, ‘Finans’, ‘Bankacılık’, ‘Eğitim’, ‘Ulaştırma’ ve ‘Sağlık’ gibi diğer sektörlere de katkı vereceğini düşünüyoruz.

 
ETİKETLER : 1000

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics